Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj světové populace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj světové populace"— Transkript prezentace:

1 Vývoj světové populace

2 Růst bohatství

3 7 mld Předpokládá se že první miliardy dosáhla naše populace až někdy na přelomu 18. a 19. století Od počátku 19. do konce 20. století přibylo během dvou set let na naší planetě pět miliard lidí! Zatímco na první miliardu obyvatel bylo třeba čekat několik desítek tisíc let, druhé bylo dosaženo už za 130, třetí za 30, čtvrté za 14, páté za 13 a té poslední, šesté, jsme dosáhli (v r. 1999) za 12 let

4 Zatímco na první miliardu obyvatel bylo třeba čekat několik desítek tisíc let, druhé bylo dosaženo už za 130, třetí za 30, čtvrté za 14, páté za 13 a té poslední, šesté, jsme dosáhli (v r. 1999) za 12 let Populace člověka jakoby některá ekologická pravidla nerespektovala. K největšímu růstu populace dnes dochází především v zemích a oblastech, kde je dostupnost potravy nižší, míst a prostředků k bydlení méně a chorob více. Tento paradox je výsledkem spolupůsobení celé řady vlivů

5 Přirozený přírůstek a přirozený úbytek
Nerovnoměrnost na světě Různé fáze demografické revoluce

6 Demografická revoluce ve vyspělých zemích
Země, v nichž se porodnost a úmrtnost takřka vyrovnaly (bylo dosaženo nulového populačního růstu), jsou země: průmyslově rozvinuté s vysokou úrovní lékařské péče se systémem různých sociálních podpor (penze, příspěvky v nezaměstnanosti, pojištění atd.) s vysokou zaměstnaností žen S kvalitní úrovní vzdělání. Tyto země označované za země „bohatého severu“ již prodělaly demografickou transformaci a je pro ně charakteristický dlouhodobý pokles počtu dětí v rodině, zvýšení věku matek a zlepšení jejich společenského uplatnění i změny v sociálním prostředí. Země, které prošly demografickou transformací, vykazují nízkou porodnost i úmrtnost.

7 Demografická revoluce v rozvojových zemích
Některé země ale transformací ještě neprošly. Pro ty je sice charakteristická relativně nízká úmrtnost (především díky snadnější dostupnosti levných základních léků a určitému zlepšení lékařské péče), ale přetrvává poměrně vysoká porodnost. Postavení ženy je chápáno jako role rodičky. Uplatnění žen v zaměstnání je nízké. Tradice, ale i způsob obživy vyžadují vysoký počet dětí v rodině a častý je odpor proti plánování rodiny a antikoncepci. To je případ mnoha zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Prozatím je velmi obtížné určit, kdy projdou všechny země světa demografickou transformací a kdy se tedy počet obyvatel na Zemi ustálí

8 Populační růst a chudoba
v oblastech ekonomicky rozvinutých žije méně dětí, populace je zdravější do těchto ekonomicky rozvinutých oblastí přichází větší počet imigrantů k největší populačnímu růstu dochází v zemích 3. světa, kde žije 4/5 veškeré světové populace a kde existuje nedostatek potravin rychlý růst populace vede k mládnutí populace (více než ½ pod hranicí zaměstnavatelnosti, tito mladí lidé musí být živeni, nejsou produktivní) vytváří se obrovská poptávka po pracovních místech, což tlačí dolů mzdy, stoupá nezaměstnanost, nezbývají finance na školství, zdravotnictví, infrastrukturu migrace do měst je ekonomicky pozitivní v rozvinutých zemích s vyšší životní úrovní, ale ve slabých zemích způsobuje přelidněnost ve městech. Vznikají slumy, kde jsou horší podmínky nebo srovnatelné jako na venkově. existuje rozdíl ve vzorcích spotřeby – rozvojové země mají nižší spotřebu a produkují méně odpadů a skleníkových plynů, než rozvinuté.

9 Populační vývoj v rozvojových zemích
Proč je populační vývoj v rozvojových zemích takový, jaký je? tj. - v průměru asi 2,5 %

10 Velký populační přírůstek
náklady na jejich výživu a výchovu jsou v těchto společnostech nízké zároveň představují zajištění rodičů ve stáří, neboť ti se povětšinou nemohou spoléhat na státní sociální politiku nezanedbatelnou roli hraje i vysoká úmrtnost v dětském věku a tedy potřeba mít více dětí, aby se alespoň některé dožily dospělosti věrouka různých náboženství

11 Atypická věková struktura
vysoký podíl mladého obyvatelstva zatímco v Evropě je přibližně 17 % obyvatel mladších patnácti let, v zemích třetího světa je to v průměru dvakrát tolik - 33 %; v Africe a na Blízkém Východě je ovšem mladší osmnácti let již polovina populace Takovéto věkové složení má specifické dopady ekonomické, sociální, politické i demografické: vysoký podíl mladé, neproduktivní složky zatěžuje nepříliš výkonné ekonomiky rozvojových zemí a vyvolává potřebu vyšších nákladů na fungování vzdělávacích systémů. Vysoká nezaměstnanost mezi mladými může vést k jejich radikalizaci, která je potenciálním zdrojem ozbrojených konfliktů. Mladí lidé zároveň vytvářejí předpoklad pro další populační růst.

12 Postupné stárnutí populace
Čína Podíl osob starších šedesáti let zde v současnosti činí asi 10 %; za padesát let se podle prognózy zvýší až na 30 %, což v absolutním vyjádření bude představovat téměř 440 milionů obyvatel Demografické okno

13 Potraty v ČR

14 Najděte data narozených podle pohlaví za rok 2006 u Japonska a Tanzánie. Data zapište pro všechny věkové kategorie 2) Ekvádor – věková pyramida (1990 a 2050) Německo – věková pyramida ( )


Stáhnout ppt "Vývoj světové populace"

Podobné prezentace


Reklamy Google