Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVOCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVOCI."— Transkript prezentace:

1 PRVOCI

2 PRVOCI Víte, čím se liší prvoci od ostatních organismů?

3 PRVOCI Ano, jsou tvoření pouze jedinou buňkou!!!

4   PRVOCI JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY mají kosmopolitní rozšíření
známo je více než druhů Jaký je význam prvoků v přírodě? Regulují mnoho životních dějů na Zemi, protože: jsou významní dekompozitoři jsou důležitou potravou jiných živočichů někteří jsou parazité pomáhají trávit potravu jiným živočichům

5  PRVOCI Pokuste se pojmenovat označené části těla trepky velké: 4 5 1
6 2 3 7 8

6  PRVOCI pelikula brvy stažitelná vakuola potravní vakuola
makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) cytoplazma buněčná ústa

7  PRVOCI Organely v buňce prvoků musí plnit
stejné funkce jako naše složité soustavy. Jakou funkci mají jednotlivé součásti těla trepky? pelikula brvy stažitelná vakuola potravní vakuola makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) cytoplazma buněčná ústa

8 ORGANELY POHYB panožky, brvy, bičíky, undulující membrány
OCHRANA A OPORA TĚLA pelikula, schránky, cysty TRÁVENÍ buněčná ústa, buněčná řiť, potravní vakuoly VYLUČOVÁNÍ pulsující vakuoly SMYSLY stigma, neuromotorický aparát

9 ROZMNOŽOVÁNÍ NEPOHLAVNÍ častější způsob rozmnožování DĚLENÍ PUČENÍ
SCHIZOGONIE POHLAVNÍ slouží jen ke zvýšení životaschopnosti populace KOPULACE KONJUGACE

10 Konjugace a genetická rekombinace u trepky velké (Paramecium caudatum)

11 SYSTÉM Říše: PROTOZOA Kmen: BIČÍKOVCI Kmen: KOŘENONOŽCI
Kmen: VÝTRUSOVCI Kmen: NÁLEVNÍCI Dnes řazeno mezi PROTISTA, navíc vřezena Oomyceta, řasy (hnědé, červené i zelené) Uvedená klasifikace je podle učebnice Biologie pro gymnázia!

12   kmen: BIČÍKOVCI nejjednodušší prvoci
nejasné postavení na rozhraní živočichů, rostlin a hub Jaké mohou být znaky jejich nejasného postavení v systému? Především stavba buňky a způsob výživy.

13 BIČÍKOVCI pohyb pomocí bičíků žijí volně nebo parazitují

14 BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ parazituje hlavně v krvi a míze
původce spavé nemoci přenašečem je bodalka tse-tse

15   BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ
Ve kterém světadílu se spavá nemoc vyskytuje? V Africe.

16   BIČÍKOVCI TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ
Jaká se lze chránit proti spavé nemoci? Ochrana je hlavně nepřímá, která spočívá v ochraně před mouchami tse-tse.

17 BIČÍKOVCI LAMBLIE STŘEVNÍ BIČENKA POŠEVNÍ
parazituje v tenkém střevu člověka způsobuje horečnaté záněty a průjmy parazituje v pochvě žen způsobuje záněty

18 KOŘENONOŽCI převážně mořští, méně sladkovodní nebo půdní prvoci
pohyb a příjem potravy (fagocytóza) pomocí panožek některé druhy tvoří schránky žijí volně nebo parazitují

19 KOŘENONOŽCI MĚŇAVKA VELKÁ žije v detritu ve stojatých vodách

20 KOŘENONOŽCI MĚŇAVKA ÚPLAVIČNÁ střevní parazit
způsobuje krvavé průjmy a horečky

21 KOŘENONOŽCI KRYTENKY mají chitinové schránky se zrnky písku
žijí v detritu ROZLITKA ŠTÍTOVKA

22 KOŘENONOŽCI SLUNIVKY mají schránky z SiO2 žijí v rašeliništích

23 KOŘENONOŽCI DÍRKONOŠCI mají schránky z CaCO3 žijí v moři
mají obrovský paleontologický význam

24 KOŘENONOŽCI DÍRKONOŠCI mnozí dírkonošci mají horninotvorný význam
po odumření vznikly z jejich schránek vápence

25 KOŘENONOŽCI MŘÍŽOVCI mají schránky z SiO2 a chitinu žijí v moři

26 VÝTRUSOVCI výhradně endoparazité
původci těžkých onemocnění člověka a živočichů ve svém vývojovém cyklu střídají hostitele i způsoby rozmnožování, častá je schizogonie vytvářejí nepohyblivé cysty

27 VÝTRUSOVCI KOKCIDIE JATERNÍ způsobuje kokcidiózu u králíků a zajíců,
která se projevuje hnisavými záněty jater cysty se uvolňují s trusem a způsobují nákazu dalších jedinců

28 VÝTRUSOVCI KRVINKOVKY původci malárie parazitují v červených krvinkách
nejznámějším druhem je zimnička čtvrtodenní přenašečem a mezihostitelem krvinkovek je komár Anopheles

29 VÝTRUSOVCI KRVINKOVKY

30 VÝTRUSOVCI MALÁRIE

31 VÝTRUSOVCI MALÁRIE Jaký přírodní lék se používá jako antimalarikum? Chinin.

32 VÝTRUSOVCI TOXOPLASMA GONDII původce toxoplazmózy
více hostitelů pohlavní fáze v kočkovitých šelmách nepohlavní fáze v ptácích, savcích včetně člověka nebezpečná pro těhotné ženy

33 NÁLEVNÍCI prvoci s nejsložitější stavbou pohyb zajišťují brvy

34 NÁLEVNÍCI TREPKA VELKÁ indikátor čistoty vody

35 NÁLEVNÍCI VÍŘENKA CHOBOTĚNKA HUSÍ SLÁVINKA OBECNÁ MRSKAVKA

36 NÁLEVNÍCI BACHOŘCI žijí v bachoru přežvýkavců pomáhají trávit celulózu

37  OPAKOVÁNÍ Pojmenujte označené části těla trepky velké: 4 5 1 6 2 3 7
8

38  OPAKOVÁNÍ pelikula brvy stažitelná vakuola potravní vakuola
makronukleus (velké jádro) mikronukleus (malé jádro) cytoplazma buněčná ústa

39  OPAKOVÁNÍ Jaké existují dva základní způsoby rozmnožování?
V čem se oba způsoby liší? Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů rozmnožování?

40  OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete,
jaký mezi nimi existuje vztah: zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

41  OPAKOVÁNÍ Utvořte správné dvojice a vysvětlete,
jaký mezi nimi existuje vztah: zimnička bachořec stigma kokcidie dírkonošci lamblie trypanosoma tse-tse světlo králík tenké střevo celulóza malárie vápenec

42  OPAKOVÁNÍ Vyberte mezi uvedenými prvoky parazity
a uveďte, jaké nemoci způsobují: trepka zimnička toxoplazma kokcidie mřížovec mrskavka trypanozoma

43  OPAKOVÁNÍ Zařaďte je do systému prvoků: zimnička toxoplazma kokcidie
trypanozoma

44 OPAKOVÁNÍ Popište vývojový cyklus zimničky:

45  OPAKOVÁNÍ Utvořte skupiny a pokuste se navrhnout
ochranná opatření proti malárii:


Stáhnout ppt "PRVOCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google