Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protokol TCP/IP a OSI model

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protokol TCP/IP a OSI model"— Transkript prezentace:

1 Protokol TCP/IP a OSI model
Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační protokoly, budou si rozumět, i když každý bude mít jinou hardwarovou platformu a jiný operační systém.

2 OSI model Model ISO/OSI je referenční komunikační model označený zkratkou slovního spojení "International Standards Organization / Open Systen Interconnection" (Mezinárodní organizace pro normalizaci / propojení otevřených systémů). Jedná se o doporučený model, který rozděluje vzájemnou komunikaci mezi počítači do sedmi souvisejících vrstev.

3 OSI model Úkolem každé vrstvy je poskytovat služby vyšší vrstvě.
Než se data přesunou z jedné vrstvy do druhé, rozdělí se do paketů. V každé vrstvě se pak k paketu přidávají další doplňkové informace (formátování, adresa). 7. Aplikační vrstva 6. Prezentační vrstva 5. Relační vrstva 4. Transportní vrstva 3. Síťová vrstva 2. Linková vrstva 1. Fyzická vrstva Obr. 1

4 OSI model 1. Fyzická vrstva 2. Linková vrstva
Definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry týkající se fyzického propojení jednotlivých zařízení. Je hardwarová. 2. Linková vrstva Zajišťuje integritu toku dat z jednoho uzlu sítě na druhý. V rámci této činnosti je prováděna synchronizace bloků dat a řízení jejich toku.

5 OSI model 3. Síťová vrstva 4. Transportní vrstva
Definuje protokoly pro směrování dat. V lokální síti vůbec nemusí být pokud se nepoužívá směrování. Je hardwarová, ale když směrování řeší PC s dvěma síťovými kartami je softwarová. 4. Transportní vrstva Definuje protokoly pro strukturované zprávy a zabezpečuje bezchybnost přenosu (provádí některé chybové kontroly). Řeší například rozdělení souboru na pakety a potvrzování. Je softwarová.

6 OSI model 5. Relační vrstva 6. Prezentační vrstva
Koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Zajišťuje zabezpečovací, přihlašovací a správní funkce. Je softwarová. 6. Prezentační vrstva Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší například háčky a čárky, CRC, kompresi a dekompresi, šifrování dat.

7 OSI model 7. Aplikační vrstva Je to v modelu vrstva nejvyšší.
Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace, například databázové systémy, elektronická pošta nebo programy pro emulaci terminálů. Používá služby nižších vrstev a díky tomu je izolována od problémů síťových technických prostředků. Je softwarová.

8 TCP/IP model Srovnání TCP/IP modelu s OSI modelem TCP/IP OSI
Aplikační vrstva Prezentační vrstva Relační vrstva Transportní vrstva Síťová vrstva Síťová Vrstva Fyzická vrstva Linková vrstva Obr. 2

9 TCP/IP model Fyzická vrstva Síťová vrstva Transportní vrstva
Různé typy signálových vodičů, například elektrické kabely, optická vlákna nebo elektromagnetické vlny a s nimi spojené zařízení (např. modemy). Síťová vrstva Má své síťové pakety a umožňuje komunikaci i mimo lokální sítě. Zastupuje ji IP protokol. Transportní vrstva Považuje spoj mezi počítači za uzavřený a věnuje se přenosu dat. Zastupuje jí protokol UDP/TCP Aplikační vrstva Určuje protokoly pro jednotlivé aplikace.

10 Základní služby aplikační vrstvy protokolu TCP/IP
Telnet - interaktivní přístup ke vzdáleným počítačům FTP - přenos souborů v síti Internet NFS - sdílení vzdálených souborů SMTP - přenos elektronické pošty SNMP - správa aktivních prvků sítě (počítačů, mostů…) HTTP - přenos informací systému World Wide Web DNS - adresování počítače pomocí doménové adresy DHCP - dynamické přidělování IP adres IRC - jednoduchý chat po internetu POP3 - protokol pro získání pošty z poštovního serveru

11 Otázky k opakování K jakému účelu se používají protokoly?
K jakému účelu se používá OSI model? Jaké vrstvy obsahuje OSI model? Porovnejte TCP/IP model s OSI modelem. Jaké jsou Základní služby aplikační vrstvy protokolu TCP/IP?

12 Použité zdroje BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání. České Budějovice: KOPP, 2011. BLÁBOLIL, Roman. Podpora výuky: „Protokol TCP/IP“ [online]. 25. listopadu :30. Dostupný z WWW: Použité obrázky: Vlastní


Stáhnout ppt "Protokol TCP/IP a OSI model"

Podobné prezentace


Reklamy Google