Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Romantismus 19. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Romantismus 19. století."— Transkript prezentace:

1 Romantismus 19. století

2 Romantismus Je nový umělecký směr ovlivňující Evropu poloviny 19. století. Domovem romantismu byla Francie. Hnutí dává do popředí cit, inspiraci nachází v historismu. Romantici se věnovali i kresbě architektury s cílem zachovat její podobu, a stali se tak zakladateli památkové péče. Náměty: nespoutaná příroda boj za svobodu témata lásky a smrti proti chladné vyumělkovanosti stavěli vášeň, přirozenost, dobrodružství a odvahu Rozervanost, izolace, pocit bezdomovství, touha po dálkách, fascinace vzrušením, nepochopitelným, to jsou základní pocity a postoje romantika.

3 Znaky romantismu důraz je kladen na city, vášně, dobrodružství, fantazii a silné výjimečné zážitky romantický hrdina je individualitou a snaží se na vlastní kůži vyzkoušet vše nové a vzrušující, člověk má spoléhat na vlastní síly a vůli odmítali měšťáky a jejich honbu za majetkem, hledali únik ze společnosti, odmítali ošklivost průmyslových objektů a špínu měst ze skutečnosti, která je tísnila, utíkali romantici do snů a fantazie, do středověké minulosti, na opuštěná místa ve volné přírodě vysmívali se ideálům klasicismu, který se podle nich „narodil mrtvý“

4 Architektura V důsledku průmyslové revoluce a zrychlení životního tempa dochází kolem poloviny 19. století k bouřlivému rozvoji měst, která se rozšiřují za středověké pásmo hradeb. Příkladem je velkolepá přestavba Paříže. Romantismus nachází zdroj inspirace v historismu – studuje a napodobuje historické slohy. Na radnicích se uplatňuje gotika, pro chrámy se vybíraly vzory byzantské a raně křesťanské, městský palác byl většinou barokní, parlament reprezentující ideál antické demokracie byl projektován v řádu dórském a pro kulturní stánky (divadla, muzea..) se používal sloh renesanční. Rostl požadavek vývoje nových stavebních typů – burzy, banky, pojišťovny, tržnice, nemocnice…. Uplatňovaly se nové stavební materiály a prefabrikáty (střídání stavebních dílů).

5 Znaky romantické architektury:
tupé zakončení věží a nárožních (často mnohobokých) věžiček se zubatým cimbuřím (vliv anglické gotiky) válcovité, hrotitě zastřešené věže a strmé střechy (vliv Francie) koncepce přírodního krajinářského parku, který bývá doplněn drobnou architekturou – umělé zříceniny, altánky, skleníky… (park v Lednici) městské parky, např. centrální park v New Yorku, Bolognský les v Paříži…. Klasicismus a romantismus přinesly železné konstrukce a závěsné řetězové mosty – to umožnilo vznik velkých budov a zastřešení velkých prostor.

6 Památky Westminsterský chrám v Londýně parlament v Londýně
parlament v Budapešti staroanglická venkovská sídla katedrála v Edinburghu Romantismus v Čechách a na Moravě dostavba chrámu sv.Víta v Praze (dokončen r. 1929) úprava Karlštejna, Hluboké, Lednice a Orlíka kolonáda v Karlových Varech a stavba Národního divadla (architekt Josef Zítek – největší osobnost české architektury 19. století)

7 Gustav Eiffel Eiffelova věž
Geniální francouzský architekt železných konstrukcí. Je autorem zdymadel Panamského průplavu a kovové konstrukce nesoucí sochu Svobody v New Yorku. Nejvíce jej proslavila stavba kovové věže v Paříži, která se stala symbolem tohoto města. Eiffelova věž Vysoká 305 metrů, ve své době nejvyšší stavba světa vztyčená v Paříži u příležitosti Světové výstavy 1889 a stoletého výročí Velké francouzské revoluce.

8 Malířství Znaky romantického malířství:
Romantické malíře zajímalo jak vyjádřit na plátně city pomocí dramatických barev, rozmáchlých pohybů i výběrem exotického a citově zabarveného námětu. V případě krajinomaleb je záliba v krajině neklidné, nevšední, tajuplné. Symbolem romantismu v malířství se stal obraz Theodora Géricaulta Vor Medúzy . Znaky romantického malířství: Dramatičnost Děj vyhrocen do maxima Barva dotváří atmosféru obrazu Náměty ze středověku i soudobé události Hlavní představitelé: Théodore Géricault, Eugéne Delacroix, Francisco Goya

