Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.13 Zařazování odpadů 4 Vytvořeno: 2.11.2013 Ověřeno: 7.11.2013 Třída:EKO2

2 Zařazování odpadů 4 Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet, žákovské počítače s připojením na internet Klíčová slova:odpady nebezpečné a ostatní, Katalog odpadů, Skupiny odpadů, zrcadlové položky Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Vysvětluje princip zařazování odpadů do skupin a podskupin, zapojuje žáky do vyhledávání nových informací na internetu a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Postup zařazování odpadů podle kategorií Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky v Katalogu odpadů jsou jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu (obvykle sousedící čísla), z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv u odpadů smíšených či znečištěných Příklad: 11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky (N) 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 (O)

4 Postup zařazování odpadů podle kategorií Další příklady zrcadlových položek. 17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad.

5 Procvičení Úkol: Vyhledejte v Katalogů odpadů na internetu 3 příklady zrcadlových položek z různých skupin.

6 Postup zařazování odpadů podle kategorií Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Př.: 17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu Jde o odpady, se kterými je nutné vždy nakládat jako s odpady nebezpečnými a není možné pro ně získat osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Jejich přeřazení mezi odpady ostatní by bylo možné až po schválení návrhu členského státu příslušným orgánem EU a po ratifikaci všemi členskými státy. Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/kategorizace-odpadu-/http://www.tretiruka.cz/news/kategorizace-odpadu-/

7 Postup zařazování odpadů podle kategorií Pro účely evidence a ohlašování se: odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů se vždy přiřazuje kategorie „N“.

8 Postup zařazování odpadů podle kategorií Odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena (byly smíšeny či znečištěny) a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“, se označují jako „O/N“ (přeřazení z „O“ na „N“ u odpadu, který nemá zrcadlovou položku a byl znečištěn) Např. 19 08 05Kaly z čištění komunálních odpadních vod, jsou-li infekční Opačná situace „N/O“ nemůže nastat, neboť odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů v rámci Katalogu odpadů nelze přeřazovat do kategorie „O“.

9 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem * Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

10 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem * Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

11 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

12 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

13 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

14 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

15 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

16 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP  „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad.

17 Opakování. Co je pravda? Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem * Zrcadlové položky mají stejné katalogové číslo, liší se pouze symbolem *  Zrcadlové položky se týkají jen odpadů smíšených či znečištěných U zrcadlových položek lze získáním osvědčení nebezpečnou vlastnost vyloučit a zařadit jako ostatní odpad. Odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů nemají zrcadlovou položku, a tedy nelze nebezpečnou vlastnost osvědčením vyloučit. Přeřazení odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů mezi odpady ostatní může provést je MŽP  „N/O“ je označení pro původně nebezpečné odpady, které byly na základě osvědčení přeřazeny mezi ostatní odpad. 

18 Samostatná práce Úkol: Pracujte s Katalogem odpadů a s internetem. Vyberte 5 druhů odpadu z 5 různých skupin. Uveďte jejich šestimístný kód Zařaďte do kategorie O, N, O/N Uveďte jeho zrcadlovou položku, pokud existuje Zjistěte co nejvíce informací o tomto druhu odpadu. Kde se s tímto druhem odpadu můžeme setkat? Jak vzniká? V jakém množství? Jak se s ním nakládá (úprava, recyklace, energetické využití, ….)

19 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google