Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled citací a odkazů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled citací a odkazů:"— Transkript prezentace:

1 Přehled citací a odkazů:
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_FrF EU OP VK Škola, adresa Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 Autor Ing. Eva Frýdová Období tvorby VM Duben 2014 Ročník Sexta Předmět Chemie Název, anotace Reaktivita sloučenin se sírou a disíkem; nadefinování reaktivity této skupiny uhlovodíků, ukázky reakcí a příprav Přehled citací a odkazů: MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s ISBN BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury, 1958, s Typové číslo: 16-B3-4-III/6201. SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN MCMURRY, Susan. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, c2009, x, 725 s. ISBN MACHÁČEK, Vladimír. Organická chemie. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, 276 s. ISBN

2 Přehled citací a odkazů: pokračování
JÜ. Nitrile Structural Formulae V.1.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Amide-(primary)-skeletal.png. In: . Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: Amine-2D-general.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: Nitro-group-2D.png. In: PNGBOT. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: Anilin.svg. In: MIŽOCH, Lukaš. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: Aniline-3D-vdW.png. In: MILLS, Ben. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit ]. Dostupné z: 4-Aminobenzoic acid.svg. In: YIKRAZUUL. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: Nitrobenzene-3D-vdW.png. In: BENJAH-BMM27. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z:

3 Přehled citací a odkazů: pokračování
Trinitrotoluene.svg. In: RONHJONES. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z: Sulfonic acid chemical structure.png. In: MANSKE, Magnus. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit ]. Dostupné z: Taurine-3D-balls.png. In: BENJAH-BMM27. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: Taurine.svg. In: YIKRAZUUL. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit ]. Dostupné z: MARTENS, Jürgen. Thiophenol.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit ]. Dostupné z: BENJAH-BMM27. Methanethiol-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z: DON MAURICIO. Sulfonace fenolu.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z:

4 Reaktivita sloučenin se sírou a dusíkem
Ing. Eva Frýdová

5 Sloučeniny obsahující dusík – N
Strukrura předpona koncovka Amin amino – – amin Amid karbamoyl – – amid – karboxamind Imin R1 – C = N – H R2 imino – – imin Nitril kyan – – karbonitril –nitril Nitro nitro –

6 Kyselina 4-aminobenzoová = kyselina p-aminobenzenkarboxylová
Názvosloví aminů: Aminy jsou organické deriváty amoniaku H – N – H H R1 – N – H H R1 – N – R3 R2 R1 – N – H R2 amoniak primární amin sekundární amin terciální amin ? Kyselina 4-aminobenzoová = kyselina p-aminobenzenkarboxylová ? Anilin = benzenamin

7 Názvosloví aminů a iminů:
N-methylcyklohexanamin N,N-dicyklohexylmethanamin – NH – CH3 – N – CH3 Iminy : =N – H Hexanimin CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH = N - H 4-iminobutanol H – O – CH2 – CH2 – CH2 – CH = N - H

8 Názvosloví nitrosloučenin:
Nitrobenzen O = N = O 2,4,6 – trinitrotoluen

9 Příprava aminů Reakcí s halogenalkanem a amoniakem CH3 – CH2– Br NH3 CH3 – CH2 – NH2 + HBr Reaktivita aminů (SE) E+ CH3 – CH2– N – H (SE) E+ H R- (SEAr) E+ Nu-

10 Sloučeniny obsahující síru – S
Strukrura předpona koncovka R Sulfonové kyseliny sulfo – – sulfonová kyselina Thioly R – S – H sulfanyl – – thiol Sulfidy R – S – R R – sulfanyl –

11 Názvosloví Sulfonových kyselin:
Taurin = 2-aminoethansulfonová kyselina NH2-CH2-CH2-SO3H Kyselina benzensulfonová SO3H

12 Methyl-sulfanylbenzen Methyl-sulfanylethan S – CH3 CH3 – S – CH2 – CH3
Názvosloví thiolů: benzenthiol methanthiol CH3 – SH Názvosloví sulfidů: Methyl-sulfanylbenzen Methyl-sulfanylethan S – CH3 CH3 – S – CH2 – CH3

13 Příprava sulfonových kyselin
Sulfonace alyfatických sloučenin: využíváme radikálových reakcí s hydrogen siřičitanem sodným a kyslíkem CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – CH2 – CH– CH2 – SO3H Sulfonace aromatických sloučenin NaHSO3, O2

14 Opakování: a) 4 b) 5 c) 2 d) 6 a) H2SO4 b) SO3H c) SO2 3 4 5
Kolik valenčních elektronů má síra a) 4 b) 5 c) 2 d) 6 Pojmenujte: Kolik valenčních elektronů má dusík 3 4 5 Kyselina sulfonová má skupinu: a) H2SO4 b) SO3H c) SO2

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Přehled citací a odkazů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google