Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÝ EGYPT Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Egyptě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÝ EGYPT Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Egyptě."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÝ EGYPT Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Egyptě.

2 Základní pojmy Nil faraon otrok polyteismus mnohobožství chrám maat
mumifikace mumie hrobka pyramida Gíza hieroglyfy sfinga busta fajáns kanopa sarkofág nómy decentralizace pylon obelisk monoteismus islamizace

3 Starověké státy Oblasti vzniku nejstarších starověkých států
kolem velkých řek Egypt (Nil) Mezopotámie (Eufrat a Tigris) Indie (Indus) Čína (Chuang-che) obr. 1

4 Zápis do sešitu Starověké státy
Oblasti vzniku nejstarších starověkých států kolem velkých řek Egypt (Nil) Mezopotámie (Eufrat a Tigris) Indie (Indus) Čína (Chuang-che)

5 Starověký Egypt Časové rozdělení:
1. předdynastické období (5 300 až př. n. l.) 2. archaické období (3100 – 2700 př. n. l) 3. Stará říše (2700 – 2100 př. n. l.) 4. první mezidobí 5. Střední říše (2100 – 1790 př. n. l.) 6. druhé mezidobí 7. Nová říše (16. – 11. stol. př. n. l.) 8. pozdní období 9. období perské nadvlády (525 – 332 př. n. l) 10. období řecké nadvlády (332 – 30 př. n. l.) 11. období římské nadvlády (30 př. n. l. – 392 n. l.)

6 Starověký Egypt Přírodní podmínky:
postupné vysychání oblasti, problémem je nedostatek vody Nil – životodárné záplavy přináší úrodné bahno (Nilské údolí ohraničené skalami) význam Nilu pro život Egypťanů: voda potraviny rostliny (papyrus) bahno (záplavové a závlahové hospodářství) ryby dopravní cesta uctívané božstvo

7 Starověký Egypt v okolí je poušť (ale ložiska zlata a mědi)
delta Nilu (ústí do Středozemního moře) – bažinatá oblast ve čtvrtém tisíciletí vznikají dva státy: Horní Egypt (jih), Dolní Egypt (sever, delta Nilu) později panovník Horního Egypta ovládl i Dolní Egypt a vznikl jednotný stát obr. 2

8 Zápis do sešitu Starověký Egypt Přírodní podmínky: nedostatek vody
Nil – životodárné záplavy – úrodné bahno v okolí poušť (zlato, měď) delta Nilu – bažiny dva státy: Horní Egypt (jih), Dolní Egypt (sever, delta Nilu) později jednotný stát

9 Starověký Egypt Společnost
v čele státu stál faraon – vládce považovaný za boha, má neomezenou moc (obvykle muži, výjimečně vládly samostatně i ženy) kněží – vzdělaní, mají velkou moc vojáci, úředníci a písaři řemeslníci – vyrábí řemeslné výrobky obchodníci rolníci – pracují na polích, žijí ve vesnicích otroci – na nejtěžší práce (často váleční zajatci) obr. 3

10 Zápis do sešitu Společnost
vládce faraon považovaný za boha, má neomezenou moc kněží – vzdělaní, mají velkou moc vojáci, úředníci a písaři řemeslníci obchodníci rolníci – pracují na polích, žijí ve vesnicích otroci – na nejtěžší práce

11 Starověký Egypt Náboženství
polyteistické náboženství – uctívání mnoha bohů každý bůh se věnoval určité činnosti zobrazováni v různých podobách, např. rostlin nebo zvířat bohům stavěli velké chrámy maat = pravda, stabilita, harmonie  nebo prostě správné jednání – reprezentuje vše, co je správné a nutné pro správný běh věcí obr. 4 obr. 5

12 Starověký Egypt Seznam egyptských bohů
Amon – beran (nejvyšší bůh), jeho manželka Mut (nebe), a jejich syn Honsu, nebo také Chons (měsíc) Ptah – (bůh řemeslníků), jeho žena Sechmet, nebo též Sachmet – lev (válka) Nefertum (rostlinstvo) Ré (slunce) Eset, nebo také Isis (život a plodnost) Usír, nebo též Osiris (plodnost a soudce mrtvých) Hor – sokol (slunce, světlo) Sutech, nebo také Set – bůh pouště Anubis – šakal (průvodce mrtvých) Maat (spravedlnost) Hathor – kráva (nebe a láska) Bastet – kočka (bohyně mateřské ochrany) Thovt – pták ibis (písařství) Sobek – krokodýl (Nil) Nút – bohyně v hlubokém předklonu dotýkající se nohama a rukama země (nebeská klenba) Geb (země)

