Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Homérské a archaické období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Homérské a archaické období"— Transkript prezentace:

1 Homérské a archaické období
Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o homérském a archaickém období starověkého Řecka.

2 Základní pojmy Balkánský poloostrov řecké kmeny alfabeta Homér eposy
rodová aristokracie otrokářství městské státy velká řecká kolonizace tyran vznik politiky

3 Homérské období jižní část Balkánského poloostrova
území prostoupeno pohořím četné zálivy vhodné pro vznik přístavů od 2. tisíciletí př. n. l. pronikání nových řeckých kmenů (Achájové, Aiolové, Iónové, Dórové) ze severu obr. 1

4 Homérské období rozpad rodového zřízení, vznik větších rodů (fratrie), v čele stařešina; rody se sdružovaly v kmeny (fýly), v čele náčelník z rodin stařešinů vznikla rodová šlechta (aristokracie = bohatí, urození, nadřazení) společnost: král, aristokracie, svobodní rolníci a řemeslníci, bezzemci, otroci zemědělství: pěstování obilí (pšenice, ječmen), luštěnin (hrách, čočka), vinné révy, oliv; chov ovcí, koz a skotu řemeslná výroba: železné zbraně a nářadí, hrnčířství mořeplavba: na ostrovy v Egejském moři a na pobřeží Malé Asie (první kolonizace) od Féničanů převzata alfabeta (používána v Řecku dodnes) náboženství: uctívání mnoha bohů (polyteismus = mnohobožství) význam náboženství: sjednocující prvek mezi Řeky

5 Zápis do sešitu Homérské období jižní část Balkánského poloostrova
řecké kmeny (Achájové, Aiolové, Iónové, Dórové) vznik rodové šlechty (aristokracie = bohatí, urození, nadřazení) od Féničanů převzata alfabeta náboženství: sjednocující prvek mezi Řeky

6 Homérské období Homér slepý básník vytvořil eposy Ilias a Odyssea
první epos popisuje závěr desetileté trojské války hlavními hrdiny jsou na řecké straně Achilleus, Odysseus, na trojské straně Priamos a Hektor druhý epos popisuje cestu řeckého vojevůdce Odyssea zpět do vlasti, která trvala deset let Odysseus rozhněval bohy a proto mu cestu domů různě znepříjemňovali Odysseova dobrodružství na wikipedii obr. 2

7 Zápis do sešitu Homér slepý básník vytvořil eposy Ilias a Odyssea
Ilias popisuje závěr trojské války Odyssea popisuje cestu řeckého vojevůdce Odyssea zpět do vlasti

8 Archaické období (800 – 500 př.n.l.)
sjednocování malých řeckých obcí => vznik městských států – polis (obce, poleis – mn. č.), tvořilo je město + okolní vesnice každé polis bylo samostatné, nezávislé vláda rodové aristokracie přechod ke klasickému otrokářství rozvoj obchodu – potřeba peněz (z mědi, stříbra) růst majetkových rozdílů mezi lidmi rozkvět vzdělanosti – z fénické abecedy se vyvinula řecká alfabeta vzniku jednotného státu brání: horstva oddělující jednotlivé krajiny odlišný společenský a kulturní vývoj jednotlivých částí Řecka

9 Zápis do sešitu Archaické období
polis (obce) = řecké městské státy, město + okolní vesnice – samostatné, nezávislé přechod ke klasickému otrokářství rozvoj obchodu – potřeba peněz růst majetkových rozdílů mezi lidmi rozkvět vzdělanosti

10 Velká řecká kolonizace
osidlování nových území důvody: snaha získat novou zemědělskou půdu, touha po svobodě metropole = mateřský stát, ze kterého kolonizovali před každým důležitým rozhodnutím porada s bohy – návštěva věštíren (nejznámější v Delfách) přínos a důsledky: rozvoj dálkového obchodu a peněžního hospodářství, kontakt s civilizacemi Předního východu, zdokonalení lodí (obchodních i válečných), dovoz levného obilí a otroků

11 Velká řecká kolonizace
směry: 1) jižní Itálie a Sicílie 2) jižní Francie a Španělsko 3) severní pobřeží Egejského moře 4) severní Afrika 5) černomořské oblasti obr. 3

12 Zápis do sešitu Velká řecká kolonizace osidlování nových území
důvody: půda, svoboda metropole = mateřský stát nové osady: J Itálie, Sicílie, Černomoří, J Francie, S Afrika přínos a důsledky: rozvoj obchodu zdokonalení lodí, dovoz levného obilí a otroků, kontakt s jinými civilizacemi

13 Raná řecká tyranida konec 7. stol. – 2. pol. 6. stol. př. n. l.
přechodné období vlády tyranů (samovládců) v mnohých městských státech, využívajících sociálních rozporů vznik politiky problémy polis začínají být řešeny v radě či na lidovém shromáždění do popředí se dostávají bohatí lidé bez ohledu na urozenost

14 Zápis do sešitu Raná řecká tyranida vláda tyranů (samovládců)
vznik politiky do popředí bohatí lidé bez ohledu na urozenost

15 OPAKOVÁNÍ Homérské období Homér Archaické období
jižní část Balkánského poloostrova řecké kmeny (Achájové, Aiolové, Iónové, Dórové) vznikla rodové šlechty (aristokracie = bohatí, urození, nadřazení) od Féničanů převzata alfabeta náboženství: sjednocující prvek mezi Řeky Homér slepý básník vytvořil eposy Ilias a Odyssea Ilias popisuje závěr trojské války Odyssea popisuje cestu řeckého vojevůdce Odyssea zpět do vlasti Archaické období polis (obce) = řecké městské státy, město + okolní vesnice – samostatné, nezávislé přechod ke klasickému otrokářství rozvoj obchodu – potřeba peněz růst majetkových rozdílů mezi lidmi rozkvět vzdělanosti Velká řecká kolonizace osidlování nových území důvody: půda, svoboda metropole = mateřský stát nové osady: J Itálie, Sicílie, Černomoří, J Francie, S Afrika přínos a důsledky: rozvoj obchodu zdokonalení lodí, dovoz levného obilí a otroků, kontakt s jinými civilizacemi Raná řecká tyranida vláda tyranů (samovládců) vznik politiky do popředí bohatí lidé bez ohledu na urozenost

16 Otázky a úkoly Proč se období, kdy si Řecko podmanili Dórové, někdy nazývá „temná staletí“? Jak se jmenuje řecké písmo? Homér napsal dva slavné eposy. Jak se jmenovaly a o čem pojednávaly? Vysvětli co znamená pojem metropole. Jaké důvody vedly Řeky k zakládání kolonií? Co v současné době znamená slovo tyran?

17 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – řecké kmeny obr. 2 – Homér obr. 3 – řecká kolonizace


Stáhnout ppt "Homérské a archaické období"

Podobné prezentace


Reklamy Google