Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 1 – Úvod do studia ekonomické teorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 1 – Úvod do studia ekonomické teorie"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 1 – Úvod do studia ekonomické teorie
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 1 Rozhodněte, který z následujících výroků je pozitivní a který normativní. Zdůvodněte. Chudí lidé nemají platit vůbec žádné daně. Nižší cena piva „PRIMUS“ vede k jeho vyšší spotřebě. Míra nezaměstnanosti v roce 2000 v zemi X činila 5 %. Míra nezaměstnanosti nesmí nikdy překročit 5 %, neboť pak představuje základní sociální problém. Každá firma v tržní ekonomice musí vykazovat určitý zisk, chce-li obstát v konkurenci s ostatními. [ NORMATIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ] [ NORMATIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ]

3 MIEK1 – Cvičení 1 Rozhodněte, který z následujících výroků je pozitivní a který normativní. Zdůvodněte. Z dlouhodobého hlediska je inflace vždy menším zlem než zaměstnanost. Sazba důchodové daně ve Francii je stanovena jako mírně progresivní. Tržní ekonomika je na rozdíl od ekonomiky centrálně plánované „amorální“ – vede k velké nespravedlnosti a rozdílům, proto je nižším vývojovým stupněm ekonomických systémů. Svá tvrzení zdůvodněte. [ NORMATIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ] [ NORMATIVNÍ ]

4 MIEK1 – Cvičení 1 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu např. domácnosti nebo firmy. Mikroekonomie si klade různé otázky, například kolik má jednotlivá firma nakoupit zdrojů a kolik kusů finální produkce má vyrobit za časovou jednotku. Ekonomie je věda přírodní, a proto musí vždy v co nejširší míře využívat matematický aparát. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

5 MIEK1 – Cvičení 1 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Každá ekonomická škola vychází z určité „filosofie“ – určitých předpokladů, na nichž buduje svůj teoretický aparát a na jeho základě formuluje doporučení pro hospodářskou politiku. Tvrzení, že ekonomická svoboda a nezávislost je myslitelná jen v tržní ekonomice, je příkladem výroku pozitivního, neboť řada ekonomů s tímto výrokem bezvýhradně souhlasí. Arogance, pohrdání názory druhých a neschopnost vědecké diskuse mezi představiteli jednotlivých ekonomických proudů je na škodu řešení aktuálních ekonomických problémů. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

6 MIEK1 – Cvičení 1 Pozitivní ekonomie:
zdůrazňuje nutnost ekonomickou realitu nejen popisovat, ale zejména měnit zdůrazňuje kladný vliv existence tržních vztahů na ekonomické subjekty, čímž se odlišuje od ekonomie normativní se snaží o pozitivní řešení problémů, ale značnou pozornost věnuje též hodnotovým soudům hraje aktivní roli v ekonomickém systému v tom smyslu, že napomáhá pochopení ekonomických vztahů všechny předchozí odpovědi charakterizují pozitivní ekonomii

7 MIEK1 – Cvičení 1 Pozitivní ekonomie:
zdůrazňuje nutnost ekonomickou realitu nejen popisovat, ale zejména měnit zdůrazňuje kladný vliv existence tržních vztahů na ekonomické subjekty, čímž se odlišuje od ekonomie normativní se snaží o pozitivní řešení problémů, ale značnou pozornost věnuje též hodnotovým soudům hraje aktivní roli v ekonomickém systému v tom smyslu, že napomáhá pochopení ekonomických vztahů všechny předchozí odpovědi charakterizují pozitivní ekonomii

8 MIEK1 – Cvičení 1 Pozitivní ekonomie:
hodnotí a popisuje ekonomickou realitu pouze ekonomickou realitu hodnotí konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování platí c) a d) současně

9 MIEK1 – Cvičení 1 Pozitivní ekonomie:
hodnotí a popisuje ekonomickou realitu pouze ekonomickou realitu hodnotí konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování platí c) a d) současně

10 MIEK1 – Cvičení 1 Normativní ekonomie:
se snaží hrát aktivní roli v ekonomickém systému zahrnuje etiku a hodnotové soudy konstruuje předobraz dokonalejšího ekonomického systému klade si otázky „jaká ekonomická realita je“ a současně „jaká by být měla“ všechny odpovědi jsou správné

