Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvoci Protozoa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvoci Protozoa."— Transkript prezentace:

1 Prvoci Protozoa

2 význam prvoků pozitivní negativní primární producenti (autotrofní)
rozkladači (heterotrofní) horninotvorní samočištění vod, bioidikátoři mutualismus – střevní mikroflóra negativní parazité

3 stavba těla prvoků organely opory a ochrany schránky pelikula
(může se obměňovat – imunita) cysty axostyl tyčinky, … → rosolovitý obal endoplazma a ektoplazma

4 stavba těla prvoků organely pohybu panožky (i přijímání potravy)
bičíky (dlouhé, tažné, fibrily, bazální tělísko) undulující membrána = přirostlý bičík brvy = cilie (krátké bičíky, koordinace vlákny) membranely, ciry (ostny) = srostlé brvy

5 stavba těla prvoků trávicí organely někteří žádné (autotrofie, osmóza)
trávicí vakuoly buněčná ústa, buněčná řiť pinocytóza (vchlípení) fagocytóza (panožky)

6 stavba těla prvoků vylučovací a osmoregulační organely
pulzující vakuoly smyslové organely brvy – hmat stigma – světlo neuromotorický aparát – koordinace pohybu rozmnožovací organely dělící přepážky

7 rozmnožování prvoků nepohlavně pohlavně rodozměna
podélné, nebo příčné dělení pučení schizogonie sporogonie pohlavně častá encystace po oplození kopulace (splynutí) konjugace (výměna části jader) rodozměna

8 systém prvoků (kmeny a třídy)
bičíkovci bičivky, bičenky, brvitky, opalinky, trubénky kořenonožci (panožkovci + paprskovci) měňavky, krytenky, dírkonošci slunivky, mřížovci výtrusovci hromadinky, kokcidie, krvinkovky, klíštěnky hmyzomorky nálevníci krásnoočka a obrněnky (rostlinní bičíkovci) hlenky a nádorovky → houby

9 Bičíkovci (Flagellata)
nejpůvodnější skupiny prvoků → řasy, další rostliny, jiní prvoci pohyb bičíky (flagellum) vlákna obalená blankou vřetenovitý tvar těla (i jiné) pelikula heterotrofní – osmóza nebo fagocytóza

10 Bičíkovci – Bičivky kinetoplast = speciální mitochondrie bodo skákavý
2 bičíky sladkovodní vysoký obsah org. látek (indikátoři znečištění) bičivka rybí ektoparazit ryb

11 Bičíkovci – Bičivky trypanosoma spavičná Afrika
undulující membrána, 1 bičík podélné dělení spavá nemoc v krevní plazmě, míze a mozkomíšním moku přenašeč: moucha tse–tse (Glossina) metabolity → zduření uzlin, horečky → napadá nervový systém → poškozuje celkový metabolismus → pacient nepřijímá potravu → smrt vyčerpáním existuje léčba jiné druhy → kožní a střevní nemoci (t. dobytčí – nagana) → Chagasova nemoc (t. americká, zákeřnice), …

12 Bičíkovci – Bičivky ničivka kožní ničivka útrobní přenos ze psů
kožní leishmanióza ničivka útrobní Afrika, Asie vředy na vnitřních orgánech běloši → kala-azar

13

14 Bičíkovci – Bičenky 4 nebo 6 bičíků (undulující membrána) axostyl
zvláštní mitochondrie bez DNA (hydrogenozómy) bičenka poševní velmi rozšířen v lidské populaci postranní undulující m., 4 bičíky → trichomoniáza záněty močových cest, hnisavé výtoky, u těhotných může napadnout i plod šíření pohlavním stykem - muži pouze přenašeči léčba: Entizol, prevence b. střevní, b. zubní – neparazitické

15

16 Bičíkovci – Brvitky symbionti termitů (TS, bakterie)
panoženka měňavkovitá pohyb – bičík potrava – panožky lamblie střevní 8 bičíků, adhezivní disk parazit tenkého střeva kontaminovaná voda Dušan Lambl

17

18 Bičíkovci - Opalinky vícejaderné mnoho krátkých bičíků opalinka žabí
komenzál v kloace žab Jan Evangelista Purkyně

19

20 Bičíkovci - Trubénky buňky s límečkem podobají se živočišným
houbám → houbovci rosolovité kolonie trubénka Haeckelova sladkovodní detrit více typů buněk v kolonii

