Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POČÁTKY KAPITALISMU V ANGLII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POČÁTKY KAPITALISMU V ANGLII"— Transkript prezentace:

1 POČÁTKY KAPITALISMU V ANGLII
MANUFAKTURA PODNIKÁNÍ ŠLECHTY A ŘEMESLNÍKŮ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ČELEĎ KOLONIZACE ZÁMOŘÍ

2 Lodě Východoindické společnosti
v 16. století velký rozkvět HOSPODÁŘSTVÍ růst výroby vlněných látek (z ovčí vlny) rozšíření manufaktur  rozvoj podnikání velký vývoz anglických výrobků → Východoindická společnost = obchod s Indií

3 Alžběta I.TUDOROVNA (1533 – 1603) ALŽBĚTINSKÁ DOBA V ANGLII
podporovala podnikání a pronikání do kolonií, které patřily Španělům nebo Portugalcům Nechala založit osady v Severní Americe ovládla Irsko Prosperující doba

4 Francis Drake – mořeplavec podporovaný Alžbětou,
přestože byl pirátem, královna jej nechala titulovat sirem získal bohatství pro Anglii

5 Král: může rozpustit parlament, žádá, aby parlament povolil daně parlament: požaduje po králi záruky svých práv

6 STUARTOVCI – JAKUB I.

7 Počátky kapitalismu v Anglii
Královna ALŽBĚTA I. (dcera Jindřicha VIII. A popravené Anny Boleynové) - nikdy se neprovdala, odmítla nabídku k sňatku od katolického španěl. Krále Filipa II., pomáhala Nizozemcům v jejich boji proti španělským Habsburkům - protestantka (anglikánská církev) - její vláda označována za tzv. alžbětinskou dobu = doba rozkvětu umění (WilIam Shakespeare), rozkvětu hospodářství, obchodu, zakládání anglických kolonií v Severní Americe (Virginia) a vzniku obchodních společností (Východoindická společnost), které se zaměřovaly na obchod s Asií. Neváhala ve svých dobyvačných aktivitách využít i schopností pirátů – např. Francis Drake, který kvůli ní přepadal španělské lodě, které vezly zlato a koření ze svých amerických kolonií (jeho loď Zlatá laň, on sám byl za to povýšen do šlechtického stavu) - Anglie nejvíce prosperovala z vývozu kvalitního vlněného sukna (šlechtici – podnikatelé získávali půdu pro pastviny ovcí tzv. metodou ohrazování = zabrali půdu chudým rolníkům, oplotili ji) - zabrala území sousedního katolického Irska - měla podporu v parlamentu, protože vycházela vstříc podnikavé šlechtě a majitelům manufaktur

8 Nejrozvinutější země Nejlepší podmínky pro kapitalismus-podnikání
ANGLICKÁ REVOLUCE Nejrozvinutější země Nejlepší podmínky pro kapitalismus-podnikání

9 Vývoj před revolucí velký hospodářský rozkvět
král Karel I. (z rodu Stuartovců) rozpustil parlament, chtěl vládnout absolutisticky, podporu měl v anglikánské církvi puritáni = přívrženci kalvinismu, stáli  králi, kritizovali jeho rozhazovačnost král vypisoval mimořádné daně, parlament musel svolat kvůli skotskému povstání v parlamentě většina  králi, 1642 vyhlásil král parlamentu válku

10 Karel I. STUARTOVEC ANGLIKÁNSKÁ CÍRKEV ABSOLUTISMUS
ROZPUSTIL PARLAMENT VZPOURA VE SKOTSKU VZPOURA V PARLAMENTU

11 Revoluce Oliver Cromwell – puritán, velitel vojáků parlamentu, vycvičil tzv. armádu nového typu (dobrovolníci, podíl na rozhodování měli i prostí vojáci) zvítězil nad králem → král kapituloval král popraven, 1649 vyhlášena republika poslanci parlamentu zneužívali svoji moc, Cromwell parlament rozehnal vojensky, nová ústava dávala výkonnou moc lordu protektorovi Cromwell se stává lordem protektorem

12 Oliver Cromwell PURITÁN VÍTĚZSTVÍ NAD KRÁLEM ANGLIE=REPUBLIKA
LORDEM PROTEKTOREM===DIKTATURA PO † CHAOS

13 Vývoj po revoluci rozvoj podnikání a obchodu
po Cromwellově smrti zavládl chaos návrat Stuartovců na trůn – Karel II. snažil se nastolit absolutismus → neúspěšně  Anglie konstituční monarchií (králova moc omezena parlamentem a ústavou) Anglie se stává námořní velmocí (´KRÁLOVNA MOŘÍ´), rozvoj podnikání a obchodu (za hannoverské dynastie)

14 Karel II. STUARTOVEC SYN POPRAVENÉHO KRÁLE
NÁVRAT K MONARCHII === VLÁDA OMEZENA PARLAMENTEM A ÚSTAVOU = KONSTITUČNÍ MONARCHIE

15 ANGLIE PŘED REVOLUCÍ-17.STOLETÍ
Anglie = nejrozvinutější země, nejlepší podmínky pro kapitalismus-podnikání král Karel I. (z rodu Stuartovců) rozpustil parlament, chtěl vládnout absolutisticky, podporu měl v anglikánské církvi puritáni = přívrženci kalvinismu, stáli  králi, král vypisoval mimořádné daně, v parlamentě většina  králi, 1642 vyhlásil král parlamentu válku Oliver Cromwell – puritán, velitel vojáků parlamentu, vycvičil tzv. armádu nového typu (dobrovolníci, podíl na rozhodování měli i prostí vojáci), zvítězil nad králem → král kapituloval, popraven, 1649 vyhlášena republika poslanci parlamentu zneužívali svoji moc, Cromwell parlament rozehnal vojensky, nová ústava dávala výkonnou moc lordu protektorovi --- Cromwell se stává lordem protektorem, po jeho † chaos po Cromwellově smrti zavládl chaos návrat Stuartovců na trůn – Karel II. - snažil se nastolit absolutismus → neúspěšně  Anglie konstituční monarchií = (králova moc omezena parlamentem a ústavou) Anglie se stává námořní velmocí (´KRÁLOVNA MOŘÍ´), rozvoj podnikání a obchodu


Stáhnout ppt "POČÁTKY KAPITALISMU V ANGLII"

Podobné prezentace


Reklamy Google