Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.17 Povinnosti při nakládání s odpady 1 Vytvořeno: 22.11.2013 Ověřeno: 25.11.2013 Třída:EKO2

2 Povinnosti při nakládání s odpady 1 Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova:odpadové hospodářství, trvale udržitelný rozvoj, nakládání s odpady, plán hospodaření s odpady Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Seznamuje s povinnostmi při nakládání s odpady podle zákona o odpadech a v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady -jsou dány 3. částí zákona o odpadech a jsou v souladu s dodržováním hierarchie způsobů nakládání s odpady3. částí zákona o odpadech 1.Předcházení vzniku odpadů 2.Přednostní využívání odpadů 3.Další obecné povinnosti se týkají Zařízení, objektů a míst určených k nakládání s odpady Předávání odpadů dalším osobám či firmám Ředění nebo míšení odpadů Balení a označování nebezpečných odpadů Souhlasu k provozování zařízení k nakládání s odpady Stanovení odpadového hospodáře

4 Předcházení vzniku odpadů Předcházet vzniku odpadů znamená přijmout změny, které mohou být rozloženy do celého životního cyklu výrobku a všech technologií, s nimiž se výrobek a jeho odpad setká. Předcházení vzniku odpadů má dopad nejen na životní prostředí, ale také na ekonomiku podniku. (úspora surovin, energií, práce, skladovacích prostor, nákladů na jejich likvidaci)

5 Otázka. Které hlavní strategické cíle Plánu hospodaření s odpady naplňuje požadavek na předcházení vzniku odpadů? Jednat v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Snížit objem produkovaných odpadů. Zajistit max. využití odpadů. Vyloučit či minimalizovat negativní vlivy na ŽP.

6 Otázka. Které hlavní strategické cíle Plánu hospodaření s odpady naplňuje požadavek na předcházení vzniku odpadů? Jednat v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje  Snížit objem produkovaných odpadů  Zajistit max. využití odpadů Vyloučit či minimalizovat negativní vlivy na ŽP 

7 Přednostní využívání odpadů Podle paragrafu 11 zákona o odpadech má každý při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.

8 Co říká zákon o odpadech … … o materiálovém a jiném využívání odpadů obecně? „každý má při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním“

9 Co říká zákon o odpadech … … o využívání a odstraňování odpadů obecně? „materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů“

10 Co říká zákon o odpadech … … o posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů? „posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí“

11 Co říká zákon o odpadech … … o ukládání odpadů na skládku obecně ? „na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.“

12 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google