Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie veřejné volby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie veřejné volby"— Transkript prezentace:

1 Ekonomie veřejné volby
základní principy Arrow-Black a společenské preference Buchanan-Tullock a konstituční ekonomie další autoři a koncepty

2 Předmět, vývoj a základní principy ekonomie veřejné volby
Předmět: veřejný sektor očima ekonoma Vývoj: od konce 40. let dodnes (až od 70. let je to Public Choice) Základní principy: Metodologický individualismus Racionální rozhodování Politika jako trh Netržní rozhodování (Non-market Decision-making) Veřejná volba (Public Choice)

3 a Kenneth Arrow (*1921) Duncan Black (1908-1991)
„On the Rationale of Collective Decision Making“ (JPE, 1948) Theory of Committees and Elections (1958) Social Choice and Individual Values (1951) existence hlasovacích cyklů („Condorcetův Paradox“) Arrowův teorém nemožnosti neexistuje takové pravidlo, dle něhož by bylo možno pomocí hlasování odvodit společenské pořadí preferencí ze individuálních (není „funkce společenské volby“  není „politické rovnováha“) zpochybněno fungování demokracie teorém mediánového voliče Harold Hotelling: „Stability in Competition“ (EJ, 1929) Nobel 1972

4 Arrowův teorém nemožnosti
Alej Budova Cesta Adam 1 2 3 Bedřich Cyril

5 James M. Buchanan (*1919) a Gordon Tullock (*1922)
nutno zkoumat pozadí fiskálních procesů (1949) vadí hlasovací cykly (1954)? vyzdvižení Wicksella „Problems of Majority Voting“ (JPE, 1959) endogenita alternativ Calculus of Consent: Logical Foundations for Constitutional Democracy (1962) základ konstituční ekonomie The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (1975) analýza anarchie Nobel 1986 „The welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft“ (Western EJ, 1967) teorie dobývání renty

6 Calculus of Consent: Logical Foundations for Constitutional Democracy [Výpočet souhlasu: logické základy ústavní demokracie] (1962) odlišení běžné politiky („ordinary politics“) od ústavodárné politiky („constitutional politics“) rozdílné mechanismy: jednohlasnost vs. většinové pravidlo

7 Rent seeking Anne O. Krueger (*1934) Jagdish Bhagwati (*1934)
„The Political Economy of the Rent-seeking society“ (AER, 1974) Jagdish Bhagwati (*1934) „Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities“ (JPE, 1982) Dobývání renty (Rent-seeking) Neproduktivní dobývání zisku (Directly Unproductive Profit-seeking)

8 Anthony Downs (*1930) An Economic Theory of Democracy [Ekonomická teorie demokracie] (1957) racionální ignorance voličů Inside Bureaucracy (1965) popis chování byrokracie

9 maximalizace rozpočtu úřadu  růst byrokracie
William Niskanen (*1933) „The Peculiar Economics of Bureaucracy“ (AER, 1968) užitková funkce byrokrata: Příjem: hlavní, vedlejší (cestovné apod.) Pověst Vliv, moc Snadnost práce i změn v úřadu maximalizace rozpočtu úřadu  růst byrokracie poskytování služeb výměnou za celkový rozpočet (nikoliv za jednotku služby) monopol nabídky Co s tím? Zavést rozhodování na co nejnižší úrovni Umožnit konkurenci mezi různými úřady Zavést „predátorský úřad“ (R. Fort a J. Baden)

10 George Stigler ( ) snaha studovat příčiny a důsledky regulace („What Can Regulators Regulate? The case of electricity“ (JLawE, 1962)) „Public Regulation of the Securities Markets“ (J of Business, 1964) aplikace na regulaci trhu cenných papírů „The Theory of Economic Regulation“ [Teorie ekonomické regulace] (BellJE, ) teorie zajatého strážce („capture theory“) Nobel 1982

11 Mancur Olson ( ) The Logic of Collective Action [Logika kolektivního jednání] (1965) logika prosazování koncentrovaných zájmů na úkor roztříštěných zájmů síla zájmových skupin („parciálních zájmů“) The Rise and Fall of Nations (1982) nový institucionalismus Termín starší… „Vested interest“ již od Veblena….

12 Robert D. Tollison (*1942) „The Economic Determinants of Antitrust Activity“ (Journal of Law & Economics, ) - spoluautor jak je v praxi napravováno „selhání trhu“… mnoho dalších: dovozní omezení monetární politika merkantilistické kořeny korporací (Mercantilism as a Rent-seeking Society, 1981, spolu s R. Ekelundem)

13 Robert Crandall (*1940) aplikace v životním prostředí
např. Controlling Industrial Pollution: The Economics and Politics of Clean Air (1983) aplikace na další regulace telekomunikace televize automobilový průmysl (bezpečnost apod.)


Stáhnout ppt "Ekonomie veřejné volby"

Podobné prezentace


Reklamy Google