Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

00172 Multimédia a internet Multimédia a žurnalistika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "00172 Multimédia a internet Multimédia a žurnalistika"— Transkript prezentace:

1 00172 Multimédia a internet Multimédia a žurnalistika
Mgr. Bc. Michal Novotný Ústav bohemistiky a knihovnictví

2 MULTIMÉDIA A ŽURNALISTIKA
Definice pojmu Využití dnes Komponenty multimédií Hardware Internet Využití v žurnalistice 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

3 KEYWORDS multimédia, přenosové cesty, text, audio, video, animace, rastrový obraz, vektorový obraz, hardware, IP adresa, www, HTML, CSS, spam, hoax, instant messaging, voIP, FTP, NFS, Telnet, browser 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

4 Multimédia Co si představit pod pojmem multimédia? multi | média
DEFINICE POJMU Multimédia Co si představit pod pojmem multimédia? multi | média mnohost, mnoho prostředek, prostředí, zprostředkující prostředek nebo osoba 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

5 DEFINICE POJMU Multimédia?
00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

6 DEFINICE POJMU MÉDIA „Médium zprostředkovává informace mezi zdrojem a příjemcem.” Tradiční pojetí hovoří v rámci médií o rozhlase, televizi, filmu, tisku atp. Nově nabývají média nových významů. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

7 DEFINICE POJMU NOVÝ VÝZNAM MÉDIÍ - přenosový kanál informace - materiálně-energetický nosič znaků - soustava znaků s určitou syntaktickou, sémantickou a pragmatickou strukturou Spojováním prvního a druhého významu získáváme nový nosič informací označovaný jako multimédium 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

8 DEFINICE POJMU MULTIMÉDIA Využití základních přenosových cest: - optický kanál (vizuální) - akustický kanál (audiovizuální) - taktilní kanál (hmat) - kinestetický (vnímání: tepla, bolesti atp.) - olfaktorický kanál (čich) - gustativní kanál (chuť) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

9 DEFINICE POJMU MULTIMÉDIA Obecně jsou definována jako automat, obsahující nejméně tři navzájem nezávislé použitelné informační kanály, ze kterých nejméně dva zprostředkovávají informace v jednom směru a třetí ve směru opačném. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

10 DEFINICE POJMU CHAR. Multimédia lze též chápat, jako počítačem integrovaná časově závislá nebo časově nezávislá média, která mohou být interaktivně, to znamená individuálně a selektivně vyvolávána anebo zpracovávána. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

11 DEFINICE POJMU DEF. Multimédia lze definovat jako: „Využití několika různých druhů médií (např. textu, zvuku, grafiky, animace, videa a interaktivních rysů) k předávání informací.” 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

12 VYUŽITÍ DNES 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

13 KOMPONENTY MULTIMÉDIÍ
TEXT Zobrazení jednotlivých znaků buď v grafické formě nebo ve formě znakové sady. AUDIO V současnosti pro potřeby dalšího zpracování je třeba zvuk digitalizovat. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

14 KOMPONENTY MULTIMÉDIÍ
RASTROVÝ OBRAZ Statické obrázky se ukládají v digitalizované formě jako bitové mapy. VEKTOROVÝ OBRAZ Vektorový obraz nebo vektorová grafika je složena z množství geometrických objektů se specifikovanou prostorovou pozicí. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

15 KOMPONENTY MULTIMÉDIÍ
VIDEO Video je sekvence rastrových obrázků, která může být doplněna zvukem. ANIMACE Animace je sekvence generovaných obrázků, které mohou být doplněny zvukem. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

16 HARDWARE K využití využít možnosti multimediálních programů, musíme si zajistit potřebný hardware a software, který nám toto umožní. POČÍTAČ Každý počítač má zobrazovací možnost, možnost zvukového a vizuálního výstupu 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

17 HARDWARE SÍŤOVÁ KARTA Připojení k dalším počítačům a médiím především pomocí internetu. CD-ROM Mechanika umožňující číst nosiče programu, zvukového nebo video záznamu. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

18 HARDWARE USB FLASH DISK, EXTERNÍ DISKY Slouží pro přenos dat, větší možnosti než CD-ROM (větší kapacita, přepisovatelnost) MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Bezdrátová zařízení s vlastním napájením: Mobilní telefony (smartphones), notebooky, kapesní počítače (PDA), tablety, čtečky, herní konzole atd. 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

