Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křížové výpravy Pojmová mapa 1..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křížové výpravy Pojmová mapa 1.."— Transkript prezentace:

1 Křížové výpravy Pojmová mapa 1.

2 1. Proč a kým byly vyhlášeny? Uvažuj o dvou nesprávných tvrzeních.
1. Město Jeruzalém ve svaté zemi Palestině bylo obsazeno muslimskými Turky. 2. Křesťané proto nemohli svobodně a bezpečně navštěvovat hrob Mohameda. 3. Papež Urban II. vyzval západní křesťany k osvobození Svaté země. 4. Neslíbil jim nic kromě boží spásy a vykoupení z hříchů.

3 Jeruzalém 2.

4 Chrám Božího hrobu, pohled z Olivové hory
3.

5 V bazilice se nachází 7 m dlouhý, že je posledním pozůstatkem Golgoty.
Chrám leží na místě, které křesťané uctívají jako Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus. V bazilice se nachází 7 m dlouhý, 3 m široký a 4,80 m vysoký kus skály, o kterém se věří, že je posledním pozůstatkem Golgoty. 4.

6 vnitřek chrámu poutní místo křesťanů 5.

7 „Historie města sahá až do 4. tisíciletí př. n. l
„Historie města sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. a činí tak z Jeruzaléma jedno z nejstarších měst na světě.[4] Jeruzalém je nejsvětějším místem judaismu a duchovním centrem židovského národa.[5] Nachází se v něm však také množství významných starověkých křesťanských míst a je považováno za třetí nejsvětější místo islámu.[6] Nejsvětější místa tří monoteistických náboženství se rozkládají ve Starém Městě na celkové rozloze necelého čtverečního kilometru a zahrnují Chrámovou horu, Západní zeď, baziliku Svatého hrobu, Skalní dóm a mešitu Al-Aksá. Staré Město, které je společně s jeruzalémskými hradbami zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, se tradičně dělí do čtyř čtvrtí (arménské, křesťanské, židovské a muslimské), jejichž názvy však byly zavedeny až v 19. století.[7] V průběhu dějin byl Jeruzalém dvakrát zničen, 23krát obléhán, 52krát napaden a 44krát dobyt.[8]“ (1.) _________________________________________________ 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jeruzalém [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <

8 Palestina historické území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán
6.

9 2. Kdo se výprav účastnil? samotní k… chudina dokonce děti urození š…
jejich ženy a r… k… jako doprovod, /např. Petr Poustevník/ Zjisti, z jakých zemí byli králové. 8.

10 3. Kdy byly křížové výpravy papežem vyhlášeny?
Roku 1085 Roku 1095 Roku 1099 velmi emotivní proslov v Clermontu 7. obdrželi dřevěné kříže „Bůh to chce.“

11 císaři Alexiovi pomoci získat zpět
církevní koncil v Clermontu slib byzantskému císaři Alexiovi pomoci získat zpět pohanská území 8.

12 4. Kolik výprav se uskutečnilo
4. Kolik výprav se uskutečnilo? Zde jsou zdroje nejednotné, uvádí se 9 výprav. 5. Kam směřovaly? „Šlo především o Egypt a Řecko, kde účastníci čtvrté křížové výpravy dobyli značnou část Byzantské říše a založili křižácké státy. Další křížová tažení mířila do Pobaltí a Skandinávie, kde zvláště němečtí a švédští křižáci bojovali proti pohanským Prusům, Slovanům a Finům. Řád německých rytířů na břehu Baltského moře založil svůj stát Prusy.“ (2.) ______________________________ 2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Křížové výpravy [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: < 9.

13 Území ovládaná Turky 10.

14 6. Co tušíš o první křížové výpravě?
probíhala v letech 1096 – 1099 křižáci dobyli po strastiplné cestě Jeruzalém křižáci došli jen do Konstantinopole ukázala se touha po kořisti křižáci cestou zemřeli hladem, žízní, na mor ze jich došlo do města jen křižáci se v Jeruzalémě usadili na 200 let porušili slib byzantskému císaři Alexiovi, dobytá území mu nepředali křižáci vyvraždili veškeré zdejší židy, muslimy neušetřili ani děti, ženy, starce

