Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.6.r.7.r. Hra na klavír1111111 Hudební nauka 11111 Skupinová interpretace 1111 Učební plán hry na klavír hudebního oboru ZUŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.6.r.7.r. Hra na klavír1111111 Hudební nauka 11111 Skupinová interpretace 1111 Učební plán hry na klavír hudebního oboru ZUŠ."— Transkript prezentace:

1 1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.6.r.7.r. Hra na klavír1111111 Hudební nauka 11111 Skupinová interpretace 1111 Učební plán hry na klavír hudebního oboru ZUŠ

2 1.Ročník ŽÁK - Zvládá správné sezení u nástroje, je schopen uvolnění při hře -Orientuje se na klaviatuře (v oktávách) -Dle svých individuálních schopností zvládá elementární prvky kl. Hry (legato, staccato, portamento) -Sluchově rozezná základní prvky dynamické hry (dynamická označení) -Zvládá hru oběma rukama v protipohybu -Umí doprovodit jednoduchou melodii dudáckou kvintou - Rozlišuje hodnoty not a pomlk

3 2. Ročník ŽÁK - zvládá elementární využití pedálu - vnímá rozdíly mezi durovou a mollovou tóninou - Je schopen zahrát jednoduchou skladbičku zpaměti - dokáže zahrát durové stupnice přes 2 oktávy v protipohybu - umí přečíst a přenést na klaviaturu noty v houslovém a basovém klíči dle jeho individuálních vědomostí a schopností

4 3. Ročník ŽÁK - se orientuje v jednoduchém notovém zápisu - je schopen dynamického odstínění hry (forte, piano, crescendo, decrescendo) - zvládá jednoduchá technická cvičení na základní úrovni - vnímá náladu jednoduchých přednesových skladeb, je schopen ji vyjádřit dle svých schopností a představivosti - žák doprovází jednoduchou píseň harmonickými funkcemi TSD

5 4. Ročník Žák - Zvládá základy synkopického pedálu - zahraje durové stupnice v protipohybu přes 2 oktávy, tříhlasé akordy - dokáže hru nejjednodušších melodických ozdob - zahraje složitější skladbu zpaměti - je schopen souhry jednoduchých čtyřručních skladeb

6 5. Ročník Žák - zahraje durové i mollové stupnice v protipohybu - interpretuje skladby různých stylových období - uplatňuje základní agogické změny, výrazové prostředky, klade důraz na kvalitu klavírního tónu - umí posoudit vlastní výkon sluchovou sebekontrolou

7 6. ročník Žák - umí zahrát durové i mollové stupnice kombinovaným způsobem a čtyřhlasé akordy - využívá k interpretaci znalostí více stylových období - zvládá transpozici jednoduchých lidových písní

8 7. Ročník ŽÁK - žák dokáže zahrát stupnice kombinovaným způsobem a velký rozklad k daným stupnicím - technická cvičení zvládá v rychlejších tempech - je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu po technické, výrazové a obsahové stránce - zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb - se dokáže uplatnit v komorní hře nebo souboru


Stáhnout ppt "1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.6.r.7.r. Hra na klavír1111111 Hudební nauka 11111 Skupinová interpretace 1111 Učební plán hry na klavír hudebního oboru ZUŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google