Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.11 Zařazování odpadů 2 Vytvořeno:2.11.2013 Ověřeno: 4.11.2013 Třída:EKO2

2 Zařazování odpadů 2 Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova:odpady nebezpečné a ostatní, Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, Seznam nebezpečných vlastností, původce odpadů, pověřená osoba, oprávněná osoba Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Vysvětluje princip zařazování odpadů do kategorií a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu • Dokument, který prokazuje, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností.nebezpečných vlastností. • Při nakládání s takovým odpadem není nutné dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady (zjednodušení, finanční úspora) • Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný

4 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu Nebezpečné vlastnosti Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na základě žádosti původce nebo oprávněné osoby. Pověřená osoba MŽP Pověřená osoba MŽP posuzuje následující nebezpečné vlastnosti: Výbušnost, Oxidační schopnost, Vysoká hořlavost, Hořlavost, Schopnost uvolňovat toxické plyny, Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování, Ekotoxicita Pověřená osoba MZd posuzuje ostatní nebezpečné vlastnosti odpadů.

5 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu • Zjistí-li pověřená osoba, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. • V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností. • Kopii tohoto osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba neprodleně ČIŽP a KÚ (mohou jej pozastavit či odejmout). • ČIŽP a krajský úřad mohou jeho platnost ve správním řízení (odvolání bez odkladného účinku: • a) pozastavit – v případě pochybností, až na 60 dnů • b) odejmout – pokud se pochybnosti potvrdí (nebyly dodrženy postupy, metody nebo odpad má NV)

6 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu • Osvědčení obsahuje: • druh a původ odpadu • vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu • podmínky a dobu platnosti osvědčení • Doba platnosti nesmí být delší než 4 roky. • Pozbývá platnosti okamžitě, když dojde ke změně technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti. • Pověřená osoba nesmí • vydat osvědčení pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba • hodnotit nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena

7 Opakování • Osoba pověřená MŽP neposuzuje tyto vlastnosti: • Výbušnost • Infekčnost • Oxidační schopnost • Hořlavost • Dráždivost • Ekotoxicita • Teratogenita

8 Opakování • Osoba pověřená MŽP neposuzuje tyto vlastnosti: • Výbušnost • Infekčnost • Oxidační schopnost • Hořlavost • Dráždivost • Ekotoxicita • Teratogenita

9 Opakování Pověřená osoba na základě posouzení vlastností odpadů vydá původci odpadů: • Osvědčení o ………… vyloučení nebezpečných vlastností odpadu nebo • Sdělení o tom, že ………………… odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností

10 Opakování Pověřená osoba na základě posouzení vlastností odpadů vydá původci odpadů: • Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu nebo • Sdělení o tom, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností

11 Opakování Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu nebo Sdělení o tom, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností, vydané pověřenou osobou je původce odpadů povinen: a)Pečlivě uschovat a kopii předat pověřené osobě b)Pečlivě uschovat a kopii zaslat na KÚ c)Pečlivě uschovat a kopii zaslat na KÚ a ČIŽP d)Pečlivě uschovat a kopii zaslat na MŽP e)Pečlivě uschovat a kopii zaslat na MŽP a MZd

12 Opakování • Osvědčení neobsahuje: • druh a původ odpadu • vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu • podmínky a dobu platnosti osvědčení • způsob odstranění odpadu

13 Opakování • Osvědčení neobsahuje: • druh a původ odpadu • vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu • podmínky a dobu platnosti osvědčení • způsob odstranění odpadu

14 Opakování Doba platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu nesmí být delší než: a)1 rok b)2 roky c)3 roky d)4 roky e)5 let

15 Opakování • Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pozbývá platností jestliže: • Uplynula doba platnosti uvedená na osvědčení • Došlo ke změně technologie • Došlo ke změně vstupní suroviny • Došlo ke změně vlastností výsledného produktu

16 Opakování Pověřená osoba nesmí • vydat osvědčení pro odpad, …… za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba • hodnotit nebezpečné vlastnosti, ……. k jejichž hodnocení nebyla pověřena

17 Opakování Pověřená osoba nesmí • vydat osvědčení pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba • hodnotit nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena

18 Opakování • Pověřená osoba nesmí

19 Opakování • Pověřená osoba nesmí • vydat osvědčení pro odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba • hodnotit nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena

20 Použité zdroje • Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google