Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha jan.plesnik@nature.cz

2 Taxonomická diverzita určuje význam druhu pro evoluční procesy zdůrazňuje význam 1) evolučně izolovaných druhů (jinan dvojlaločný, latimérie) 2) druhů, příslušejících k evolučním vývojovým liniím, kde probíhá adaptivní radiace 3) druhů, které mohou být vyššími taxonomickými jednotkami

3 Taxonomická diverzita taxonomická diverzita se stanovuje systémem složitých indexů - analýza kladogramů evolučně významná jednotka (ESU):  soubor jedinců, odlišitelný pro potřeby ochrany přírody (populace, poddruh, druh)  znaky způsobené adaptací na místní podmínky  geograficky oddělený soubor jedinců  v minulosti omezený tok genů

4 Taxonomická diverzita ESU by měla být základní jednotkou péče (MU): chráníme nejen dnešní taxony, ale i evoluční potenciál užovka stromová Karlovarsko: skutečně reliktní původní populace

5 Taxonomická diverzita Komplex „velkých čolků“ čolek velký T. cristatus čolek dunajský T. dobrogicus, v ČR 1993 jižní Morava čolek dravý T. carnifex, v ČR 1997, Znojemsko v ýskyt hybridů

6 Funkční diverzita hodnotí ekologický význam druhu jako kupř. bohatost funkčních typů (ekologických/funkčních skupin) a vzájemných vazeb mezi organismy a prostředím v určité oblasti

7 Funkční diverzita určuje (i) potravní vazby primární producenti vrcholoví konzumenti potravní řetězec

8 Funkční diverzita ii) „klíčové druhy“ (keystone species): Druhy, jejichž význam pro fungování ekosystému je větší než odpovídá dominanci (podílu na početnosti nebo biomase)

9 Funkční diverzita Klíčový druh Krtek obecný

10 Funkční diverzita Ekosystémový tvůrce (stavitel) organismus, které přímo či nepřímo reguluje dostupnost zdrojů pro jiné organismy tím, že vytváří, mění a udržuje prostředí. jeho vliv na vnější prostředí vlastnosti přetrvává určitou dobu i po té, co z něho vymizel.

11 Funkční diverzita (iii) gilda /ekologická/funkční skupina – skupina druhů, vzájemně se podobajících způsobem, který je nebo může být významný z ekologického hlediska  alfa-gilda – skupina druhů, shodně využívající určité zdroje, např. potravu (semenožraví ptáci listnatého lesa)  beta-gilda – skupina druhů se společným výskytem, vymezeným podmínkami prostředí jako je teplota nebo vlhkost (edafon, obývající horní vrstvu půdy)


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google