Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Management? 2.Management jakosti?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Management? 2.Management jakosti?"— Transkript prezentace:

1 1.Management? 2.Management jakosti?
Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1.Management? 2.Management jakosti? Milan Hutyra

2 Management? Správné řízení
dosáhnout výsledku prostřednictvím jiných lidí ošetřit rizika vynaložit optimální úsilí a náklady k dosažení cílů Milan Hutyra

3 DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH LIDÍ
motivovat přidělovat odpovědnosti Milan Hutyra

4 Management jakosti Neoddělitelná součást celopodnikového řízení,
která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti. Milan Hutyra

5 Management jakosti Podle ISO 9000:2000 Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti. Milan Hutyra

6 Jakost (kvalita) ??? Milan Hutyra

7 Smysl činnosti organizace ?
Tomáš Baťa: Služba veřejnosti (všechno, co podporuje, rozmnožuje a zlepšuje život, tvoří nové hodnoty a tudíž se nakonec samo zaplatí) Milan Hutyra

8 Smysl činnosti ziskové organizace vytvářet zisk
prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků Milan Hutyra

9 Smysl činnosti neziskové organizace efektivně vynakládat svěřené prostředky
za účelem uspokojování potřeb zákazníků Milan Hutyra

10 Míra uspokojení zákazníka ?
Jakost (kvalita) Milan Hutyra

11 Vnímání jakosti jako míry uspokojení zákazníka
Podle ISO 9000:2000 Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné „Obecně předpokládaný“ znamená, že se jedná o zvyklost nebo společnou praxi organizace nebo jejich zákazníků Milan Hutyra

12 Vnímání jakosti jako míry uspokojení zákazníka
Podle ISO 9000:2000 Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Znak – rozlišující vlastnost, může být inherentní (existující v něčem, zejména jako trvalý znak) nebo přiřazený (např. cena výrobku, vlastník produktu – není znakem jakosti produktu , procesu nebo systému) Milan Hutyra

13 CO JE JAKOST PRODUKTU ? JAKOST PRODUKTU
Shoda se specifikací Snadné používání Pružnost reakce Jakost je podle ČSN EN ISO 9000:2001 definována jako stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků. Požadavky zahrnují potřeby a očekávání, definované zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Inherentní znaky jsou znaky příslušné danému produktu a mohou zahrnovat oblasti, jež ukazuje obrázek. Mnoho lidí považuje jakost za synonymum špičkových technických parametrů. Tento předpoklad je pochopitelně mylný! Zákazníci obvykle vyhledávají jiné charakteristiky produktů a tak z jejich hlediska můžeme rozlišovat ty segmenty jakosti, které ukazuje obrázek. Samozřejmým požadavkem je shoda s požadavky. Ale zákazníci dále očekávají snadné využívání a efektivní poskytování služeb tak, aby byla garantována maximální funkčnost produktu. Šetrnost k životnímu prostředí je dalším významným znakem jakosti produktů. Zvláště pak u technických systémů, jako jsou např. stroje, je důležitým segmentem jakosti provozní spolehlivost. Zákazníci vyžadují rovnovážný poměr mezi cenou a schopností plnit požadavky, což vytváří tzv. hodnotu pro zákazníky. Design produktu ovlivňuje míru přitažlivosti produktu pro zákazníky – tento rys je důležitý u všech módních produktů. A nakonec: zákazníci žádají rychlé a pohodlné dodání produktů. Proto je jakost poměrně složitý komplex znaků určitého produktu, procesu, nebo systému. Je potřebné také zdůraznit, že existují tyto čtyři skupiny produktů: Hardware, jako jsou stroje apod. Software , včetně zpracovaných informací, Služby a Zpracované materiály. JAKOST PRODUKTU Stupeň plnění funkcí Vnímatelnost Hodnota pro zákazníka Šetrnost k prostředí Spolehlivost Milan Hutyra

14 Jakost x Třída jakosti ISO 9000:2000 Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Třída jakosti – kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na jakost pro produkty, procesy nebo systémy, které mají stejné použití (Př. třída letenky, kategorie hotelu) Milan Hutyra

15 Zákazník je ten , kdo platí
Kdo je zákazníkem? Zákazník je ten , kdo platí Milan Hutyra

16 Vnímání zákazníka v širším pojetí (zainteresované strany)
Jako zákazníka nevnímáme jen toho, kdo platí (a tím pádem toho, kdo nás živí protože: „všichni žijeme z peněz svých zákazníků“), ale i ostatní odběratele našich produktů. Milan Hutyra

17 Odběratelé produktů činnosti organizace
Vlastní zaměstnanci Veřejnost vstupy Zákazník (QMS) Životní prostředí Milan Hutyra

18 Zákazník je ten , kdo platí
Kdo je zákazníkem VŠ ? Zákazník je ten , kdo platí Studenti ? Zaměstnavatelé ? Společnost (stát) ? Milan Hutyra

19 Co jsou produkty VŠ? Produkt Charakteristika Zákazník
Požadavky zákazníka Bakalářské, magisterské, doktorandské vzdělávání Získaná kvalifikace Studenti Připravenost pro praxi Zaměstnavatelé Způsobilost pro výkon funkce Společnost Shoda s rozvojovými záměry Celoživotní vzdělávání Prohloubení nebo změna kvalifikace Frekventanti Možnost růstu, změna kariéry Plánované uplatnění Vědecké projekty Hledání nových principů a řešení Společnost (podniky) Nový princip, realizovatelnost řešení Spolupráce s praxí Řešení konkrétních zadání Podniky Použitelná řešení, efektivita řešení Milan Hutyra

20 Jakost a čas S jakostí je to jako s módou - neustále se mění, protože se mění požadavky našich zákazníků. Milan Hutyra

21 má dvě vzájemně související hlediska
Management jakosti má dvě vzájemně související hlediska Potřeby a očekávání zákazníka - poskytuje zákazníkovi poklady , aby mohl důvěřovat ve schopnost organizace dodávat požadovanou jakost a soustavně ji udržovat Potřeby a zájmy organizace - udržovat požadovanou jakost při optimálních nákladech Milan Hutyra

22 Management jakosti Základní funkce managementu jakosti:
Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti. a) Maximalizovat spokojenost a loajalitu zákazníků b) Minimalizovat výdaje s tím spojené c) Podporovat činnosti neustálého zlepšování Milan Hutyra

23 Management jakosti Stanovení politiky jakosti
Zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost obecně zahrnuje: Stanovení politiky jakosti Plánování jakosti (část, zaměřená na stanovení cílů jakosti, specifikování potřebných procesů a souvisejících zdrojů) Řízení jakosti (část, zaměřená na plnění požadavků) Zabezpečování jakosti (část, zaměřená na poskytování důvěry, že požadavky na jakost budou splněny) Zlepšování jakosti (část, zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky) Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti. Milan Hutyra

24 Quality Management System (QMS),
základní koncepce přístupu k problematice jakosti Pojem „quality management system“ bývá nesprávně chápán Překlady do češtiny: QMS Systém managementu jakosti Systém řízení jakosti Management jakosti Systém jakosti Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti. Milan Hutyra

25 Management jakosti QMS jako koncepce zabezpečování jakosti obsahuje dva prvky Systém řízení organizace (MS) 2. Atribut charakterizující systém řízení(Q) QMS bychom měli vnímat ne jako Systém řízení kvality (Management System of Quality ale jako Kvalitu systému řízení (Quality of Management System) Milan Hutyra

26 Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava,
Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba Tel: Fax: Milan Hutyra


Stáhnout ppt "1.Management? 2.Management jakosti?"

Podobné prezentace


Reklamy Google