Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Kapacita OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-006

3 Kapacita  Atom má v neutrálním stavu stejný počet elektronů jako protonů, a proto se jeví navenek jako elektricky neutrální (neelektrický).  Měřením i výpočty bylo dokázáno, že elektron je nositelem nejmenšího čili elementárního záporného náboje a proton je nositelem stejně velkého elektrického náboje kladného.

4 Kapacita  Vznikne-li na nějakém tělese jakýmkoli způsobem kladný náboj, musí se současně s ním někde v přírodě vytvořit stejně velký záporný náboj, protože každý záporný náboj vznikne na úkor nedostatku elektronů na jiném tělese.  Čím více elektronů těleso ztratí, anebo naopak přijme, tím má větší elektrický náboj.

5 Kapacita  Elektrický náboj elektronu je velmi malý a nebyl by vhodný k měření elektrických nábojů. Za jednotku elektrických nábojů byl zvolen 1 coulomb:  1 coulomb = 1 C = 6,25. 10 18 nábojů elektronů z toho náboj jednoho elektronu q e = -1,602. 10 -19 C q e = -1,602. 10 -19 C a náboj protonu q p = +1,602. 10 -19 C

6 Kapacita  Každá dvě tělesa, která jsou od sebe odizolována a mezi nimiž je elektrické napětí, tvoří kondenzátor.  Taková tělesa mají schopnost udržet na sobě elektrický náboj; mají určitou kapacitu.

7 Kapacita  Nejjednodušším kondenzátorem jsou vodivé dvě desky (obr. 1), mezi kterými je nějaký izolant, např. vzduch, slída, papír apod. Připojíme-li na kondenzátor napětí, nabije se množstvím elektrického náboje Q a po odpojení od zdroje zůstane na jeho svorkách napětí stejně velké, jako měl zdroj. Obr. 1 Deskový kondenzátor

8 Kapacita  V dielektriku vznikne elektrostatická indukce [C/m 2 ; C, m 2 ] kde intenzita elektrického pole [V/m; V, m]

9 Kapacita  Po dosazení do rovnice dostaneme  Výraz má pro daný kondenzátor stálou hodnotu, jinak řečeno, je konstantou, kterou značíme C a jíž říkáme kapacita, takže

10 Kapacita [F; F/m, m 2, m]  Podle uvedeného vzorce závisí kapacita pouze na velikosti desek, tj. na jejich rozměrech a tvaru, na jakosti izolantu (dielektrika) a na jeho tloušťce.  Kondenzátor má kapacitu jednoho faradu, jestliže při napětí jednoho voltu pojme množství elektrického náboje jednoho coulombu.

11 Kapacita  Jednotka farad je příliš velká, a proto kapacitu kondenzátorů nejčastěji udáváme v  F a pF: 1  F = 10 -6 F 1 pF = 10 -12 F  Kondenzátory používáme v elektrických obvodech ve sdělovací a silnoproudé elektrotechnice.  Kondenzátory mohou mít kapacitu buď stálou, anebo měnitelnou.

12  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

13 Literatura  Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980  Bezděk M.: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google