Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_EK.2.01 Pojem ekologie Vytvořeno: 03. 09. 2013 Ověřeno:05.09.2013 Třída: ESO2

2 Co je ekologie Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Ekologie Ročník:1. ročník Autor:Bc. Kateřina Tymešová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook Klíčová slova:ekologie Anotace:Žák se z prezentace dozví vše podstatné o vědním oboru ekologie,o návaznosti na jiné vědní obory. Prezentace se doporučuje používat společně s pracovními listy.

3 Ekologie je definována jako věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím; prostředím chápeme soubor všech okolních neživých činitelů, ale i ostatní organismy téhož i jiných druhů. vlivy prostředí na organismy a obráceně příčiny časoprostorových změn aktivity, početnosti a výskytu organismů vzájemné vztahy mezi organismy na úrovni jedinců, populací i společenstev procesy uvnitř populací i celých společenstev produkce a rozklad organické hmoty, koloběhy látek, tok energie, přenos informací člověk jako ekologický faktor analýzy, prognózy a vysvětlování změn v systémech na všech úrovních, možnosti jejich ovlivňování a řízení Nejdůležitější řešené problémy:

4 Z historie ekologie V roce 1758 položil K. Linné základy zoologické a V roce 1758 položil K. Linné základy zoologické a botanické systematiky botanické systematiky J. B. Lamarck (1744 – 1829) spolu s L. Buffonem odhalují závislost organismů na vnějším prostředí A. Humboldt (1769 – 1859) a jeho následovníci hledali příčiny rozšíření rostlinstva na Zemi (pásmovitost a zejména stupňovitost vegetace) Ch. Darwin (1809 – 1882); podrobně studoval vzájemné vztahy mezi organismy i působení neživého prostředí; Získané poznatky byly rozhodujícím podkladem nejen pro jeho proslulou evoluční teorii, ale také jedním ze základních kamenů pozdější ekologie. E. Haeckel (1834 – 1919) předkládá v roce 1866 na základě rozsáhlých morfologických studií organismů definici ekologie: „Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismu k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším smyslu všechny existenční podmínky. Ty jsou částečně organické, částečně anorganické povahy …“

5 Mohutný rozvoj ekologie však nastává teprve koncem 50. a v 60. letech minulého století. Hlavní pozornost je věnována zejména studiu ekosystémů, produkčním a energetickým otázkám, koloběhu látek apod. Mohutný rozvoj ekologie však nastává teprve koncem 50. a v 60. letech minulého století. Hlavní pozornost je věnována zejména studiu ekosystémů, produkčním a energetickým otázkám, koloběhu látek apod. S prudkým zhoršováním životního prostředí od 60. let a narůstáním dalších problémů lidské společnosti se částečně mění i zaměření ekologie na praktickou využitelnost poznatků. S prudkým zhoršováním životního prostředí od 60. let a narůstáním dalších problémů lidské společnosti se částečně mění i zaměření ekologie na praktickou využitelnost poznatků. K jejímu rozvoji a uznání přispěly významnou měrou i mezinárodně řešené ekologické programy „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB). K jejímu rozvoji a uznání přispěly významnou měrou i mezinárodně řešené ekologické programy „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB). Mnohé z ekologických poznatků mají bezprostřední praktické uplatnění při: pěstování zemědělských plodin pěstování zemědělských plodin chovu hospodářských zvířat chovu hospodářských zvířat lesnictví lesnictví rybářství rybářství integrované ochraně rostlin integrované ochraně rostlin ochraně přírody ochraně přírody atd. atd.

6 Návaznost a dělení ekologie Za východiska ekologie je nutné považovat systematiku organismů a evoluční biologii. Za východiska ekologie je nutné považovat systematiku organismů a evoluční biologii. Ekologie je závislá na poznatcích morfologie morfologie fyziologie fyziologie genetiky genetiky biochemie biochemie biogeografie biogeografie etologie etologie parazitologie parazitologie epidemiologie epidemiologie klimatologie klimatologie hydrologie hydrologie pedologie pedologie geologie geologie matematiky matematiky kybernetiky kybernetiky

7 Ekologii lze rozdělit na: obecnou obecnou speciální, tj. speciální, tj. půdní půdní tekoucích vod tekoucích vod stojatých vod stojatých vod lesa lesa savců savců hlodavců hlodavců zemědělskou zemědělskou Nauka o životním prostředí (environmentalistika) není ekologie! Řeší současně množství „neekologických“ problémů Řeší současně množství „neekologických“ problémů legislativní otázky ochrany životního prostředí legislativní otázky ochrany životního prostředí technické problémy související se znečištěním prostředí technické problémy související se znečištěním prostředí utváření pracovního, rekreačního a obytného prostředí utváření pracovního, rekreačního a obytného prostředí etické, estetické, zdravotnické, hygienické a výchovné otázky etické, estetické, zdravotnické, hygienické a výchovné otázky územní plánování územní plánování apod. apod.

8 Vztah ekologie a nauky o životním prostředí: Zjistěte, co je „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB)

9 Použitá literatura http://www.zelenezpravy.cz/ekologie/ http://www.meblik.cz/ekologie / Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google