9 Vytvořený obrazový a textový učební materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ jako doplněk učebních materiálů využívaných v estetické výchově. Byl připraven výhradně pro účely výuky. Pro tyto účely nám autorský zákon dovoluje citovat autorská díla celá nebo jejich části. Doporučení: zpracované kapitoly lze využít jak pro výuku estetické výchovy, tak i dějepisu, českého jazyka, základů společenských věd…

10 Použitá literatura: Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1 – 4. Praha 2000 Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994 Pijoan, J.: Dějiny umění Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975 Herout, J.: Staletí kolem nás. Praha 1970 Hora, P.: Toulky českou minulostí 1-9. Praha 1985 – 2004 Stadler, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996 CD ROM Artopedia 2 CD ROM Encyklopedie světové architektury CD ROM Lexikon českých výtvarníků ..

11 Théodore Géricault Vor Medúzy
Obraz je inspirován skutečnou událostí. Francouzská námořní loď La Meduse se roku 1816 cestou do západní Afriky potopila. Zatímco kapitán a vysocí důstojníci se zmocnili záchranných člunů, ponechali pasažéry a posádku na jediném voru na pospas rozbouřenému moři. Vor plul 13 dnů Atlantikem, přežilo pouze 15 lidí. Velké plátno je zamyšlením nad lidským utrpením a smrtí. Obraz je plný trýznivých detailů. Malíř se zřekl pestrých barev, které mu pro námět připadaly příliš triviální a radostné. Géricaulta zklamalo vlažné přijetí tohoto díla ve Francii, a proto s ním odcestoval do Anglie, kde pak žil několik let. Théodore Géricault Vor Medúzy

12 Théodore Géricault -Vor Medúzy

13 Eugéne Delacroix Francouzský romantický malíř, je považován za předchůdce impresionismu, a to pro svou práci s barvou. Své obrazy tvořil na literární témata – Shakespeare, Dante, lord Byron… První významné dílo je Dantova bárka. Baudelaire napsal:“Delacroix vášnivě miloval vášeň, ale přitom chladně rozvažoval, jak ji co nejpřesněji vyjádřit.“ Pod vlivem červencové revoluce 1830 vznikl obraz Svoboda vedoucí lid na barikády.

14 Dantova bárka

15 Dantova bárka

16 Svoboda vedoucí lid na barikády

17 Francisco Goya Španělský malíř a grafik. Studoval malířství v Madridu, podnikl i studijní cesty po Itálii. Spolupracoval s královskou manufakturou na gobelíny a jeho předlohy patří k pozdnímu rokoku. Věnuje se portrétnímu umění a stává se dvorním malířem Karla III. a Karla IV. Roku 1792 prodělal mrtvici a po ní ve čtyřiceti letech úplně ohluchl. Jako postižený hluchotou mohl vnímat hrůzy okolního světa pouze očima. Pracoval jak na oficiálních objednávkách pro královský dvůr, tak i na zobrazování lidového života. Je prvním umělcem, který zobrazil současné hrůzy zcela moderním, nebarokním způsobem. Náměty si volil bez hrdinů a hlavní postavy zastupuje anonymní masa. Je prvním a největším malířem absurdnosti Dílo

18 F. Goya - obrazy Král Karel IV. s rodinou – skupinový portrét
Černé malby V domě hluchého Hrůzy války – cykly grafických listů Poprava vzbouřenců 3. května 1808 Nahá Maja a Oblečená Maja Goyovo dílo mělo velký vliv na moderní umělce a jejich tvorbu (E. Munch, P. Picasso). Jeho obrazy jsou mistrovským dílem portrétního umění, které svou nemilosrdnou otevřeností, až karikaturou stojí v protikladu k obvyklým reprezentačním idealizovaným podobiznám vládců.

19 Poprava vzbouřenců 3. května 1808
Obraz je pojat jednoduše a stroze, postavy jasně seskupeny, krajina v pozadí je pustá jak u primitivních malířů. Vojáci, jimž není vidět do tváře, vystupují jako jednotná síla proti hloučku vězňů. Obraz má překvapivě málo barev, převládá šedozelená a okrově žlutá, které předpovídají barevnost analytického kubismu, a celkové pojetí díla nás zavede přes několik pokolení od Maneta až k Picassově Guernice.

20 Poprava vzbouřenců 3. května 1808

21 Král Karel IV. s rodinou

22 Oblečená Maja a Nahá Maja

23 Hrůzy války Toto dílo patří mezi grafické cykly a bylo vydáno dlouho po Goyově smrti.

24 parlament v Budapešti

25 Národní divadlo

26 parlament v Londýně

27 Eiffelova věž


Stáhnout ppt "Romantismus 19. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google