19 INTERNET CHAR. Systém s globálním celosvětovým charakterem, který spočívá ve vzájemném propojení počítačových sítí. Spojení je realizováno prostřednictvím síťových uzlů (servery, routery, jednotlivé počítače) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

20 INTERNET a IP ADRESA Každý počítač má v rámci připojení k webu svou identifikaci tzv. IP adresu – číslo, které v síti identifikuje počítač Aktuálně se počítače identifikují pomocí protokolu IPv4 – Internet Protocol version 4, který používá 32 bitové adresy řazené po jednotlivých oktech: 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

21 INTERNET a IP ADRESA IP adresa je stanovena buď „napevno“ nebo častěji v rámci jednoho serveru bývá přiřazována automaticky 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

22 INTERNET a SLUŽBY WWW (WORLD WIDE WEB) chápáno jako základní, zobrazování stránek pomocí webového prohlížeče (není synonymum pro internet) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

23 INTERNET a SLUŽBY Jsou pro něj zavedeny různé standardy - značkovací jazyk (HTML, XTML) - styly (kaskádové styly – CSS, v současnosti CSS3 podporující např. animace, průhlednost, načítání písma z externího zdroje atd. - normy pro ECMA Script (JavaScript) atd 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

24 INTERNET a SLUŽBY elektronická pošta přenos zpráv (SMTP) a komunikace s poštovními servery (POP3, IMAP) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

25 INTERNET a SLUŽBY Komunikace probíhá buď pomocí nainstalovaného ového klienta (MS Outlook, Mozilla Thunderbird) nebo pomocí připojení přes webové rozhraní (služby seznam, google) Aktuálním problémem ů je tzv. spam (nevyžádaná pošta), hoax (falešná zpráva) nebo ový červ (počítačový virus) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

26 INTERNET a SLUŽBY PŘÍMÁ KOMUNIKACE - Instant Messaging (komunikace pomocí protokolů: ICQ, Jabber) - VoIP (telefonování – skype) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

27 INTERNET a SLUŽBY PŘENOS SOUBORŮ - FTP – file transfer protocol (přenos na základě FTP klienta, např. Total Commander, WinSCP při nutnosti znalosti hostitele, uživatele a hesla Pomocí FTP se dají zálohovat a sdílet data, spravovat obsah webových stránek (např. úprava CSS atp.) - dále také SCP nebo SFTP 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

28 INTERNET a SLUŽBY SDÍLENÍ SOUBORŮ NFS (Network File System)
PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉMU PC Telnet, SSH (zabezpečená náhrada Telnetu) SLUŽEBNÍ PROTOKOLY DHCP – automatická konfigurace stanic pro komunikaci na internetu 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

29 INTERNET a PROHLÍŽEČE (BROWSERS)
CHAR. Program, který umožňuje komunikaci s http serverem a umožňuje prohlížení www Prvním masivně užívaným grafickým prohlížečem byl Mosaic (spuštěn 1992), dnešní jedničkou je s podílem více než 50 % Internet Explorer Prohlížeče jsou postavené na tzv. jádře (Trident, Gecko, WebKit) 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

30 a PRVNÍ GRAFICKÝ PROHLÍZEČ (MOSAIC)
00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

31 a OBLÍBENOST PROHLÍŽEČŮ
IExplorer 2013: 56,6 % GChrome 2013: 30,7 % Safari 2013: 5,4 % Mozilla 2013: 5,3 % Opera 2013: 1,5 % 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

32 VYUŽITÍ V ŽURNALISTICE
RYCHLOST zveřejnění během několika minut AKTUÁLNOST možnost rychlé úpravy a aktualizace 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz

33 VYUŽITÍ V ŽURNALISTICE
NOVÉ ŽÁNRY Videa a krátká videa, animace, grafiky, multimediální reportáže ÚSTUP PRESSU Klesající náklady klasických tištěných periodik 00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | | novotny.stud.slu.cz


Stáhnout ppt "00172 Multimédia a internet Multimédia a žurnalistika"

Podobné prezentace


Reklamy Google