Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo Evropy Počet obyvatel – asi 680 mil. (2002)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo Evropy Počet obyvatel – asi 680 mil. (2002)"— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo Evropy Počet obyvatel – asi 680 mil. (2002)
Prognóza – obyvatel bude ubývat Přírůstek z mezikontinentálního stěhování nestačí vyrovnat ztrátu vzniklou přirozeným úbytkem obyvatel

2 Hustota zalidnění Nejhustěji zalidněný světadíl
68 obyvatel/km² Hustota zalidnění = výsledek přírodních podmínek, historického vývoje a současné ekonomické situace

3 Hustota zalidnění Nejvyšší hustota zalidnění pobřežní oblasti, nížiny a povodí velkých řek Pádská nížina Porúří pobřeží Sev. moře  Nizozemí a Belgie. Nejnižší hustota zalidnění severní Rusko Skandinávie Island horské oblasti

4 Hustota zalidnění v evropských státech (2004)
Monako 22 148 Dánsko 125 Bosna a Her. 75 Vatikán 1 814 Polsko 122 Bulharsko 70 Malta 1 270 Portugalsko 114 Irsko 58 San Marino 459 Slovensko 110 Litva 53 Nizozemsko 392 Albánie 109 Bělorusko 47 Belgie 340 Francie Černá Hora 45 V. Británie 241 Maďarsko Lotyšsko 36 Německo 231 Slovinsko 99 Estonsko 30 Lichtenštejnsko 213 Rakousko 97 Švédsko 20 Itálie 193 Rumunsko 91 Finsko 15 Švýcarsko 179 Srbsko 85 Norsko 14 Lucembursko 175 Španělsko 84 Rusko 8 Andorra 155 Řecko Island 3 Česko 129 Makedonie 79 Moldavsko Chorvatsko

5 Přirozený pohyb obyvatelstva
Demografie = vědní disciplína zabývající se studiem obyvatelstva Přirozený pohyb obyvatelstva – souvisí s porodností a úmrtností (sňatečnost, rozvodovost) Počet obyvatel Evropy přirozenou měnou přibývá nejpomaleji ze všech světadílů Příčina = nízká porodnost Kojenecká úmrtnost – ukazatel k posouzení životní úrovně (v Evropě nízká, v rozvojových státech vysoká – Afrika, země Sahelu)

6 Složky přirozeného přírůstku ve vybraných státech Evropy (2004)

7 Struktura evropského obyvatelstva
Problematika stárnutí populace ! Vyrovnaný počet mužů a žen ve většině evropských států Ženy se dožívají vyššího věku Ukazatel vyspělosti společnosti – střední délka života (počet let, který má před sebou narozené dítě - viz tabulka)

8 Střední délka života Česko 72 79 Francie 76 83 Lotyšsko 65 77 Německo
Země Muži Ženy Česko 72 79 Francie 76 83 Lotyšsko 65 77 Německo 75 81 Polsko 70 Rakousko 82 Rumunsko 68 Rusko 58 Slovensko 78 Španělsko Švédsko

9 Věkové pyramidy informují o složení obyvatelstva podle věku
Rozvojové země Vysoká porodnost, málo obyvatel vyššího věku Vyspělé země Nízká porodnost, více zastoupeny starší ročníky

10 Rasy a jazyky v Evropě Naprostá většina obyvatel patří
k europoidní rase Jiné rasy – vstřícná migrační politika Kosmopolitní společnost – dochází v ní k míšení národů, tradic a kultur, charakterem je světoobčanská. Opakem je vlastenecká, nacionalistická. Rozdělení jazyků – viz tabulka

11 Nejvíce lidí hovoří indoevropskými jazyky
Germánské j. Románské j. Slovanské j. Ugrofinské j. Baltské j. Západní Evropa Jižní Evropa Střední, vých. a jihových. Evropa. Střední a severní Evropa Východní Evropa němčina francouzština čeština maďarština lotyšština angličtina španělština slovenština finština litevština švédština italština ruština estonština norština rumunština chorvatština dánština portugalština bulharština islandština rétorománšti-na polština

12 Jazyky a národy Základem románských jazyků je latina
Latina je úřední jazyk v jednom evropském státě. Ve kterém? Řečtina nepatří do žádné jazykové skupiny V Evropě převažují jednárodnostní státy Vícenárodnostní státy – Švýcarsko, Belgie

13 ZŠ Těšetice Autor: Mgr. Iva Roubalíková

14 Zdroje http://www.europa-mapas.com/mapa/europa.jpg
Valenta V., Michálek A. a kol. : Současný svět, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Praha 1998


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo Evropy Počet obyvatel – asi 680 mil. (2002)"

Podobné prezentace


Reklamy Google