Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROTISTA [3] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROTISTA [3] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 PROTISTA [3] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie protist. Žák se věnuje stavbě a funkci protist. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje protista. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 Protista = protozoa = prvoci mají tělo tvořeno jedinou eukaryotní buňkou
[2] ÚKOL: JAKÝ JE TO TYP EUKARYOTNÍ BUŇKY? ZOPAKUJTE SI NÁZVY ORGANEL A JEJICH FUNKCI.

4 Eukaryotní živočišná buňka
[1] JAKÉ MÁ BUŇKA PROJEVY ŽIVOTA?

5 TATO JEDINÁ BUŇKA MUSÍ ZVLÁDNOUt VŠECHNY FUNKCE K ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTA
− Pohyb − Růst a vývin − Dědičnost − Dráždivost − Rozmnožování − Vývoj [2]

6 POHYB Nejčastější pohyb je pomocí bičíku (flagellum). Skládá se z 9 dvojic mikrotubulů a jedné centrální dvojice. Bičík funguje na principu vrtule či lodního šroubu. Prvok může mít i více bičíků. [13] [12]

7 Výtrusovci se pohybují klouzáním po vrstvě vylučovaného slizu.
Nálevníci se pohybují pomocí brv (cilie). Brvy jsou kratší a početnější než bičíky. Výtrusovci se pohybují klouzáním po vrstvě vylučovaného slizu. [14] [15]

8 Pohyb pomocí panožek (pseudopodií) spočívá
v kontrakcích ektoplazmy a přelévání (změně tvaru, vysunování) gelovité endoplazmy. Takto se pohybuje například měňavka. [7] Odkaz na video:

9 Rozdíl v pohybu bičíku a brv
[11]

10 Růst a vývin: příjem potravy
Růst a vývin je umožněn přijímáním potravy. To probíhá osmózou, pinocytózou, nebo fagocytózou. Potrava je obklopena panožkami, které se na konci spojují. Tak se mezi nimi vytvoří dutina = potravní vakuola, kde dochází k trávení potravy enzymy. Vakuola během trávení putuje cytoplazmou a poskytuje buňce živiny. Současně sbírá zbytky, které na konci vyvrhne mimo buňku. [4]

11 Růst a vývin: dýchání Dýchání je umožněno prostou difuzí plynů do buňky, neboť buňka prvoků to rozměrově umožňuje. [8] [16]

12 Polytomie (rozpad na více jedinců)
rozmnožování Podélné dělení Příčné dělení Pučení Polytomie (rozpad na více jedinců) Vzájemné splývání genetického materiálu dvou jedinců a vytvoření zygoty Konjugace u nálevníků [17] [18, 19] NEPOHLAVNÍ POHLAVNÍ

13 Rozdělení prvoků: BIČÍKOVCI = MASTIGOPHORA KOŘENONOŽCI = RHIZOPODA
VÝTRUSOVCI = SPOROZOA NÁLEVNÍCI = CILLIOPHORA

14 BIČÍKOVCI = MASTIGOPHORA
[23]

15 BIČÍKOVCI = MASTIGOPHORA
Mají jeden či více bičíků napojených na bazální tělísko. Přijímají potravu osmózou nebo pinocytózou. Rozmnožují se podélným dělením. Bičivky: Bodo skákavý Trypanosoma spavičná Bičenky: Bičenka poševní [22] [25]

16 bičivky Bodo skákavý má 2 bičíky a typickou organelu bičivek ‒ kinetoplast, což je pozměněná mitochondrie. Žije v rybnících. Trypanosoma spavičná má v určitém stadiu vývoje undulující membránu = bičík spojený s povrchem buňky. [26]

17 Trypanosoma spavičná Trypanosoma Krvinka [21]

18 Cyklus trypanosomy: v mouše tse-tse prodělává část svého vývoje, po bodnutí je přeneSENA DO SAVCE, NAMNOŽÍ SE V KRVI, NAPADÁ DALŠÍ ORGÁNY A TAKÉ PRODLOUŽENOU MÍCHU. NARUŠUJE METABOLISMUS, ČLOVĚK UPADÁ DO SPÁNKU, HUBNE, NELÉČENÝ ZEMŘE DO NĚKOLIKA MĚSÍCŮ. [27] Jakou nemoc způsobuje Trypanosoma dobytčí?

19 bičenky Bičenky mají buňku zpevněnou osním vláknem = axostylem. Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis) vyvolává u žen hnisavé výtoky v pochvě, které u těhotných mohou způsobit potrat. [22] [24]

20 Lamblie střevní = Giardia intestinalis
[51] Lamblie žije v tenkém střevě člověka. Je zploštělá, na spodní straně má přísavnou destičku vyztuženou lamelami. Vyživuje se osmoticky. Způsobuje průjmy.

21 KOŘENONOŽCI = RHIZOPODA
K pohybu používají panožky. Potravu získávají fagocytózou. Zástupci: Měňavka velká Měňavka úplavičná Rozlitka (je v rašeliníku) Dírkonošci [28] [7]

22 Měňavka velká (chaos chaos)
[29] Potrava Stažitelná = pulsující vakuola Potravní = trávicí vakuola Jádro Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Panožka = pseudopodium Měňavka velká žije ve vodě a v půdě, stažitelné vakuoly slouží k odstraňování přebytečné vody. V zahnívající vodě žije měňavka bahenní. Ve střevech hostitelů cizopasí měňavka střevní a měňavka úplavičná (způsobuje úplavici).

