Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské velmoci 16. a 17. století (Španělsko, Nizozemí, Francie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské velmoci 16. a 17. století (Španělsko, Nizozemí, Francie)"— Transkript prezentace:

1 Evropské velmoci 16. a 17. století (Španělsko, Nizozemí, Francie)
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Španělsko Karel I. Habsburský (římský král a císař Karel V.) vnuk Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské (syn Jany I. Kastilské a Filipa I. Sličného - Habsburk) vášnivý zastánce katolicismu jeho bratr Ferdinand I. (český a uherský král) - vládl v Čechách, jeho manželkou byla Anna Jagellonská usiloval o absolutismus = soustředění neomezené moci do rukou panovníka

3 Filip I. Sličný Karel V. Jana I. Kastilská

4 Alegorické vyobrazení abdikace Karla V
Alegorické vyobrazení abdikace Karla V. a zánik jednotné habsburské říše (jednu část získal Ferdinand I., druhou část Filip II.)

5 Filip II. Španělský velký milovník umění, nedaleko Madridu nechal vybudovat proslulé středisko španělského království Escorial

6 Escorial - královské sídlo, ale i klášter
El Escorial jeden z nejvýznamnějších královských paláců v Evropě, komplexností i rozlohou může konkurovat versailleskému zámku Escorial - královské sídlo, ale i klášter

7 Zahrady u Escorialu

8 Kopule Hlavní oltář

9 Knihovna v Escorialu

10 Nizozemí Nizozemská revoluce = ozbrojený konflikt mezi Nizozemím a Španělskem ve druhé polovině 16. století, Nizozemí vybojovalo nezávislost. celonárodní povstání proti španělské nadvládě Evropská území pod vládou španělského krále kolem roku 1580 (Nizozemí je vyznačeno světle zeleně) na mapě s dnešními státními hranicemi.

11 Jansz Visscher, kolem roku 1650
Belgický lev se stal v 17. století oblíbeným námětem malířů. Měl symbolizovat jednotu celého Nizozemí (včetně jižních provincií).

12 17 nizozemských provincií (dějiště války) nakreslených jako belgický lev

13 vůdce nizozemského povstání jeho stoupenci - gézové
Vilém Oranžský vůdce nizozemského povstání jeho stoupenci - gézové po vítězství Nizozemců se stal místodržitelem Spojených nizozemských provincií v roce 1584 byl zavražděn fanatickým stoupencem katolického Španělska Vilém I. Oranžský (1533–1584)

14 „ Madam, přece se nebude bát těchto žebráků.“
Gézové( z francouzského gueux „žebráci") nizozemská protišpanělská opozice lesní gézové - bojovali na pevnině, vedli takzvanou partyzánskou válku mořští gézové - kotvili v anglických přístavech, odkud bojovali Označení gézové (žebráci) použil rada Charles de Berlaymontk poté, co se do paláce nizozemské regentky Markéty Parmské dostavilo na audienci 250 nizozemských šlechticů a ona se zalekla tak velkého davu. „ Madam, přece se nebude bát těchto žebráků.“ Gézové toto původně urážlivé označení přejali za své a jako své symboly si zvolili žebráckou mošnu a misku.

15 Katolík Balthasar Gérard vraždí Viléma Oranžského (1584)
Zbytečná vražda – Španělský král vypsal bohatou odměnu na Vilémovu hlavu, myslel si, že tím zastaví revoluci, zuřivý katolík Balthasar Gérard si získal důvěru Vilémova kazatele, vetřel se do princova domu. Tam se schoval pod schody v předpokoji a Viléma dvěma kulemi z pistole zastřelil. Vrah byl dopaden a zemřel mučednickou smrtí. Španělský král vyplatil odměnu jeho dědicům a povýšil je do šlechtického stavu. Katolík Balthasar Gérard vraždí Viléma Oranžského (1584)

16 Jižní a severní Nizozemí po uzavření vestfálského míru roku 1648

17 V Nizozemí vzniká nová občanská společnost:
založená na myšlence rovnosti lidí lidé se mohou vyjadřovat k řízení státu Nizozemí - nejvyspělejší země Evropy budující kapitalismus.

18 Francie Náboženské zápasy
Hugenoti – kalvinisté (jejich počet se neustále zvyšoval) dochází ke sporům mezi nimi a katolíky Jindřich Navarrský – jeden z vůdců hugenotů se ženil s Markétou z Valois (královna Margot), jejich manželství mělo harmonizovat vztahy mezi katolíky a hugenoty

19 1572 Bartolomějská noc (z 23. na 24 srpna = svátek sv. Bartoloměje) masové vraždění hugenotů katolíky (3000 zavražděných v Paříži, v následujících dnech po celé zemi) Jindřich Navarrský byl ušetřen, nastoupil na trůn jako Jindřich IV. přestoupil na katolictví, vydal edikt nantský*

20 Edikt nantský svoboda vyznání pro hugenoty, hugenoti měli stejná práva jako katolíci (mohli např. zastávat úřady) náboženský smír přispěl k rozkvětu hospodářství (v zemi přibývaly manufaktury, rozvíjel se vývoz zboží do zahraničí, francouzští kolonisté začali osídlovat území Kanady)

21 Jindřich IV. se snažil zabránit růstu moci Habsburků
podporoval nizozemský odboj i protestanty v Německu 1610 byl Jindřich zavražděn (údajně katolickým fanatikem)

22 Anna Rakouská – manželka Ludvíka XIII.
Ludvík XIII. syn Jindřicha IV. králem se stává v 9 letech Anna Rakouská – manželka Ludvíka XIII.

23 Marie Medicejská, druhá manželka Jindřicha IV. vládla za svého syna, stranila Španělům a katolíkům

24 Kardinál Richelieu králův ministr a rádce posílil moc panovníka na úkor šlechty podlomil vliv hugenotů

25 Kontrolní otázky: 1. Ve které zemi se zrodil absolutismus? Co to je? 2. Jak se jmenuje slavná španělská architektonická památka? Který panovník ji nechal vybudovat? 3. Ve kterém století proběhla nizozemská revoluce? Kdo stál v jejím čele? 4. Kdo byli gézové? 5. Co rozumíme pod pojmem nová občanská společnost? 6. Čemu se říká Bartolomějská noc? Ve které zemi a ve kterém roce proběhla? 7. Kým byl vydán a čeho se týkal edikt nantský? 8. Kardinál Richelieu byl ministrem a rádcem jednoho francouzského krále. Kterého?

26 Evropské velmoci 16. a 17. století (Španělsko, Nizozemí, Francie)
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Čornej, Petr a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, SPN, Praha 2002 Hroch, Miroslav: Dějiny novověku. SPL – Práce, Praha 1999 Kačer, Jindřich: Nizozemci proti Habsburkům. Živá historie, červen 2009, str.16-19 Sochrová , Marie: Dějepis v kostce pro střední školy, Fragment, Havlíčkův Brod 1997


Stáhnout ppt "Evropské velmoci 16. a 17. století (Španělsko, Nizozemí, Francie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google