15 Dobytí Jeruzaléma křižáky – ohromný masakr zvaný pogrom, téměř nikdo nepřežil
11.

16 7. Jaké strasti a překážky museli křižáci překonávat?
úmorná v…, dlouhé pěší pochody kamenité c… vedoucí pustou krajinou nebo i přes vysoké h… chamtivost velitelů kritický nedostatek p… a vody – pili k… vlastních k…, měsíce táboření před nedobytnými hradbami měst nedostatek dřeva na stavbu obléhacích věží a ž… muslimové se sjednotili a vyhlásili tzv. džihád = svatou v…

17 8. Co si zapamatujeme o třetí křížové výpravě?
zúčastnili se slavní evropští králové předcházela jí ztráta Jeruzaléma roku 1187 probíhala v letech Filip August z Francie, anglický král Richardem Lví srdce a také římsko-německý císař Fridrich Barbarossa, který však utonul v řece a jeho výprava se rozpadla hlavním protivníkem je sultán Saladin dobyli město Akkon, Filip se vrací domů, Richard zde bojuje další 3 roky: dohoda o volném průchodu křesťanů ke svatému hrobu

18 Císař svaté říše římské
Fridrich Barbarossa Císař svaté říše římské 12. Kterému Přemyslovci udělil titul král? 13.

19 10. června 1190 - smrt v řece dnes známé jako Goksu
„Císař, který si postoupil všechna nebezpečí, si přál uniknout mimořádnému vedru a vyhnout se stoupání na horský vrch. A tak se pokoušel přeplavat přes velice prudkou řeku Kalycadmus. Ale jakýsi rozumný muž řekl:"Nemůžeš plavat proti toku řeky!" Jinak vždy velmi rozumný císař bláznivě zkoušel svoje síly proti proudu a proti síle řeky. Ačkoli každý se snažil ho zastavit, vstoupil do vody a ponořil se do vodního víru. A tak ten, co podstoupil mnohá nebezpečí, nyní uboze zahynul...“ (3.) __________________________________________________ 3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Fridrich I. Barbarossa [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <

20 9. Ve které výpravě byly zneužity děti?
Čtvrtá výprava ( ) přes odpor některých účastníků se obrátila ke Konstantinopoli a vedla k částečnému ovládnutí byzantského území po tříděním drancování byl Konstantinopol dobyt děti jako čisté, nevinné bytosti, ne hříšné po strastiplné cestě prý několik tisíc dětí dorazilo do Marseille, kde se neúspěšně pokusily projít Středozemním mořem. dva obchodníci, Hugo Železo a Vilém Prase, poté měli nabídnout výpravě zdarma přepravu do Palestiny, ale děti byly rozprodány do otroctví

21 další cesty dětí: Janov, Řím papežem přemluveny k návratu 14.

22 akce francouzského krále Ludvíka IX. - r. 1254 se stáhnul
A něco navíc… 6. křížová výprava ( ) účastnil se císař Fridrich II., r převzat z arabských rukou Jeruzalém (do 1244) 7. křížová výprava ( ) akce francouzského krále Ludvíka IX. - r se stáhnul Poslední křižáci byli z Jeruzaléma vyhnáni roku 1291, padla pevnost Akkon.

23 10. Pojmenuj nějaké křižácké státy
Jak se nazývá zachycený poloostrov? Zopakuj si polohu Damašku, Jeruzaléma, Akkonu. 15.

24 11. Znáš hlavní křižácké řády?
Johanité Templáři – bohatí, červený kříž a bílá roucha Řád německých rytířů 12. V čem spočíval význam výprav? vzrůst papežské moci rozvoj měst a dálkového obchodu, zbohatly Janov a Benátky nové plodiny (mák, rýže, broskve, citrony, koření, cukrová třtina) zdokonalení výroby - větrné mlýny, zavodňování, sklo, cukr znalost hedvábí, bavlny, sametu, brokátu příchod byzantské a arabské vzdělanosti do Evropy postupné zvyšování kulturní úrovně: hra v šachy, luxus, horké lázně, voňavky, měkké postele s nebesy

25 Templáři – bojový řád sloužící k ochraně poutníků do Svaté země,
Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu 16. „Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu.“

26 A teď odevzdej sešit s pojmovou mapou ke kontrole!
17.

27 Zdroje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1O. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Stáhnout ppt "Křížové výpravy Pojmová mapa 1.."

Podobné prezentace


Reklamy Google