13 Zápis do sešitu Náboženství Egyptští bohové
polyteistické náboženství – uctívání mnoha bohů zobrazováni v různých podobách (rostliny, zvířata…) chrámy maat – reprezentuje vše, co je správné Egyptští bohové Amon – beran (nejvyšší bůh), jeho manželka Mut (nebe), a jejich syn Honsu (měsíc) Ptah – (bůh řemeslníků), jeho žena Sechmet – lev (válka) Ré (slunce) Eset (život a plodnost) Usír (plodnost a soudce mrtvých) Anubis – šakal (průvodce mrtvých) Hathor – kráva (nebe a láska) Thovt – pták ibis (písařství) Sobek – krokodýl (Nil)

14 Starověký Egypt věřili v posmrtný život
obr. 6 věřili v posmrtný život své mrtvé mumifikovali (uchovávali jejich těla) a mumie ukládali do hrobek s pohřební výbavou (podle významu osoby) pyramidy (Cheopsova, Rachevova, Menakurova v Gíze – jeden ze sedmi starověkých divů světa), Tutanchamonova hrobka v Údolí králů… hrobky některých faraonů a vysokých úředníků nejstarší stupňovité, později hladké, nejznámější a největší v Gíze video – jak se stavěla pyramida obr. 7 obr. 8

15 Zápis do sešitu víra v posmrtný život
mumifikace = uchovávání těl zemřelých ukládání mumií do hrobek pyramidy – hrobky faraonů, jeden ze sedmi divů světa hrobky v Údolí králů

16 Starověký Egypt Kultura písmo – 3 druhy:
hieroglyfy – písmo posvátné, tesaly se na zdi chrámů a na sochy hieratické písmo (kněžské) – zjednodušené hieroglyfy, užívali je kněží k zápisům chrámových záležitostí démotické písmo – (lidové) psací pomůcky – papyrus, zašpičatělý rákos, psali barevnými inkousty obr. 9

17 Zápis do sešitu Kultura písmo – 3 druhy:
hieroglyfy – posvátné, tesané na zdi chrámů a na sochy hieratické písmo (kněžské) démotické písmo – (lidové) psací pomůcky – papyrus, zašpičatělý rákos, barevný inkoust věda: astronomie (povodně, kalendář….) matematika (daně) geometrie (vyměřování pozemků) lékařství – díky mumifikaci chemie (nové látky )

18 Starověký Egypt bydlení řemesla věda
prostí lidé – patrový dům o 3 nebo 4 místnostech, dvorek s kuchyní, okna co nejmenší, střechy ploché (zároveň terasa) zámožní lidé – středem domu velká hala s možnými okny v patře, vyšší než ostatní místnosti (ložnice, koupelna, záchod), kuchyň samostatně na dvoře, zahrada s bazénkem řemesla znalost hrnčířského kruhu, vypalovací pece tkalcovství - převážně lněné látky kovotepectví, kovolitectví věda astronomie (výpočty termínů povodní, kalendář….) matematika (daně, složité výpočty – desetinná soustava) geometrie (každoroční vyměřování pozemků, stavba pyramid) díky mumifikaci dobře znali lidské tělo = výborní lékaři (oční, zubní chirurgie) a také vymýšleli nové látky (chemie)

19 Starověký Egypt vzdělání: architektura: sochařství:
školy jen při chrámech (pro syny ze zámožnějších rodin) učitelé přísní – tělesné tresty syn dědil povolání svého otce (velmi ceněn písař) architektura: na vysoké úrovni chrámy pyramidy… sochařství: sfingy (mají tělo lva a lidskou hlavu – nebo hlavu jiného zvířete) monumentální sochy faraonů, sochy hodnostářů, busty (hlava a ramena)

20 Starověký Egypt malířství: umělecká řemesla:
zvláštní způsob zobrazování (hlava z boku, tělo zepředu a nohy zase z boku) umělecká řemesla: výrobky ze zlata a polodrahokamů – šperky, nábytek keramika a sklo (fajáns – skleněná glazura) nádoby na vnitřní orgány (kanopy) zdobené sarkofágy = rakve (kámen, dřevo, drahé kovy)

21 Zápis do sešitu řemesla architektura: sochařství: malířství:
hrnčířství (hrnčířský kruh), tkalcovství, kovotepectví, kovolitectví… architektura: chrámy pyramidy… sochařství: sfingy (tělo lva a lidskou) sochy, busty (hlava a ramena) malířství: zvláštní způsob zobrazování (hlava z boku, tělo zepředu a nohy zase z boku) umělecká řemesla: výrobky ze zlata a polodrahokamů keramika a sklo (fajáns – skleněná glazura), nádoby na vnitřní orgány (kanopy) sarkofágy = rakve