21

22 Kořenonožci (Rhizopoda)
panožky (pseudopodia) pohyb (ameboidní) i příjem potravy → p. vakuoly někteří tvoří schránky (uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, síran strontnatý) jedno nebo více jader (shodná) rozmnožování dělení nebo pučením, pohlavně zřídka sladká i slaná voda, půda

23 Kořenonožci – Měňavky netvoří schránky sladkovodní – pulzující vakuolu
měňavka zemní (mech) měňavka velká (1 mm, sladkovodní detrit) měňavka úplavičná parazit horečnaté krvavé průjmy panožkovky půdní, bičíkatá stádia parazit → meningoencefalitida

24 Kořenonožci – Měňavky

25

26 Kořenonožci – Krytenky
„lepivé“ schránky jen 1 otvor pro panožky dělění → 1 vytvoří novou schránku sladkovodní rozlitka štítovka

27

28 Kořenonožci – Dírkonošci
mořští schránky uhličitan vápenatý vícekomůrkové spirálovité mnoho otvorů → nitkovité panožky trávení mimo schránku → jeden velký otvor horninotvorné (35 % dna oceánů), datování vrstev rodozměna penízek (Nummulites)

29

30 Kořenonožci – Mřížovci
planktonní teplá moře křemičité schránky (dělené) vlasovité panožky (osní vlákno) tukové kapénky – vznášení symbióza s řasami pohlavní i nepohlavní rozmnožování radioláriové bahno, ostrov Barbados

31

32 Kořenonožci – Slunivky
sladkovodní (rašeliniště) plovoucí nebo přirostlé pulzující vakuoly světlolomná tělíska schránky z SiO2 nebo chititnu tenké panožky (osní vlákno) dělení, pučení slunivka ozdobná – různá stádia životního cyklu slunivka obecná – bez schránky, 1 mm

33

34 Výtrusovci (Apicomplexa)
výhradně endoparazité složitý životní cyklus rodozměna více stádií střídání hostitelů (definitivní host. – pohlavní rozmnožování, mezihostitel – nepohlavní r.) apikální komplex = drobné organely na špičce → přichycení a průnik do buňky, odčerpávání živin

35 životní cyklus DH MH merozoiti (pohlavní jedinci) schizogonie
produkce gamet šíření do dalšího hostitele DH splynutí v zygotu sporozoiti (nepohlavní jedinci) sporogonie (uvnitř spory) spora (klidové stádium - šíření do dalšího hostitele) MH

36

37 Výtrusovci – Hromadinky
střeva švábů a larev potemníků 3 odlišné části jednobuněčného těla (epimerit, protomerit, deutomerit) → náznak mnohobuněčnosti hromadinka švábí

38 Výtrusovci – Kokcidie endoparazité obratlovců a členovců
jednohostitelské cykly kokcidie jaterní králíci, zajíci: játra a žlučovody (zde pohl. r.) → průjmy, nadmuté břicho + kývání hlavou, zahleněné oči a nos přenos s výkaly a kontaminovanou potravou může být smrtelná chemoterapeutika, prevence!

39 Výtrusovci – Kokcidie toxoplasma gondii parazit bílých krvinek
přenos z kočích výkalů u lidí latentní (klidové) stádium v nervové soustavě nemoc podobná chřipce mnoho nakažených, zřejmě bez vlivu ? nebezpečná pro těhotné ženy - napadá plod

40 toxoplasma gondii

41 Výtrusovci – Krvinkovky
parazité červených krvinek malárie bodnutí hmyzem → do červených krvinek (trávení hemoglobinu, schizogonie) → prasknutí krvinky → malarický záchvat → v krvi přeměna uvolněných stádií na pohlavní (merozoiti) → nasáta komárem Anopheles → kopulace gamet v TS komára → pohyblivý ookinet → spora → sporogonie → do slinných žláz → bodnutí → přenos do krve MH

42 Výtrusovci – Krvinkovky

43 Výtrusovci – Krvinkovky
zimnička čtvrtodenní - čtyřdenní cyklus → záchvat každý 4. den zimnička třetidenní Plasmodium falciparum → tropická malárie - záchvaty každý den postupné vyčerpání → smrt chinin a jiná chemoterapeutika (ničí různá stádia parazita) eliminace komárů - vysoušení, ryby