23 Měňavka úplavičná = entamoeba histolytica
Cysty se dostávají ven z těla výkaly, jejich přenos na jiného člověka způsobí mouchy lezoucí po výkalech. Měňavka je účinnější, pokud je člověk již oslaben jinou chorobou či vyčerpán. Měňavky napadají střevní stěnu a narušují ji, ve stadiu magna ničí erytrocyty. Nemoc se projevuje úpornými až krvavými průjmy, léčí se například Entizolem. [10]

24 Měňavky napadající střevní stěnu
[9]

25 Dírkonošci = foraminiferida
Mají tenké síťovité panožky. Jsou to prvoci s vápenatou nebo křemičitou schránkou, která má otvůrky pro panožky. Po odumření prvoka klesá schránka ke dnu. Mřížovci, Slunivky [30] [31]

26 VÝTRUSOVCI = SPOROZOA KRVINKOVKY KOKCIDIE
Krvinkovky mají složitý vývojový cyklus, napadají játra, pak erytrocyty, kde stravují hemoglobin a způsobí masový rozpad krvinek. Ten se projeví horečnatým záchvatem ‒ malárií. Ta se léčí preparáty chininu. Kokcidie jsou parazité savců i ptáků. Kokcidie jaterní napadá játra a žlučovody králíků. Toxoplasma způsobuje i u člověka nemoc podobnou chřipce, je nebezpečná pro těhotné ženy; mohou se nakazit od koček. KRVINKOVKY KOKCIDIE

27 VÝTRUSOVCI = SPOROZOA [15]
Výtrusovci ve stadiu sporozoita mají na špičce buňky apikální komplex, který umožňuje přichycení na tkáně či buňky hostitele a pronikání do nich a odčerpávání živin. Dalším stadiem je rozmnožení parazita rozpadem = schizogonií. Takto vznikají stovky dalších jedinců. Ti produkují gamety a spojují se v zygotu. Zygota se mění ve sporu a sporozoity, kteří napadají dalšího hostitele. [32]

28 Plasmodium = krvinkovka
[33]

29 VÝSKYT MALÁRIE [38] VYPIŠTE MÍSTA NEJVYŠŠÍHO OHROŽENÍ MALÁRIÍ.
KDO JE PŘENAŠEČEM MALÁRIE NA ČLOVĚKA?

30 výtrusovci [20] [37] KRVINKOVKA KOKCIDIE

31 Toxoplasma [34] [35]

32 TOXOPLASMA [36]

33 Výtrusovci: hromadinky = gregarina
Hromadinka švábí je parazit ve střevě švábů. Cysty jsou obaleny silným hlenovitým obalem a uprostřed jsou spory, které vycházejí na povrch osmi až deseti kanálky. [5]

34 NÁLEVNÍCI = CILLIOPHORA = ciliata
Tato skupina má unikátní jaderný dimorfismus = morfologicky a funkčně rozlišená jádra na makronukleus (řídí procesy v buňce) a mikronukleus (účastní se rozmnožování = konjugace = spájení) Pohyb je zajištěn pomocí brv (cilií). Nálevníci žijí ve vodě (i v silně znečištěné). Mají systém trávicích vakuol a pulsujících vakuol. [14]

35 Zástupci: trepka velká − stavba těla
Slouží k trávení potravy a transportu živin po buňce. [6] Odstraňuje z těla vodu, reguluje osmotický tlak. Slouží k pohybu. Řídí vegetativní procesy. Brvami se k ústům přihání potrava, u buněčných úst jsou brvy spojovány v membranely. Potrava dále postupuje buněčnými ústy do buněčného hltanu. Účastní se konjugace. Na povrchu těla je dvojitá membrána = pelikula. Řití putují z trepky ven nestrávené zbytky potravy.

36 Zástupci: trepka velká = Paramecium caudatum
[18, 19, 39, 40] Trepka žije ve znečištěných vodách. Na obranu má v pelikule trichocysty s jedem. Rozmnožuje se příčným dělením v kombinaci s konjugací (spájením = výměna části mikronukleů). Výsledkem konjugace (dělení pak proběhne 3 x za sebou) je osm nových jedinců.

37 Zástupci: Kožovec rybí = Ichthyophthirius multifiliis
[50] Jde o parazita, který napadá pokožku ryb a vytváří na ní bělavé uzlíky (krupici). Je tak narušena ochranná funkce pokožky, ryby jsou neklidné, napadení potěru může být až smrtelné. Napadená ryba. Prvok je velký cca 1 mm, napadá zejména kůži, ale i žábry či ploutve. Kožovec rybí způsobuje nemoc ichtyoftiriózu.