11 MIEK1 – Cvičení 1 Normativní ekonomie:
se snaží hrát aktivní roli v ekonomickém systému zahrnuje etiku a hodnotové soudy konstruuje předobraz dokonalejšího ekonomického systému klade si otázky „jaká ekonomická realita je“ a současně „jaká by být měla“ všechny odpovědi jsou správné

12 MIEK1 – Cvičení 1 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že:
je obecnější řeší větší množství otázek klade si jiné otázky hledá jiné odpovědi na stejné otázky zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

13 MIEK1 – Cvičení 1 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že:
je obecnější řeší větší množství otázek klade si jiné otázky hledá jiné odpovědi na stejné otázky zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

14 MIEK1 – Cvičení 1 Mikroekonomie analyzuje:
chování dílčích ekonomických subjektů faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky cenový systém platí a) i d) současně

15 MIEK1 – Cvičení 1 Mikroekonomie analyzuje:
chování dílčích ekonomických subjektů faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky cenový systém platí a) i d) současně

16 MIEK1 – Cvičení 1 Ekonomická věda zkoumá: bohatství
činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků zkoumá vše výše uvedené

17 MIEK1 – Cvičení 1 Ekonomická věda zkoumá: bohatství
činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků zkoumá vše výše uvedené

18 MIEK1 – Cvičení 1 Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu:
společenskou abstraktní interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) nejobecnější ekonomickou disciplínu vše výše uvedené je správné

19 MIEK1 – Cvičení 1 Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu:
společenskou abstraktní interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) nejobecnější ekonomickou disciplínu vše výše uvedené je správné

20 MIEK1 – Cvičení 1 Termínem „externí“ příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: autonomní vědecké vnější psychologické nic z výše uvedeného není správné

21 MIEK1 – Cvičení 1 Termínem „externí“ příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: autonomní vědecké vnější psychologické nic z výše uvedeného není správné

22 MIEK1 – Cvičení 1 Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: autonomní exogenní cyklické endogenní platí vše výše uvedené

23 MIEK1 – Cvičení 1 Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: autonomní exogenní cyklické endogenní platí vše výše uvedené

24 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte Ekonomii můžeme jednoduše vymezit jako vědu o tom, jak lidé ________ a ______________. Mikroekonomie zkoumá chování ______ ekonomických subjektů (hlavně spotřebitelů a firem) převážně na ______ trzích. Makroekonomie zkoumá tržní systém (ekonomiku) jako _____ a sleduje procesy uvádějící tento systém do __________, procesy vyvolávající ________ (zejména hospodářskou ________ státu, resp. vlády). Mikro a makroekonomie spolu tvoří ________ a propojený celek. vyrábějí spotřebovávají dílčích dílčích celek rovnováhy poruchy politiku jednotný

25 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte Pozitivní ekonomie ekonomickou realitu pouze _______ (odpovídá na otázku – jaký __ ekonomický život) a na základě pozorování, metod deskripce a explanace se pokouší nalézat odpovědi na základní otázky fungování ekonomiky (např. snahy o __________ chování ekonomických subjektů, formulace ekonomických zákonů apod.) Normativní výroky (normativní ekonomie) obsahují ______ a __________ soudy, ekonomickou realitu nejen popisují, ale i ________ a snaží se konstruovat předobraz „dokonalejšího“ ekonomického systému. (Snaží se odpovídat na otázku, jaký by ekonomický život ____ být). popisuje je předvídání etické hodnotové hodnotí měl

26 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte Tradičním „vzácnostním“ způsobem můžeme standardní ekonomii definovat jako vědu o tom, jak lidé a společnost _________ o využívání _________ zdrojů (s alternativním ________ ) k výrobě __________ statků a jak tyto vyrobené statky ________ mezi různé osoby a skupiny ve společnosti (ke spotřebě ________ i ________ ). rozhodují vzácných použitím užitečných rozdělují současné budoucí


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 1 – Úvod do studia ekonomické teorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google