44 chinovník

45 Výtrusovci – Klíštěnky
tropy, subtropy přenos klíšťaty (DH) jednoduchá stavba napadají červené krvinky obratlovců (2 merozoiti do V) klíštěnka dobytčí horečky, anémie, krvavá moč i smrtelná

46

47 Hmyzomorky (Mircospora)
parazité členovců vegetativní stádium (podobné měňavkám, vícejaderné) → splynutí jader → spora → do buněk TS hostitele pomocí pólového vlákna

48 Hmyzomorky hmyzomorka včelí hmyzomorka bourcová
v epitelu trávicí trubice → zkracuje život dělnic → oslabení včelstva, v zimě přeplnění výkalového vaku → prasknutí → potřísnění voskového díla → smrt včelstva šíření na jaře - napajedla včel s výkaly hmyzomorka bourcová housenky bource morušového 19. stol. - Francie - Louis Pasteur

49

50 Nálevníci (Ciliophora)
nejdokonalejší prvoci volně žijící, parazité i komenzálové jaderný dimorfismus makronukleus (vegetativní) mikronukleus (generativní) buněčná ústa (cytostom), buněčná řiť osmoregulační vakuoly pohyb pomocí brv (membranely) neuromotorický aparát

51 Nálevníci buněčný pokryv (kortex) encystace
ochranné organely (trichocysty) vystřelování, nabobtnání → slizovitý obal encystace vodní – volně nebo přisedlí, mech, půda živí se bakteriemi, jsou potravou potěru samočistící procesy

52 Nálevníci nepohlavní rozmnožování – příčné dělení
pohlavní rozmnožování – konjugace přiložení buněčnými ústy → rozpad makronuklea, mikronukleus se 2x dělí → 3 degenerují, čtvrté se redukčně dělí → migratorní (samčí) a stacionární (samičí) jádro → výměna migratorních jader → splynutí jader v synkaryon → oddělení jedinců → 3x dělení → 4 mikronukleje a 4 makronukleje → degenerace 3 mikronuklejí a dělení čtvrtého → příčné dělení buňky → dělení mikronukea → příčné dělení buňky → 8 nových jedinců

53 konjugace nálevníků

54 Nálevníci trepka velká
sladké vody s org. látkami (indikátor znečištění) 0,2 mm brvy - pohyb i přihánění potravy pelikula buněčná ústa - brvy spojeny v membranely (ústní políčko) buněčná řiť místo vyprazdňování pulzujících vakuol živí se mikroorganismy a organickými zbytky

55 trepka velká

56 Nálevníci kožovec rybí vířenka parazit „krupice“ na pokožce ryb
→ narušení ochrany vířenka přisedlá, samostatně kontraktilní stopka zvonkovitá buňka reakce na podráždění

57 Nálevníci mrskavka modrá slávinka obecná akvária, rybníky
nálevkovité tělo řetízkovitý makronukleus zplodiny metabolismu → nápadné zbarvení slávinka obecná trnovité cirry (srostlé brvy) → plavání i pohyb po podkladu

58 Nálevníci vakovka střevní vejcovka bachořci ve střevě prasat
→ vředy v tlustém střevu vejcovka modelový organismus genová exprese, sestřih RNA, cytoskelet, b. motory, … bachořci symbióza s přežvýkavci

59

60 Krásnoočka (Euglenozoa)
1 - 2 bičíky na předním konci buňky chlorofyl a, chlorofyl b, β-karoten, xantofyly bičík – bazální tělísko, delší než tělo, tažný světločivná lišta - při bázi bičíku stigma – pigmentová skvrna – clona pozitivní fototaxe pulzující vakuola autotrofní, mixotrofní i heterotrofní škrob (paramylon) podélné dělení sladkovodní (znečištěné) - samočistící proces

61 krásnoočko zelené paprsčité pentlicovité chloroplasty

62

63 Obrněnky (Dinozoa) celulózní destičky na povrchu těla
2 bičíky (v rýhách) chromatofory - asymilační barviva autotrofní, heterotrofní, parazité i saprofité jedovaté barvivo plankton sladkovodní - trojrožec mořský - svítilka

64


Stáhnout ppt "Prvoci Protozoa."

Podobné prezentace


Reklamy Google