22 Předdynastické období, sjednocení Egypta
v nilském údolí se začali usazovat zemědělci pěstovalo se zde obilí, zelenina, chovaly se ovce, kozy, prasata zavlažování pomocí uměle vykopaných kanálů mnoho nezávislých skupin  ke sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo kolem roku 3000 př. n. l. faraonem Menim – zakladatelem I. dynastie obr. 10

23 Stará říše období vlády 3. – 6. královské dynastie
královský rod většinou spjatý příbuzenskými vztahy hlavní město Mennofer (řecky Memfis) období stavby pyramid nejstarší pyramidy stupňovité (Džoserova pyramida v Sakkáře) později stavba pyramid s rovnými stěnami (Snofru) podnikání válečných výprav do Núbie, Súdánu a na Sinajský poloostrov obr. 11

24 První přechodná doba období mezi Starou a Střední říší
období vlády mnoha panovníků a mnoha dynastií v jednotlivých správních oblastech Egypta (nómech) sílí vliv místní aristokracie důsledkem je roztříštění Staré říše – tzv. decentralizace

25 Střední říše vláda 11. a 12. dynastie
roztříštěný Egypt sjednotil panovník Mentuhotep II. nové hlavní město Veset (řecky Théby) období velkého hospodářského rozkvětu, období dobývání nových území obr. 12

26 Druhá přechodná doba 13. až 17. dynastie
po smrti posledního faraona 13. dynastie byl Egypt napaden Hyksósy Hyksósové – národ, který ovládl Dolní Egypt (nilskou deltu) a podnikal výpady proti Hornímu Egyptu založili v nilské deltě své hlavní město Avaris – kult boha Sutecha faraoni 16. a 17. dynastie dále vládli v Horním Egyptě z Vésetu

27 Nová říše období vlády 18. – 21. dynastie zakladatel Ahmose
jedno z nejslavnějších období egyptských dějin vyhnání Hyksósů a znovu sjednocení egyptské říše hlavní město – Veset výboje do Núbie a na přední východ velké množství slavných panovníků: Tuthmose III., královna Hatšepsovet, Amenhotep III. obr. 13

28 Nová říše rozvinuté stavitelství, chrámy mají mohutné pylony (vstupní brány), stavba obelisků (hranaté sloupy s hieroglyfy) na památku významných událostí Amenhotep IV.(Achnaton) se pokusil o náboženskou reformu – uctívání jediného boha (monoteismus) Atona (sluneční kotouč), hlavní město Achetaton (El Amarna) nástupce Tutanchamon se vrátil k polyteismu největší stavitel starověkého Egypta – panovník Ramses II. (chrámy v Abu Simbelu, Luxoru, Karnaku atd.) uzavřel mírovou smlouvu s říší Chetitů – po bitvě u Kadeše

29 Pozdní období postupný úpadek egyptské kultury za vlády následujících královských dynastií 7. stol. př. n. l. – Egypt ovládnut Asyřany 6. stol. př. l. – ovládnutí Egypta Perskou říší 337 př. n. l. – dobyl Egypt Alexandr Makedonský (Veliký), založil nové hlavní město Alexandrii – nadvláda Řeků po jeho smrti si jeho říší rozdělili jeho vojevůdci v Egyptě se stal vládcem makedonský vojevůdce Ptolemaios I. – byl prohlášen za faraóna, po něm je pojmenována poslední dynastie vládnoucí v Egyptě – Ptolemaiovci

30 Pozdní období posledním panovníkem Egypta byla královna Kleopatra (Kleopatra VII.), která spáchala sebevraždu v roce 30 př. n. l. poté se Egypt stal římskou provincií po rozdělení římské říše se Egypt stává součástí byzantské říše v roce 640 n. l. Egypt dobyli Arabové a nastala islamizace Egypta (dodnes) pro pobavení - video obr. 14

31 Zápis do sešitu Historie Egypta
jednotný stát – sjednocení Horního Egypta s Dolním Egyptem (faraon Meni) období Staré říše – stavba pyramid obsazení Egypta Hyksósy období Nové říše – výstavba nejkrásnějších památek, slavní faraoni (např. královna Hatšepsovet, Amenhotep IV. = Achnaton, Ramsess II.) posledním panovníkem Egypta byla královna Kleopatra (Kleopatra VII.), konec samostatnosti roku 525 př. n. l. – Egypt ovládnut Peršany, později Řeky, Římany, Byzantinci a Araby – islamizace Egypta (dodnes)

