Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno Ing. Petr Matuszek Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno Ing. Petr Matuszek Seminář."— Transkript prezentace:

1 Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 19. listopadu 2008

2 Obsah Úvod Ceny v oblasti elektroenergetiky 3. regulační období Ekologická legislativa Závěr

3 Úvod (1) Cíle SVSE   Prosazení oprávněných zájmů spotřebitelů a samovýrobců při aktualizaci vyhlášek a tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ.   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů včetně zlepšení podmínek pro odběratele a samovýrobce.   Eliminace dominantního vlivu v oblasti elektroenergetiky a plynárenství.

4 Činnost SVSE se soustřeďovala na připomínky  k problematice otevřeného trhu s energiemi,  k Cenovému rozhodnutí ERÚ,  k 3. regulačnímu období. Úvod (2)

5 Úvod (3)  EGÚ Brno „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009“, která je podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ.  AEM-SVSE je v letošním roce účastníkem řešení studie EGÚ Brno „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009“, která je podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ.   Současně aktivně projednává problémové záležitosti přímo s ERÚ

6 Ceny v oblasti elektroenergetiky (1) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Dopad současné úpravy na odběratele U odběratelů vzniká problém na technickém základě reakční doby kompenzačních regulátorů a běžnou záležitostí jsou drobná krátkodobá překývnutí do kapacity. Ta se kumulují a následně vzniká základ pro postih ze strany distributora, případně i SEI.

7 Ceny v oblasti elektroenergetiky (2) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Doporučujeme úpravu v CR ERÚ. Navržené řešení pro kapacitní účiník: - 0,995 – 10 Kč - méně než 0,995400 Kč/MVArh

8 Ceny v oblasti elektroenergetiky (3) Penalizace účiníku v kapacitní oblasti Procentuální podíl na celkové platbě – většinou setiny %. Vyhovující tolerance – cos=0,999. DS požadují analýzu na vybraných odběrných místech. Možná změna v CR ERÚ nejdříve od roku 2010.

9 Ceny v oblasti elektroenergetiky (4) Rezervovaná kapacita Návrh na neuplatnění sankcí u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %.

10 Ceny v oblasti elektroenergetiky (5) Rezervovaná kapacita ERÚ – progresivní hodnoty dle návrhu odmítnuty. Jsou úvahy o snížení násobku.

11 Ceny v oblasti elektroenergetiky (6) Penalizace za překročení rezervovaného příkonu Návrh V případě, že dojde ke smluvnímu snížení rezervovaného příkonu místa připojení konečného zákazníka, je do doby 24 měsíců možné navýšení rezervovaného příkonu do jeho původní výše bez poplatku za náklady spojené s připojením a zjištěním rezervovaného příkonu.

12 Ceny v oblasti elektroenergetiky (7) Penalizace za překročení rezervovaného příkonu Dodavatelé by neměli penalizovat. Očekává se úprava znění v novele vyhlášky.

13 Ceny v oblasti elektroenergetiky (8) Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny Návrh Promítnout nutnost informovat o odstávkách do vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny. V případě nedodržení informovanosti je nebezpečí i následných přímých škod.

14 Ceny v oblasti elektroenergetiky (9) Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny Je předložen návrh vyhlášky o pravidlech trhu, kde bude zavedena povinnost elektronického vyrozumění ze strany PDS na základě žádosti účastníka trhu. Předpokládaná platnost od 1.1.2010 s postupným náběhem.

15 Ceny v oblasti elektroenergetiky (10) Decentrální výroba Požadovat příspěvek za veškerou vyrobenou elektřinu. Podpora zůstane zachována na všech napěťových úrovních, je řešeno v návrhu novely energetického zákona.

16 3. regulační období (1)  Období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014.  Zveřejnění výsledků připomínek:  v oblasti elektroenergetiky a plynárenství,  následná diskuse.  Ukončení konzultačního procesu do 12. 12. 2008.  Aktualizace metodiky do 31. 1. 2009.

17 3. regulační období (2) Faktor efektivity X  ČEZ při slučování s RDS argumentoval snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu.  Proběhl proces restrukturalizace.  Výsledky jsou již patrné, náklady klesají.  Ze strany ERÚ je příslib akceptace ve 3. regulačním období.

18 3. regulační období (3) Systémové služby  P latbou za systémové služby rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu, tedy i výrobce.  Český zákazník platí systémové služby i za výrobu elektřiny, která je exportována. Platí tedy i za to, co si neobjednal, z čeho má prospěch někdo jiný.

19 3. regulační období (4) Obnovitelné zdroje  Vícenáklady způsobené provozem OZE je žádoucí přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných položkách konečné ceny za elektřinu.  Do budoucna existuje riziko dalšího nárůstu potřeby podpůrných služeb.

20 3. regulační období (5) Zvýhodnění obyvatelstva  Odstranit disproporce ve prospěch obyvatelstva mezi sazbami kategorie „C“ a „D“ jak u platby za jistič, tak u platby za silovou elektřinu dodavatele poslední instance.  Mělo by být postupně řešeno v rámci celkové změny sazeb.

21 3. regulační období (6) Metodika stanovení cen za distribuci elektřiny – plátci ceny za rezervaci kapacity distribuční sítě  2 varianty  pokračování v původní regulaci  platba za rezervaci kapacity vyhodnocována dle skutečného chování účastníků trhu ve vztahu k distribuční síti, tj. na základě fyzikálních toků, přičemž touto platbou budou zatíženi všichni účastnici trhu; veškeré výjimky se ruší.

22 Ekologická legislativa (1) Povolenky CO 2  Výrazný dopad do ceny elektřiny a ostatních výrobků.  Je žádoucí stanovit jasná pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů do budoucna. Nebudou alokace, ale zřejmě postupné aukce; pro energetické společnosti již od roku 2013?  Nebudou alokace, ale zřejmě postupné aukce; pro energetické společnosti již od roku 2013?  To přispívá ke snížení konkurenceschopnosti evropského průmyslu!

23 Ekologická legislativa (2) Ekologické daně  ČR koná opět na rámec směrnic EU.  Základní rozpor se státní energetickou koncepcí a energetickými zákony.  Další kroky „reformy“ jsou před námi.  Předpoklad výrazného navýšení poplatků za znečišťování ovzduší; s tím související další růst cen energií.

24 Závěr Jak dál? Být i nadále aktivní v prosazování oprávněných zájmů odběratelů. Pokračovat v diskusi s orgány státní správy s cílem rozumného řešení zavádění ekologických opatření do české legislativy. Pokračovat v diskusi s orgány státní správy s cílem rozumného řešení zavádění ekologických opatření do české legislativy.

25 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno O co jsme se snažili, jak jsme uspěli? Výsledky pracovní skupiny SVSE při EGÚ Brno Ing. Petr Matuszek Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google