Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednoduché datové typy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednoduché datové typy"— Transkript prezentace:

1 Jednoduché datové typy
Konstanty, proměnné, operátory

2 Konstanty Celočíselné a racionální konstanty Znakové konstanty Řetězce
2.345; 0.87; .341; 1E-5; 2,343E91 Celočíselné konstanty Desítkový nebo oktalový nebo hexadecimální zápis x3DB Znakové konstanty ‘a’ ‘*’ ‘\’’ ‘\0x20’ ‘\n’ ‘\\’ \ – escape character – změna významu následujícího znaku za \ Řetězce “toto je řetězec“ “toto je“ “také řetězec“ “řekl: \“Ahoj!\““ Jaromír Gloc, GPJP

3 Číselné datové typy I Datový typ určuje Celočíselné typy
množinu hodnot, kterých může proměnná nabývat množinu operací, které nad ním mohou být prováděny Celočíselné typy se znaménkem: kladná i záporná čísla bez znaménka: pouze nezáporná <prefix> char <prefix> short int (stačí short) <prefix> int <prefix> long int (stačí long) <prefix>může být prázdný, signed nebo unsigned unsigned int se zkracuje na unsigned Jaromír Gloc, GPJP

4 Číselné datové typy II Reálné datové typy Pro datové typy vždy platí
Float, double, long double Pro datové typy vždy platí sizeof (char) = 1 B sizeof(short) ≤ sizeof(int) ≤ sizeof(long) sizeof(int) = sizeof(unsigned int) sizeof(float) ≤ sizeof(double) ≤ sizeof(long double) Jaromír Gloc, GPJP

5 Proměnné v C Každá proměnná musí být před použitím deklarována
definice udává jméno a typ proměnné, přidělí paměť char c; int i; float f; int i1, i2; součástí definice může být inicializace int i = 1; /* inicializace */ int i1 = 10, i2 = 20; Jaromír Gloc, GPJP

6 Matematické operátory
Standardní zápis +, -, *, / a*b b-a a+b a/b operátor / znamená buď klasické (reálné) dělení, nebo celočíselné dělení (se zbytkem) int / int – celočíselné dělení Jinak – reálné dělení Operátor % vrací zbytek po celočíselném dělení int a=5,b=3; a / b -dá výsledek 1 a % b -dá výsledek 2 Jaromír Gloc, GPJP

7 Operátor přiřazení operátor přiřazení =
l-hodnota - výraz, který může stát na levé straně přiřazení, např. proměnná (představuje adresu) Přiřazení: l-hodnota = výraz i = j * 2 + 5 Přiřazení je výraz, jehož hodnotou je hodnota na pravé straně Přiřazení se stává příkazem, je-li ukončeno středníkem přiřazovací příkaz i = j * 2 + 5; c = a = b = 2; vyhodnocuje se jako c = (a = (b = 2)); Jaromír Gloc, GPJP

8 Unární operátory Unární + a unární – Inkrement a dekrement Př:
Standardní význam +a -b Inkrement a dekrement Buď jako prefix, nebo jako suffix ++l-hodnota inkrementace před použitím l-hodnota++ inkrementace po použití Př: int i=5, j=3, k; i++; //i bude 6 j = ++i; //i bude 7, j bude 7 j = i++; //i bude 8, j bude 7 k = --j + 2; //j bude 6, k bude 8 Jaromír Gloc, GPJP

9 Speciální operátory přiřazení
Místo zápisu: l-hodnota = l-hodnota operátor výraz můžeme použít: L-hodnota operátor= výraz Př: a+=5 // a= a+5 b/=2 // b= b/2 i%=4 // i=i%4 Jaromír Gloc, GPJP

10 Procvičení I Určete konečnou hodnotu proměnných a, b, c
int a=2,b=-1,c=3; a-=b; b=c++; c%=a; Co nejúsporněji napište posloupnost příkazů, kterými prohodíte obsah proměnných x a y, bez toho, že byste použili jinou proměnnou. Jaromír Gloc, GPJP

11 Výsledky Př. 1 Př. 2 a bude 3 b bude 3 c bude 1 a+=b; b=a-b; a-=b;
Jaromír Gloc, GPJP


Stáhnout ppt "Jednoduché datové typy"

Podobné prezentace


Reklamy Google