Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled citací a odkazů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled citací a odkazů:"— Transkript prezentace:

1 Přehled citací a odkazů:
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_FrF EU OP VK Škola, adresa Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 Autor Ing. Eva Frýdová Období tvorby VM Duben 2014 Ročník Sexta Předmět Chemie Název, anotace Reaktivita FUNKČNÍCH DERIVÁTŮ KARBOXILOVÝCH KYSELIN I; nadefinování reaktivity této skupiny uhlovodíků, ukázky reakcí a příprav Přehled citací a odkazů: MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s ISBN BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury, 1958, s Typové číslo: 16-B3-4-III/6201. SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN MCMURRY, Susan. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, c2009, x, 725 s. ISBN MACHÁČEK, Vladimír. Organická chemie. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, 276 s. ISBN

2 Přehled citací a odkazů: pokračování
Formic-acid-3D-ball-stick.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z:

3 Reaktivita FUNKČNÍCH DERIVÁTŮ KARBOXYLOVÝCH KYSELIN I
Ing. Eva Frýdová

4 Reaktivita funkčních derivátů
FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELINY: → REAKTIVITA Halogenidy Amidy Estery O R C X O R C R1 O R C NH2 Reaktivita funkčních derivátů

5 - H+ Acylhalogenidy = – O – H R – COO – Me kde Me značí kov – O – H
FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELINY: → REAKTIVITA – O – H Soli karboxylových kyselin - H+ R – COO – Me kde Me značí kov – O – H Estery karboxylových kyselin R – COO – R1 Acylhalogenidy = Halogenidy karboxylových kyselin R – CO – X kde X značí halogen (F, Cl, Br,I)

6 FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELINY: → REAKTIVITA
– O – H Amidy karboxylových kyselin R – CO – NH2 - H2O Nitrily karboxylových kyselin R – C = N

7 Sloučenina Struktura Zakončení názvu Přehledová tabulka názvosloví:
Karboxylová kyselina -ová kyselina -karboxylová kyselina Estery -oát -karboxylát Acylhalogenidy -oylhalogenid -karbonylhalogenid O R C H O R C R1 O R C X

8 ? ? ? ESTERŮ: → specifikace a názvosloví skupiny Názvosloví esterů:
CH3 C CH2-CH3 O CH2 C CH3 dimethyl-propandioát = dimethylester propanové kyseliny ethyl-ethanoát = ethylester octové kyseliny ? ? O C CH2CH2CH3 ? propyl-cyklohexankarboxylát

9 Reakce karboxylové kyseliny s alkoholem
ESTERY→ PŘÍPRAVA: esterifikace: Reakce karboxylové kyseliny s alkoholem CH3 – C – OH O = CH3 – C – O – CH H2O O = CH3 – O – H + REAKCÍ S ALKYLHALOGENIDY: CH3 – C – OH + NaOH O = CH3 – C – O – Na O = CH3 – X CH3 – C – O – CH NaX O =

10 ESTERY→ REAKTIVITA: R – CH2 – OH O O = = R – C – H CH3 – C – NH2 O = –
Primární alkohol R – CH2 – OH Amid karboxylové kyseliny R – C – H O = H CH3 – C – NH2 O = Aldehyd H NH3 = R C OR2 O CH3 – C – O – H O = R – C – OH R3 H2O R3 – Mg – X Karboxylová kyselina Estery karboxylové kyseliny Terciární alkohol

11 ? ? ? ACYLHALOGENIDŮ: → specifikace a názvosloví skupiny
Názvosloví acylhalogenidů: C O Br O CH3 C Cl ? ethanoylchlorid = acetylchlorid benzoylbromid = benzenkarbonylbromid ? O C Cl ? cyklohexankarbonylchlorid

12 ACYLHALOGENIDY→ REAKTIVITA:
Primární alkohol CH3 – C – OR2 O = Ester R – CH2 – OH Amid karboxylové kyseliny H CH3 – C – NH2 O = R – C – H O = R2OH Aldehyd H NH3 CH3 – C – O – H O = R – C – OH R3 = R C Cl O R – C – R3 O = R3 – Mg – X H2O Karboxylová kyselina ACYLCHLORID Terciární alkohol

13 Opakování: a) S, N b) F, Br, Cl c) Na, K, Li a) alkoholy b) amidy
Pojmenujte: Acylhalogenidy obsahují následující atomy: a) S, N b) F, Br, Cl c) Na, K, Li O CH3CH2CH2 C CH3 Estery karboxylových kyselin se připravují? Esterifikací Oxidací aldehydů Redukcí ketonů Redukcí esterů vznikají: a) alkoholy b) amidy c) nitrily

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Přehled citací a odkazů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google