Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala: ing. Alena Pawerová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala: ing. Alena Pawerová"— Transkript prezentace:

1 Zpracovala: ing. Alena Pawerová
VLASTNOSTI SVĚTLA Zpracovala: ing. Alena Pawerová

2 Světlo je forma energie
Světlo je forma energie. Přesně jde o druh elektromagnetického záření, které je charakterizováno různou vlnovou délkou. vlnovou délku označujeme řeckým písmenem λ (lambda) DRUHY SVĚTLA: Jaké znáš druhy světla? Elektromagnetické záření UV záření (ultrafialové) Infračervené záření Elektromagnetické spektrum: Ultrafialové = z angl. ultraviolet (nad fialovou) Infračervené = z angl. Infrared (pod červenou)

3 SVĚTELNÉ ZDROJE dále dělíme na:
BODOVÉ PLOŠNÉ pokud jsou rozměry zdroje světla dostatečně velké vzhledem ke vzdálenosti pozorovatele, a nelze je tedy zanedbat. takový zdroj světla, který je dostatečně malý a současně je pozorován z velké vzdálenosti. např. hvězdy, vzdálené světlo pouliční lampy, majáku Např. Slunce, Měsíc, zářivka

4 DRUHY SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
BODOVÉ = SZ z velké vzdálenosti hvězdy, vzdálená světla pouličních lamp, majáku, aut… PLOŠNÉ = SZ velkých rozměrů, které zobrazují nějakou plochu Slunce, Měsíc, zářivka PRINCIP: Světlo, které na předměty dopadá, se od nich odráží a vstupuje do našeho oka. Pozorujeme-li nějaký předmět za šera, vidíme ho méně, a s rostoucí tmou rozeznáváme jeho obrysy stále obtížněji. Z toho vyplývá, že vidíme jen ta tělesa, která jsou samy zdrojem světla nebo která jsou osvětlena.

5 SVĚTELNÉ ZDROJE Jsou předměty, které vysílají světlo.
Světlo, které na předměty v našem okolí dopadá, se od nich odráží a vstupuje do našeho oka. Pozorujeme-li nějaký předmět za šera, vidíme ho méně a s rostoucí tmou rozeznáváme jeho obrysy stále obtížněji. Z toho vyplývá, že vidíme je ta tělesa, které jsou samy zdrojem světla nebo které jsou osvětlené. Zdroje světla: Slunce, elektrické žárovky, plamen svíčky… Tělesa osvětlená: Měsíc, osvětlená bílá zeď, odrazka…

6 SVĚTELNÉ ZDROJE Tělesa rozžhavená: Tělesa nerozžhavená:
Světelné zdroje jsou tělesa, která vysílají světlo. Dělí se do dvou skupin: Tělesa rozžhavená: Slunce, elektrické žárovky, plamen svíčky…. ??? Tělesa nerozžhavená: světluška, zářivka… ??? Třetí skupinu tvoří tělesa, která vydávají světlo, ale není jejich vlastní, proto nejsou zdrojem světla. Jejich světlo je pouze odrazem světla, kterou jim dodaly světlení zdroje z první a druhé skupiny. Tělesa osvětlená: Měsíc, bílý osvětlený plakát nebo zeď ???

7 1 nm = 0, m Lidské oko vnímá elektromagnetické záření o vlnové délce 400 až 700 nm kolik nm? Ve 3. stol. př.n.l.žil v Egyptě řecký matematik EUKLIDES. Zabýval se také úvahami o světelných jevech. Domníval se, že se světlo šíří z očí, protože při jejich zavření je TMA. Měl pravdu??? NE Umíš svou odpověď zdůvodnit? PROČ??? PROČ??? Kdyby paprsky světla vycházely z našich očí, dokázali bychom si jimi „posvítit“ i v noci.

