Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(264 – 146 př. Kr.) ZŠ TGM Rajhrad Autor: M. Kocmanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(264 – 146 př. Kr.) ZŠ TGM Rajhrad Autor: M. Kocmanová"— Transkript prezentace:

1 (264 – 146 př. Kr.) ZŠ TGM Rajhrad Autor: M. Kocmanová
Punské války (264 – 146 př. Kr.) ZŠ TGM Rajhrad Autor: M. Kocmanová

2 Války mezi Římem a Kartágem
po ovládnutí Apeninského poloostrova chtěl Řím také ostrovy ve Středozemním moři ty však ovládalo Kartágo

3 Kartágo založeno Féničany v 9.stol. př. Kr. dnešní Tunis
Římané Feničanům říkali Punové zkušení mořeplavci a obchodníci obchod s mědí, cínem, slonovinou a otroky

4 1. punská válka (264 - 241 př. Kr.) spor o úrodnou Sicílii
Kartaginci - převaha na moři Římané - silnější na souši, vybudovali ale velmi rychle silné loďstvo a zvítězili (havran-ř.vynález) získali Sicílii, Sardinii a Korsiku → 1. římské provincie provincie – území spravované Římem, obyvatelé však nebyli řím. občany

5 2. punská válka (218 – 201 př. Kr.) Kartágo začalo obsazovat Hispánii (dnešní Španělsko) odtud vojenské tažení proti Římu v čele kartaginský vojevůdce Hannibal přešel Alpy s 46 tisíci muži a 37 válečnými slony Hannibal

6 náročný přechod nepřežilo 20 tisíc mužů a téměř všichni sloni nakonec v Itálii zemřeli
Římané zaskočeni Hannibal vítězí Bitva u Kann – 216 př. Kr. Dokonalé obklíčení Římanů Hannibalem Postavení před bitvou, Řím - červeně

7 Hannibal před Římem – Hannibal ante portas
Římané odmítají mír, dál bojují (do armády přijímají i propuštěnce a zločince) nakonec donutí Hannibala k návratu do Kartága 202 př. Kr. bitva u Zamy – Hannibal poražen řím. vojevůdcem Scipiem Africanem Scipio Africanus Hannibalovi nepomohlo ani 80 slonů

8 Bojoví sloni používáni i Peršany, Indy a jinými národy náročný a dlouhý výcvik – sloni se báli hluku, plašili se, pokud ztratili jezdce, obraceli se na útěk a drtili vlastní řady Římané nejdříve zděšeni, koně nesnášeli jejich pach a prchali, pak se však s nimi naučili bojovat – zejména hlukem, zabitím jezdce… U Zamy použil Hannibal slony málo vycvičené

9 Římané zvítězili i ve 2. punské válce
Kartágo muselo rozpustit vojsko a bez souhlasu Římanů nesměli vést ani obrannou válku Řím získal Hispánii Kartágo velmi oslabeno

10 3. punská válka (149-146 př. Kr.) Římané chtěli Kartágo úplně zničit
Cato starší – Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno Záminka k napadení města – Kartágo se bránilo útokům afrických kmenů Kartágo nakonec dobyto, rozbořeno a vypáleno, obyvatelé prodáni do otroctví Hořelo 17 dní a spáleniště bylo údajně ještě posypáno vápnem a solí, aby na jeho místě nic nerostlo Cato starší

11 Ovládnutí Makedonie a Řecka
Během punských válek ovládli Římané také Makedonii a Řecko Řím na počátku punských válek Řím po skončení punských válek

12 Otázky a úkoly? Kdo bojoval v punských válkách?
Kolik bylo punských válek? Která území získal Řím po první punské válce? Co znamená výrok „Hannibal ante portas“? Vysvětli výraz provincie. Pojmenuj území, která ovládal Řím po skončení punských válek.

13 Punské války (264 – 146 př. Kr.) - zápis
války mezi Římany a Kartágem o nadvládu ve Středozemním moři 1. punská válka spor o úrodnou Sicílii Kartaginci - převaha na moři Římané - silnější na souši, vybudovali ale velmi rychle silné loďstvo a zvítězili (havran-ř.vynález) získali Sicílii, Sardinii a Korsiku → 1. římské provincie provincie – území spravované Římem, obyvatelé však nebyli řím. Občany 2.punská válka Kartágo začalo obsazovat Hispánii (dnešní Španělsko) odtud vojenské tažení proti Římu v čele kartaginský vojevůdce Hannibal přešel Alpy Římané zaskočeni Hannibal vítězí Bitva u Kann – 216 př. Kr. Hannibal před Římem – Hannibal ante portas Římané odmítají mír, dál bojují (do armády přijímají i propuštěnce a zločince) nakonec donutí Hannibala k návratu do Kartága 202 př. Kr. bitva u Zamy – Hannibal poražen řím. vojevůdcem Scipiem Africanem Římané zvítězili i ve 2. punské válce Kartágo muselo rozpustit vojsko a bez souhlasu Římanů nesměli vést ani obrannou válku Řím získal Hispánii Kartágo velmi oslabeno 3.punská válka Záminka k napadení města – Kartágo se bránilo útokům afrických kmenů Kartágo nakonec dobyto, rozbořeno a vypáleno, obyvatelé prodáni do otroctví Během punských válek získal Řím i Makedonii a Řecko

14 Použité materiály Dějepis, pravěk a starověk, Nová škola 2007 Dějepis, pravěk a starověk, SPN 1997


Stáhnout ppt "(264 – 146 př. Kr.) ZŠ TGM Rajhrad Autor: M. Kocmanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google