32 OPAKOVÁNÍ Starověký Egypt Přírodní podmínky: Společnost Náboženství
nedostatek vody Nil – životodárné záplavy – úrodné bahno v okolí poušť (zlato, měď) delta Nilu – bažiny ve čtvrtém tisíciletí dva státy: Horní Egypt (jih), Dolní Egypt (sever, delta Nilu) později jednotný stát Společnost vládce faraon považovaný za boha, má neomezenou moc kněží – vzdělaní, mají velkou moc vojáci, úředníci a písaři řemeslníci obchodníci rolníci – pracují na polích, žijí ve vesnicích otroci – na nejtěžší práce Náboženství polyteistické náboženství – uctívání mnoha bohů zobrazováni v různých podobách (rostliny, zvířata…) chrámy maat – reprezentuje vše, co je správné a nutné pro správný běh věcí Seznam egyptských bohů Amon – beran (nejvyšší bůh), jeho manželka Mut (nebe), a jejich syn Honsu (měsíc) Ptah – (bůh řemeslníků), jeho žena Sechmet – lev (válka) Ré (slunce) Eset (život a plodnost) Usír (plodnost a soudce mrtvých) Anubis – šakal (průvodce mrtvých) Hathor – kráva (nebe a láska) Thovt – pták ibis (písařství) Sobek – krokodýl (Nil) víra v posmrtný život mumifikace = uchovávání těl zemřelých ukládání mumií do hrobek pyramidy – hrobky faraonů (Cheopsova, Rachevova, Menakurova v Gíze) – jeden ze sedmi divů světa hrobky v Údolí králů (Tutanchamon)

33 OPAKOVÁNÍ Historie Egypta Kultura
písmo – 3 druhy: hieroglyfy – posvátné, tesané na zdi chrámů a na sochy hieratické písmo (kněžské) démotické písmo – (lidové) psací pomůcky – papyrus, zašpičatělý rákos, barevný inkoust věda: astronomie (povodně, kalendář….) matematika (daně) geometrie (vyměřování pozemků) lékařství – díky mumifikaci chemie (nové látky ) řemesla hrnčířství (hrnčířský kruh), tkalcovství, kovotepectví, kovolitectví… architektura: chrámy pyramidy… sochařství: sfingy (tělo lva a lidskou) sochy, busty (hlava a ramena) malířství: zvláštní způsob zobrazování (hlava z boku, tělo zepředu a nohy zase z boku) umělecká řemesla: výrobky ze zlata a polodrahokamů keramika a sklo (fajáns – skleněná glazura), nádoby na vnitřní orgány (kanopy) sarkofágy = rakve Historie Egypta jednotný stát – sjednocení Horního Egypta s Dolním Egyptem (faraon Meni) období Staré říše – stavba pyramid obsazení Egypta Hyksósy období Nové říše – výstavba nejkrásnějších památek, slavní faraoni (např. královna Hatšepsovet, Amenhotep IV. = Achnaton, Ramsess II.) posledním panovníkem Egypta byla královna Kleopatra (Kleopatra VII.), konec samostatnosti roku 525 př. n. l. – Egypt ovládnut Peršany, později Řeky, Římany, Byzantinci a Araby – islamizace Egypta (dodnes)

34 Otázky a úkoly Zkus vysvětlit, v jakých oblastech vznikaly nejstarší civilizace. Jaký je rozdíl mezi polyteistickým a monoteistickým náboženstvím? Jaký typ náboženství převládá u nás? Dokážeš vyjmenovat alespoň tři egyptské bohy? Co znamenají pojmy mumifikace, pyramida, obelisk? Vzpomeneš si na jméno nějakého známého egyptského faraona? Jak se jmenovala poslední vládkyně Egypta a jakého byla původu?

35 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – mapa starověkých civilizací obr. 2 – mapa Egypta obr. 3 – práce na poli obr. 4 – egyptští bohové obr. 5 – egyptští bohové obr. 6 – mumie obr. 7 – pyramidy obr. 8 – Tutanchamonova maska obr. 9 – hieroglyfy obr. 10 – Narmerova paleta obr. 11 – Snofruova lomená pyramida obr. 12 – socha Mentuhotepa II. obr. 13 – mapa Nové říše obr. 14 – Kleopatra VII.


Stáhnout ppt "STAROVĚKÝ EGYPT Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Egyptě."

Podobné prezentace


Reklamy Google