Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGYPT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGYPT."— Transkript prezentace:

1 EGYPT

2 1. Existence Egypta byla a je závislá na řece, která jím protéká
1.Existence Egypta byla a je závislá na řece, která jím protéká. Jak se řeka jmenuje a do kterého moře se vlévá ? 1.Co přinášel Nil Egypťanům ? 2.Egypt měl jinak velice suché podnebí, díky čemu mohli pěstovat obilí po celý rok ? 3.Jaké oblečení nosili Egypťané ? 4.Egypťané byli zdatní stavitelé, jaké stavby je proslavili ? Jak byly vysoké ? 5.K čemu pyramidy sloužily ? Jak se jim jinak také říkalo ? 6.U kterého velkého města se pyramidy nachází ? Názvy pyramid. 7.Proč se pyramidy přestaly stavět ? 8.Jaká dvě území se nacházela ve starověkém Egyptě ještě před jeho sjednocením ? Vysvětli ? 9.Jak se nazýval egyptský král ? 10.Zkus popsat společnost lidí v Egyptě ? Kdo byl nejmocnější a kdo naopak nejchudší ? 11.Proč zařazujeme pyramidy mezi 7 starověkých divů světa ?

3

4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Ve 4.tisíciletí př.n.l. vznikly podél řeky Nil vesnice, jejichž obyvatelé se zabývali zemědělstvím. Nil přinášel každým rokem záplavy a na polích se usazovalo úrodné černé bahno. Později Egypťané vybudovali soustavy zavlažovacích kanálů.

5

6 NILSKÁ DELTA

7

8 NIL Poté, co se okolní oblasti proměnily v poušť, zůstala podél Nilu oáza dlouhá 1000 km. Nil byl dárcem vody, potravin, bahna, ryb, ale i dopravní cestou a uctívaným božstvem. V jeho údolí našli lidé výborné životní podmínky.

9 ZEMĚDĚLSTVÍ A ŘEMESLO Egypťané dosahovali 2-3 úrod do roka. Pěstovali ječmen, ovoce, zeleninu, len, vinnou révu, chovali dobytek. Stavitelství – stavba chrámů, pyramid. Tkalcovství – jemné někdy až průsvitné látky. Kovotepectví – nádherné zlaté šperky.

10 HORNÍ A DOLNÍ EGYPT V první polovině 3.tisíciletí př.n.l. se Hornímu Egyptu podařilo Dolní Egypt ovládnou a byl vytvořen jednotný stát (zakladatelem faraon Meni).

11 SPOLEČNOST V EGYPTĚ Vládcem Egypta byl faraon. Byl ztělesněním Boha a měl neomezenou moc. Mezi vysoko postavenou vrstvu patřili kněží a vojenští velitelé. Úřednickou vrstvu tvořili výběrčí daní, písaři a správci sýpek. Nejnižší vrstvou byli řemeslníci a zemědělci. Ještě pod nimi se nacházeli otroci.

12 HROBKY FARAONŮ

13

14 PYRAMIDY

15 Nejvýznamnějšími stavebními památkami v Egyptě jsou pyramidy.
Pyramidy sloužily jako hrobky faraónů. Jde o výjimečné stavby, které se jinde ve světě nenachází, proto byly zařazeny mezi 7 divů světa.

16 DŽOSEROVA STUPŇOVITÁ PYRAMIDA

17 CHEOPSOVA PYRAMIDA

18 SROVNÁNÍ PYRAMID

19 PRŮŘEZ PYRAMIDOU

20 NÁBOŽENSTVÍ Egypťané uznávali velké množství bohů.
Měli podobu zčásti lidskou a zčásti nějakého zvířete. Svět bohů a svět lidí spojoval faraon, který byl žijícím bohem.

21 BŮH SLUNCE - RE

22 USÍRE = OSIRIS

23 ESET = ISIS

24 MUMIFIKACE V mrtvém těle přebývala duše – „ka“, proto Egypťané své mrtvé mumifikovali. Byl to složitý proces a Egypťané takto získali cenné lékařské znalosti.

25

26

27 NEJBAREVNĚJŠÍ MUMIE

28 HIEROGLYFY Písmo vzniklo v Egyptě ve 4.tisíciletí př.n.l. – obrázkové písmo. Psalo se na papyrus (rostlina) a na kámen.

29 ROSETTSKÁ DESKA

30 EGYPTSKÉ UMĚNÍ Neznali perspektivu, věci vzdálené malovali k hornímu okraji obrazu a blízké naopak k dolnímu. Důležité osoby (faraon) byly větší než ostatní. Postavy kreslili z profilu.

31

32 OTÁZKY 1.Popiš egyptskou pyramidu. 2.Jak se lišili egyptské pyramidy a zikkuraty ? 3.Jaká řemesla staří Egypťané výborně ovládali ? 4.Která část Egypta byla nejúrodnější ?

33 DĚJINY EGYPTA Dějiny starověkého Egypta jsou dlouhé přes let. Po sjednocení Egypta je dělíme na tyto období: Stará říše – asi př.n.l. Střední říše – asi př.n.l. Nová říše – asi př.n.l. Pozdní Egypt – př.n.l. Poté Egypt ovládl Alexandr Veliký a nakonec se stal římskou provincií.

34 NEJZNÁMĚJŠÍ FARAONI

35

36 OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ 1.Egyptské pyramidy – vzhled, funkce, výška, kde se nachází, význam ? 2.Mumifikování Proč Egypťané mrtvé mumifikovali ? Jakým způsobem ? Co se díky mumifikování dozvěděli ? Písmo Jak se jmenuje egyptské písmo ? Jací lidé v Egyptě ho nejlépe ovládali ? Na jaký materiál se v Egyptě psalo ?

37 ÚKOLY 1.Co bylo dříve, písmo, nebo pyramidy.
2.Zdůvodni, proč bylo pro panovníka prospěšné, aby kněží podporovali jeho božský původ ? 3.Které hnací síly dokázali Egypťané využívat při plavbě po Nilu ? 4.Co to znamená nilská delta ? 5.Vyjádři co znamenají slova: mumie, amulet, Re, sarkofág, papyrus, hieroglyfy, Eset.

38 PŘIŘAĎ – písmena a čísla
1.Amenhotep IV. 2.Hatšepsut 3.Ramses II. 4.Tutanchamon 5.Džoser 6.Kleopatra A) obchod s vých.Afrikou a Arábií B) první pyramida a stavitel Imhotep C) faraon, který zrušil mnohobožství a prohlásil se jediným bohem D) slavný faraon, který bojoval s Chetity v bitvě u Kadeše E) nejslavnější nalezená hrobka v Egyptě se vzácnou zlatou maskou F) egyptská královna známá svou krásou, milenka římského císaře Ceasara

39 AMENHOTEP IV. Nahradil mnohobožství uctíváním jediného boha – Aton (sluneční bůh) a sám se přejmenoval na Achnaton.

40 HATŠEPSUT Královna Zorganizovala výpravu do záhadné země Punt, která se pravděpodobně rozkládala na východě Afriky nebo v Arábii. Egypťané odtud dováželi kadidlo a parfémy.


Stáhnout ppt "EGYPT."

Podobné prezentace


Reklamy Google