Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační styly v knihovnické praxi Profesionalita a komunikační styl Efektivní komunikace Komunikační proces Postoje a sociální jednání PhDr. Jaroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační styly v knihovnické praxi Profesionalita a komunikační styl Efektivní komunikace Komunikační proces Postoje a sociální jednání PhDr. Jaroslava."— Transkript prezentace:

1 Komunikační styly v knihovnické praxi Profesionalita a komunikační styl Efektivní komunikace Komunikační proces Postoje a sociální jednání PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Psychologický ústav FF MU v Brně Seminář 16.9.2014

2 Komunikace je… proces sdělování a sdílení významů mezi lidmi proces sdělování a sdílení významů mezi lidmiintrapersonálníinterpersonální masová komunikace

3 Komunikační proces Plaňava, 1992 osobnost A záměr A transfor- mátor A sdělení transfor- mátor B osobnost B účinek B kontext ZV

4 Co je to efektivní komunikace? záměr = účinku osobnost A záměr A transfor- mátor A sdělení transfor- mátor B osobnost B účinek B kontext ZV

5 Co si sdělujeme? Fakta Postoje k faktům Postoje (vztah) ke komunikačnímu partnerovi Aktuální stav Trvalejší osobnostní charakteristiky Naši představu o časovém průběhu

6 Čím komunikujeme? (osobní média) VerbálníNeverbální Paraverbální (parajazykové) slovo - řeč mimikaintonace polohy těla intenzita pohyby těla barva dotekydůraz vzdálenostipauzy zacházení s časem artikulace úprava zevnějšku vokalizace atd.

7 Životní postoje a komunikace

8 Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +-

9 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní-

10 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní- -+

11 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní- -pasivní+

12 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní- -pasivní+ --

13 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní- -pasivní+ -pasivně-agresivní-

14 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní- -pasivní+ -pasivně-agresivní- ++

15 Životní postoje a komunikace Vztah k sobě KomunikaceVztah k druhým +agresivní- -pasivní+ -pasivně-agresivní- +asertivní+

16 Formulujte, prosím, s respektem k sobě i druhým To jste mi špatně rozuměl. (výtka, poučování) Asi jsme si úplně neporozuměli. Tu knihu jste někam založil a pak zapomněl, kde je. (mentorování) Dívejte se (necháme čtenáře nahlédnout na monitor počítače), dle záznamu jste si knihu půjčil 1.8. Výpůjčku vám teď prodloužím ještě o týden. Pokud knihu nenajdete, máme tyto možnosti řešení… Máte povinnost nebo vyžadujeme, abyste…! (hrozba) Náš knihovní řád nedovoluje, abyste…. můžete k tomu využít….pokud budete v dané činnosti pokračovat, budu nucen(-a) vás nechat vyvést z knihovny policií…

17 Profesionalita a komunikační styl schopnost člověka předat někomu zprávu přijatelně rychle a správně, s využitím nejpřiměřenějších kódujících znaků. Komunikační kompetence - schopnost člověka předat někomu zprávu přijatelně rychle a správně, s využitím nejpřiměřenějších kódujících znaků. ( Nakuma,1997, dle Vybíral, 2000, s.37) Komunikační styl  vychází z asertivity  kontrola emočních projevů  projevy empatie a naslouchání  loajalita

18 Bibliografické odkazy BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Praha: Lidové noviny, 1997. 450 s. BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. HENNIG, G., PELZ, G. (Eds.) Transakční analýza: terapie a poradenství. Praha: Grada, 2008. 317 s. LISTER-FORD, Ch. Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2006. 228 s. PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 1996. 181 s. VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000. 263 s. VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.) Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 404 s. WATZLAWICK, P., BAVELAS, J.B.& JACKSON, D.D. Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové, 1999. 243 s.

19 Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný den!


Stáhnout ppt "Komunikační styly v knihovnické praxi Profesionalita a komunikační styl Efektivní komunikace Komunikační proces Postoje a sociální jednání PhDr. Jaroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google