38 Zástupci: vířenka = Vorticella
Vířenka má buňku ve tvaru zvonku. Na její horní konec přihání systém membranel s brvami potravu do buněčných úst. Vířenka se přichycuje k podkladu stažitelnou stopkou. Stopka je schopna kontrakce, je v ní svalové vlákno. [41] Vířenka žije přisedle na předmětech ponořených ve znečištěných vodách. Živí se řasami a bakteriemi.

39 Zástupci: vířenka = Vorticella
[42]

40 Zástupci: Mrskavka = stentor
Měří až 2 mm. Má kalichovité tělo se složitým systémem brv a membranel. Makronukleus je podobný řetízku. Žije na dně znečištěných vod. [43] [44]

41 Zástupci: vakovka střevní = Balantidium coli
Vakovka způsobuje u člověka balantidiózu = vředy tlustého střeva. [47] [48]

42 Zástupci: bachořec Bachořci mají tělo pokryto krunýřem s hroty. Žijí v symbióze s přežvýkavci (skot, kozy) v jejich trávicí soustavě a živí se částečky rozžvýkané potravy. [49]

43 Další Zástupci: Keřenka (Carchesium)
Bobovka velká (Colpidium) má přední část těla často protaženou doleva. Požírá bakterie. Vyskytuje se běžně ve znečištěných vodách. Keřenka (Carchesium) [45] [46]

44 Úkoly: Vysvětlete mechanismy pohybu prvoků.
Jaké jsou způsoby přijímání potravy u Protist? Jaký typ vakuol (a jaké mají funkce) se vyskytují u prvoků? Rozdělte Protozoa do kmenů a vyjmenujte zástupce. Připravte senný nálev (voda z kaluže či jezírka + seno, nechat cca 14 dní) a pozorujte prvoky. K preparátu přidejte vlákna vaty, zpomalí to pohyb prvoků.

45 Vyluštěte křížovku: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 4. 5. 3.

46 Řešení: 1. K O C I D E 2. B Č N A 3. S L U V 4. R 5. T P

47 Odkazy: Odkazy na videa (pohyb prvoků): [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A moeba_motility_DIC.ogv> (pohyb měňavky) <http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ory:Videos_of_Ciliophora> (pohyb nálevníků)

48 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN X. SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, ISBN LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_cell_structure_en.svg> MesserWoland. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biological_cell.svg> 柑橘類. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3. Miklos. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_fagocitose.jpg> CDC. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giardia_LifeCycle.gif> Sonja I. Rueckert. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lankesteria_lm.jpg>

49 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS HonzaXJ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapka_velka_Paramecium_caudatum.jp g?uselang=cs> Sudmolen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asymmetrical_and_Spherical.JPG> a.druz. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Membrane.jpg> KGH. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoebic_dysentery_in_colon_biopsy_(1). jpg> úplavice LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entamoeba_histolytica_life_cycle- en.svg> Urutseg. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagellum-beating.svg> LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagellum_base_diagram_en.svg> Smartse. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eukaryotic_flagellum.svg>

50 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Klaus Rodhe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cilia_electron_lobostoma.jpg> Franciscosp2. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apicomplexa_structure.svg> Foobar. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_scheme.png> JWSchmidt. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binary_fission_es.svg> Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_1.svg> Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_2.svg> [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmodium_malariae_01.png> Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trypanosoma_sp._PHIL_613_lores.jpg>

51 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 22. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichomonas_Giemsa_DPDx.JPG> ButkoBot. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dicti onary_b7_018-0.jpg> Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichomonas_vaginalis_Zyklus_german.p ng> PhilippN. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afric_tryp_1a_DPDxi.jpg> Johannahoog. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlammy_tryps_flagell.svg> Јованвб. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AfrTryp_LifeCycle.gif> ButkoBot. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 28. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dicti onary_b31_299-0.jpg>

52 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Xelgen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoeba_(PSF)_hy.svg> Hgrobe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiolaria_hg.jpg> [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aulacanthas_01.jpg> Vjncenzo. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 32. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmodium_vivax.jpg> Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 33. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmodium_lifecycle_PHIL_3405_lores.j pg> [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 34. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxoplasma_gondii_cs.png> WeFt. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxoplasma_gondii_tachy.jpg> LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 36. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxoplasmosis_life_cycle_en.svg>

53 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Joel Mills. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 37. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coccidia.JPG> Radoslaw Botev. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malaria_distribution_(pl).png> ML5. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ClownLoachesWithIch2.JPG> Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_6.svg> Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 40. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_4.svg> [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 41. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorticella_(PSF).png> Giuseppe Vago. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorticella_campanula.jpg> Quadell. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 43. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stentor_roeseli_composite_image.jpg>

54 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 13. 9. 2011 mezi 14. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Martin Kreutz. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StentorCoeruleus.jpg> Dhzanette. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 45. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suctoria1_wiki.jpg> Ineuw. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 46. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V05_D670_Carchesium_polypinum.j pg> Filip em. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 47. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balantidium_LifeCycle.gif> Euthman. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 48. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balantidium_coli_wet_mount.jpg> PDH. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 49. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entodinium.jpg> ML5. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 50. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ClownLoachesWithIch2.JPG> CDC. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 51. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giardia_LifeCycle.gif>


Stáhnout ppt "PROTISTA [3] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google