8 Ultrafialové záření menší vlnová délka než 400 nm
UV záření je obsaženo ve slunečním světle. Slunce je považováno za největší světelný zdroj. Má větší energii než světlo. v čem je prospěšné KLADY: dodává, energii – bez Slunce by nebyl život na Zemi,opaluje (způsobuje zahnědnutí kůže, má antiseptické účinky (ničí choroboplodné zárodky) v čem škodí ZÁPORY: sluneční paprsky mohou ve větším množství způsobit rakovinu kůže (vlivem oslabení ochrané vrstvy atmosféry). Příliš silné UV záření rovněž nepříznivě působí na vývoj rostlin. Jedná se především o UVB záření o vlnové délce od 280 do 315 nm)

9 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ je větší než 700 nm /IR/
Někdy se označuje jako tepelné záření, protože souvisí s vnímáním tepla /žárovka po zahřátí svítí i hřeje/. Na elektromagnetické spektru je umístěno pod červenou barvou /ang.infrared/. Má menší energii než světlo. Příklady Příklady: Některé druhy žárovek Mobilní telefony Dálkové ovládače Použití při fotografování Odkaz-využití

10 OPAKOVÁNÍ: Co je to přímočarý pohyb?
VLASTNOSTI SVĚTLA NEJRYCHLEJŠÍ V CELÉM VESMÍRU ŠÍŘÍ SE PŘÍMOČAŘE (přímočaré linie tvoří paprsky  můžeme pozorovat např. u slunečního světla nebo u světelného kužele baterky) SVĚTLO MŮŽE BÝT VYZAŘOVÁNO (Slunce a další světelné zdroje) ODRÁŽENO (Měsíc, zrcadlo) NEBO POHLCOVÁNO (tmavá tělesa, hluboký otvor v zemi) ovlivňuje to rychlost světla OPAKOVÁNÍ: Co je to přímočarý pohyb? Přímočarý pohyb je pohyb tělesa po přímce Rychlost světla ve vakuu je 300 tis km/s Za 8 minut překoná vzdálenost Slunce-Země, která činí 150 mil. km Ve vzduchu je rychlost vzduchu téměř 300 tis. km/s Je o něco málo nižší, než ve vakuu, ale liší se jen nepatrně ???

11 PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA

12 OPTICKÁ PROSTŘEDÍ PRŮHLEDNÉ PRŮSVITNÉ: NEPRŮHLEDNÉ:
= prostředí, kterým se ze zdroje šíří světlo. Podle způsobu šíření se dělí na: PRŮHLEDNÉ Světlo ze zdroje se šíří přímo /vzduch, voda, čisté sklo/ Světlo se rozptyluječást světla změní svůj směr /matné sklo, kouř, mlha/ PRŮSVITNÉ: Tímto prostředím světlo neprochází /kovy, dřevo, keramika, rtuť/ NEPRŮHLEDNÉ:

13 OPTICKÁ PROSTŘEDÍ OP = prostředí, ve kterém se šíří světlo. Rozlišujeme tři základní typy: OP PRŮHLEDNÁ  zdroje světla se zde šíří přímo. Tímto prostředím může světlo pronikat např. vzduch, voda čisté sklo ??? OP PRŮSVITNÁ  světlo je rozptýlené, protože část světla změnila svůj směr. Světlo může pronikat jen částečně např. kouř, mlha, matné sklo ??? OP NEPRŮHLEDNÁ světlo tímto prostředím neprochází. Takových předmětů je většina např. kovy, rtuť, dřevo, keramika ???

14 HODNOTY RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ SVĚTLA V RŮZNÝCH LÁTKÁCH LÁTKA
Tabulka: HODNOTY RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ SVĚTLA V RŮZNÝCH LÁTKÁCH LÁTKA RYCHLOST SVĚTLA v km/s vakuum vzduch téměř led voda plexisklo olej líh diamant


Stáhnout ppt "Zpracovala: ing. Alena Pawerová"

Podobné prezentace


Reklamy Google