Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF113 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF113 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen."— Transkript prezentace:

1 Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF113 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen 2014 Ročníkkvinta PředmětChemie Název, anotace6. A Chalkogeny, charakterizace, reaktivita, sloučeniny Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 3)KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2. 4)ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.

2 Přehled citací a odkazů: pokračování 5)NASA EARTH OBSERVATORY. Top of Atmosphere.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Top_of_Atmosphere.jpg/800px- Top_of_Atmosphere.jpg 6)TOMIHAHNDORF. Chalkogene.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Chalkogene.jpg 7)HILLIER, Dr. Warwick. Liquid Oxygen.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Liquid_Oxygen.gif 8)MILLS, Ben. Sulfur-sample.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/72/sulfur-sample.jpg 9)PATHO. Selen 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Selen_1.jpg 10)MATERIALSCIENTIST. Tellurium crystal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Tellurium_crystal.jpg/800px- Tellurium_crystal.jpg

3 6. A = CHALKOGENY Ing. Eva Frýdová

4 VI. A skupina → CHALKOGENY → O, S, Se, Te, Po VLASTNOSTI: -Elektronová konfigurace valenční vrstvy: ns 2 np 4 -Preferují oxidační čísla: -II, pokud jsou vázány s elektronegativnějším prvkem můžou dosahovat ox. č. od I až po IV -Tvoří buď kovalentní nebo iontové vazby -Nejdůležitějším prvkem této skupiny je kyslík = nositel života na planetě

5 Chalkogeny = 6. A → KYSLÍK -chemická značka: O, latinsky: Oxygenium -Tvoří druhou hlavní složku zemské atmosféry (21 %) -Biogenní prvek, který je nezbytný pro existenci života na planetě Zemi -kyslík: plyn bez barvy a zapachu -Velmi reaktivní -Slučování kyslíku s ostatními prvky nazýváme hoření = produkty hoření nazýváme oxidy, dříve se používám název = kysličníky -Reaktivity kyslíku je prakticky vždy doprovázená exotermní reakcí u které se uvolňuje značné množství tepla

6 -Kyslík patří k prvkům s největší elektronegativitou -Preferuju výhradně oxidační čísla: O -II (oxidy), (O)2 -II (peroxidy), (O)2 -I (hyperoxidy), VÝSKYT V PŘÍRODĚ -V atmosféře je obsaženo 21 obj. % -Voda z oceánů (2/3 zemského povrchu) = 90% kyslíku -V zemské kůře patří mezi majoritní prvky = obsažen prakticky ve všech horninách (46 – 50 %) Chalkogeny = 6. A → KYSLÍK PŘÍPRAVA - Průmyslová -Kyslík se vyrábí destilací zkapalněného vzduchu a dále se uchovává buď v dewarových nádobách nebo v ocelových tlakových lahvích

7 POUŽITÍ -Pohon motorů a turbín -Výroba elektrické energie -Vytápění -Vaření případně nouzové osvětlení Anorganické sloučeniny: -Oxidy, peroxidy, hyperoxidy = superoxidy -Hydroxidy -Kyslíkaté kyseliny a soli těchto kyselin -voda Chalkogeny = 6. A → KYSLÍK

8 POUŽITÍ -Pohon motorů a turbín -Výroba elektrické energie -Vytápění -Vaření případně nouzové osvětlení Organické sloučeniny: -Alkoholy -Ethery -Peroxidy -Aldehydy a ketony -Karboxylové kyseliny a jejich deriváty -Heterocyklické sloučeniny (furan, oxiran) Chalkogeny = 6. A → KYSLÍK

9 Chalkogeny = 6. A → SÍRA -chemická značka: S, latinsky: Sulphur -Jedná se o nekovový prvek, žluté barvy -Hojně zastoupený v přírodě -Síra patří k prvkům bohatým na izotopy: má 4 stabilní a 6 izotopů radioaktivních -Vyskytuje se v několika alotropických modifikací: -Kosočtverečná = stálá modifikace, nerozpustná ve vodě, žlutá barva -Jednoklonná síra = perleťová -Homocyklické formy síry = tvořené 6 – 20 atomy síry -Rychlím ochlazením par síry vzniká sirný květ

10 Chalkogeny = 6. A → SÍRA -chemická značka: S, latinsky: Sulphur -Jedná se o nekovový prvek, žluté barvy -Hojně zastoupený v přírodě -Síra patří k prvkům bohatým na izotopy: má 4 stabilní a 6 izotopů radioaktivních -Taje při teplotě 114 °C za vzniku žluté průhledné tekutiny -Při 444.5 °C vře a uvolňuje páry oranžové barvy (tvořeny osmi a šesti atomovými molekulami) -Poměrně reaktivní prvek a preferuje oxidační čísla: -II; IV a VI

11 Anorganické sloučeniny: -Sulfidy -Oxidy síry a kyseliny síry Chalkogeny = 6. A → SÍRA Organické sloučeniny: -Thioly -Thioethery -Disulfidy -Sulfonové kyseliny a jejich deriváty -Heterocyklické sloučeniny (thiofen)

12 Chalkogeny = 6. A → SELEN -chemická značka: Se, latinsky: Selenium -Jedná se o polokov -Fotoelektrické vlastnosti -Obsažen v rudách společně se sírou i tellurem -Získává se z odpadů po spalování síry → TELLUR -chemická značka: Te, latinsky: Tellurium -Jedná se o polokov, který je stříbro - lesklý -Využití v polovodičové technice a metalurgii -Získává se z odpadů po spalování síry -Přidává se do slitin mědi a nerezových ocelí

13 Opakování: 1)Co to je oleum a)Kyselina křemičitá b)Kyselina thiosírová c)Kyselina sírová d)Kyseliny siřičitá 2)Jaký z prvků nepatří mezi chalkogeny a)N b)Po c)O 3)Obecná elektronová konfigurace je? a)ns2 np2 b)ns np c)ns2 np3 d)ns2 np4 4)Obsah kyslíku v atmosféře a)56 % b)78% c)21% d)≤ 1%

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF113 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen."

Podobné prezentace


Reklamy Google