Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLANKTON.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLANKTON."— Transkript prezentace:

1 PLANKTON

2 MALÉ (MIKROSKOPICKÉ) ORGANISMY, KTERÉ SE VOLNĚ VZNÁŠEJÍ VE VODĚ.
Co je to „plankton“??? MALÉ (MIKROSKOPICKÉ) ORGANISMY, KTERÉ SE VOLNĚ VZNÁŠEJÍ VE VODĚ. Fytoplankton – rostliny Zooplankton – živočichové Bakterioplankton – baktérie DŮLEŽITÝ ZDROJ ŽIVIN PRO OSTATNÍ ORGANISMY VE VODĚ.

3 řasy

4 ŘASY JSOU Zelené Mají chloroplasty Umí fotosyntézu Jsou to producenti

5 Jednobuněčné řasy

6 Zelenivka

7 Pláštěnka

8 Krásnoočko

9 KRÁSNOOČKO je velmi zajímavá řasa.
Najdeme ji ve všech našich vodách, vyskytují se i ve velmi znečištěných kalužích. Krásnoočka nevytvářejí pevnou buněčnou stěnu typickou pro ostatní řasy a rostliny. Povrch těla kryje jemná a pružná blána. To jim umožňuje libovolně měnit tvar a snáze se protáhnout mezi překážkami. Díky bičíku jsou schopni rychle plavat. Poblíž místa, ze kterého bičík vyrůstá, je nápadný červený útvar, světločivná skvrna. Slouží k tomu, aby krásnoočko zjistilo, odkud přichází světlo. Krásnoočka mohou mít několik chloroplastů, ale jsou-li ve tmě, chloroplasty ztrácí a mohou se živit dravě, proto je krásnoočko příkladem organismu, který stojí na pomezí rostlinné a živočišné říše.

10 Váleč - kolonie

11 Váleč - kolonie buňky váleče dceřiné kolonie

12 Mnohobuněčné řasy

13 Zelená řasa šroubatka

14 Řasa žabí vlas

15 SINICE

16 SINICE Český název sinice je odvozený od slova “sinný” = namodralý
Sinice jsou JEDNODUCHÉ, JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY SCHOPNÉ FOTOSYNTÉZY, zjednodušeně řečeno JSOU TO zelené bakterie Jde o NEJSTARŠÍ ORGANISMY vytvářející KYSLÍK, Tím přispěly ke vzniku kyslíkaté ATMOSFÉRY ZEMĚ Často tvoří s houbami lišejníky Společenstva sinic někdy mohou být viditelná i pouhým okem. POKUD se Sinice přemnoží, NAPŘÍKLAD SPLÁCHNUTÍM HNOJIV Z POLÍ DO RYBNÍKŮ, DOCHÁZÍ K ZELENÉMU ZBARVENÍ VODY, KTERÉMU ŘÍKÁME vodní květ

17 Sinice pod mikroskopem

18 Činností sinic vzniká VODNÍ KVĚT

19 BAKTÉRIE

20 BAKTÉRIE Bakterie jsou jednobuněčné, velmi malé a velmi jednoduché organismy. Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě, žijí i v podmínkách, kde by ostatní organismy přežily jen stěží (vroucí voda v sopečných jezerech, nejvyšší vrstvy atmosféry a podobně). Energii k životu získávají často rozkladem látek, výrazně tak přispívají ke koloběhu látek v přírodě. Některé baktérie mohou do vody uvolňovat jedovaté látky!

21 Baktérie z Lužnice

22 V jednom mililitru sladké vody žije přibližně milion bakterií.

23 Využití baktérií v čističkách vod
Schopnost bakterií rozkládat mnohé látky využívá člověk V čistírnách odpadních vod baktérie odbourají 99% organického znečistění vody rozkladných bakterií se na podobném principu využívá i v domácích žumpách Bakterie jsou využívány i při čištění ropných skvrn Využití baktérií v čističkách vod

24 PRVOCI

25 Prvoci je souhrnné označení pro jednobuněčné, ale složité organismy neschopné fotosyntézy. Dříve byli řazeni do říše živočichové. Většina prvoků je příliš malá na to, aby je bylo možné spatřit pouhým okem. , Dobře pozorovatelní jsou pomocí mikroskopu. Prvoci jsou rozšířeni všude, kde je jen trochu vlhké prostředí. Prvoci se mohou pohybovat pomocí brv, jednoho či více bičíků nebo panožek , tj. „přeléváním“ cytoplazmy.

26 Nálevníci jsou prvoci, kterým k pohybu slouží množství brv na povrchu těla.
Mají buňky s nejsložitější stavbou mezi všemi organismy. Jsou hojní ve vodě, kde jsou důležitou součástí potravních řetězců. Živí různými řasami, menšími prvoky nebo baktériemi. Nálevníci - trepka

27 Nálevníci - trepka BRVY BUNĚČNÁ ÚSTA MALÉ JÁDRO POTRAVNÍ VAKUOLA
BUNĚČNÁ ŘIŤ POTRAVNÍ VAKUOLA STAŽITELNÁ VAKUOLA VELKÉ JÁDRO Nálevníci - trepka

28 trepka

29 Měňavka Měňavky jsou prvoci, kteří  dostali svůj název podle schopnosti měnit tvar těla. Pohybují se pomocí panožek - výčnělků, které vznikají přeléváním cytoplazmy. Panožky slouží rovněž k přijímání potravy.

30 jádro stažitelná vakuola potravní vakuola panožka Měňavka

31 Video – přelévání plazmy Měňavka pojídající řasu
Měňavka pojídající řasu

32 „Voda a její vlastnosti, Rostliny rybníka, plankton“
Příští hodinu LABORATORNÍ PRÁCE je potřeba umět kapitolu „Plankton“!! DALŠÍ HODINU písemka „Voda a její vlastnosti, Rostliny rybníka, plankton“

33 Plankton rybníka Plankton – malé organismy vznášející se ve vodě, zdroj potravy vodních živočichů. Řasy autotrofní = umí fotosyntézu, mají chlorofyl  jsou producenti jednobuněčné: krásnoočko, pláštěnka, váleč - tvoří kolonie = shluky buněk mnohobuněčné: šroubatka, žabí vlas Sinice jednoduché, jednobuněčné autotrofní při zvýšeném množství živin ve vodě dochází k jejich přemnožení – viditelné jako tzv. vodní květ Vodní baktérie jednoduché, jednobuněčné některé - využití v čističkách vod jiné uvolňují do vody jedovaté látky po vypití - střevní potíže až otrava Prvoci jednobuněční, ale složití živí se řasami, baktériemi, jinými prvoky  jsou konzumenti pohyb pomocí brv, bičíků, panožek trepka, měňavka

34 OPAKOVÁNÍ: Co je to plankton? Které organismy tvoří plankton, čím se od sebe liší, co je pro ně společné? Co víš o řasách? Uveď příklady řas. Popiš sinice. Mohou být něčím nebezpečné? Popiš vodní baktérie. Mohou být něčím nebezpečné nebo užitečné? Co víš o prvocích? Uveď příklady prvoků.


Stáhnout ppt "PLANKTON."

Podobné prezentace


Reklamy Google