Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová."— Transkript prezentace:

1 OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová

2 POČET A HUSTOTA rozmístění obyvatel historie počet obyvatel
soustředění do průmyslových obl., pobřežních nížin, podél řek historie mnoho lidí opustilo kontinent osidlování jiných kontinentů – Aus, Am, počet obyvatel kolísá

3 HUSTOTA OSÍDLENÍ hustota osídlení výpovědní hodnota hustoty osídlení
počet obyvatel na km² výpovědní hodnota hustoty osídlení závisí na velikosti a charakteru území. (čím je větší a rozmanitější tím je hustota obyvatel méně reálná) nejhustěji osídlené oblasti Německo podél Rýna, JV Velké Británie, S Itálie střídání hodně hustě osídlených a málo osídlených obl.

4 HUSTOTA OSÍDLENÍ

5 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATEL
přirozený pohyb obyv. - vyjadřuje procesy rození a vymírání lidskou populaci rozdíl mezi Z a V – rozdíl mezi vývojem obyv. počet obyv. Event. přirozenou měnou přibývá nejpomaleji ze všech světadílů (nejrychleji Asie), někde přírůstek někde úbytek příčiny nízké porodnosti – zachování životní úrovně kojenecká úmrtnost rozdíl Z a V

6 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATEL
přirozený přírůstek obyv. – rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých je kladný přirozený úbytek obyv. – rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých je záporný státy s přirozeným přírůstkem Špaň., Niz., Fr., Švé., státy na 0 Řecko, Rak., Sloven., Pol., státy s přirozeným úbytkem Rus., Lotyšs., Slovin., Rum., Chorv., Něm., ČR

7 PORODNOST x ÚMRTNOST

8 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATEL
populační politika opatření ve světě Čína, Indie možné způsoby u nás

9 STRUKTURA OBYVATEL problém vyrovnaný počet žen a mužů
stárnutí vyšší věk odchodu do důchodu vyrovnaný počet žen a mužů ve starším věku převažují ženy

10 STRUKTURA OBYVATEL

11 STRUKUTURA OBYVATEL

12 STRUKTURA OBYVATEL

13 RASOVÉ SLOŽENÍ většina obyvatel Europoidní
větší počet jiných ras – státy se vstřícnou migrační politikou kosmopolitní společnost – společnost, ve které různé kultury žijí vedle sebe

14 JAZYKY V EVROPĚ indoevropské ugrofinské románské germánské Slovanské
Šp, Port, Fr, It germánské V.B., Něm., Švýc., Nor., Slovanské ČR, Pol, Ruš Řečtina ugrofinské Maď., Fin

15 NÁRODY většina států jeden národ vícenárodnostní Švýcarsko, Belgie

16 NÁBOŽENSTVÍ křesťanství

17 ODVĚTVOVÁ STRUKTURA Primární sektor – zemědělství, lesnictví, rybolov = převaha nerozvinuté země Sekundární sektor – těžební, zpracovatelský průmysl Terciární sektor – služby = ukazatel vyspělosti – vyspělé země více než dvě třetiny Kvartérní sektor – věda, výzkum,vzdělávání – nejvyspělejší ekonomiky

18 ZAMĚSTNANOST velké rozdíly
nejvyspělejší státy Ev., výrazné postavení služby – 2/3 obyvatel východní oblasti – významný podíl zemědělství a průmyslu

19 ZAMĚSTNANOST nezaměstnanost – přirozený jev tržního hospodářství
v zemích procházejících změnou struktury ekonomiky (Něm., ČR…) postihuje až čtvrtinu práce schopného obyvatelstva

20 MÍRA VYSPĚLOSTI dle grafu v učebnici nejvyspělejší nejméně vyspělé
VB, Něm., Rak., nejméně vyspělé Rum., Pol., Port.

21 MIGRACE V EVROPĚ migrace – stěhování
Emigrant – vystěhovalec Imigrant – přistěhovalec na současném rozmístění se podílely: řecká kolonizace stěhování národů vpád Arabů 2. svět. Válka kolonizace – mezikontinentální stěhování Evropa přišla o mnoho obyvatel

22 MIGRACE V EVROPĚ dnes Z Evropa cílem mezinárodní migrace
z V - Evr., Afr., Asie důvody ekonomické politické společenské podmínky

23 MIGRACE V EVROPĚ dnes migrace mezi státy EU
nižší dnes migrace obyvatel z jiných světadílů vyšší Schengenský systém – brání volnému pohybu osob nečlenských zemí

24 MIGRACE V EVROPĚ důsledky míšení obyvatel = dnes se děje globálně
díky imigrantům (přistěhovalcům) – je zabezpečen přírůstek obyvatel Z zemí Evropy

25 MIGRACE V EVROPĚ z grafu zjistěte státy, které imigrace zachraňuje nedocházelo k úbytku ČR a Německo

26 MIGRACE V EVROPĚ migrační politika – začleňování INTEGRACE migrantů do společnosti multikulturní přístup vzájemné soužití etnickou –kulturních skupin asimilační kulturní a politické začlenění migrantů do většinové společnosti

27 MIGRACE

28 ZJISTI, CO ZNAMENAJÍ diskriminace repatriace

29 ZDROJE http://www.japanfs.org/ja/files/japan_population.jpg
o/beg_03.pdf M%20Blog/europe-population-change.gif


Stáhnout ppt "OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová."

Podobné prezentace


Reklamy Google