Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Marek Junek Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Marek Junek Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE."— Transkript prezentace:

1 OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Marek Junek Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE

2 OBSAH 1.POPIS OBLASTI A ANALÝZA POTŘEB 2.SPECIFICKÉ CÍLE OBLASTI 3.NÁVRH AKTIVIT 4.CÍLOVÉ SKUPINY 5.GARANT OBLASTI 6.PARTNEŘI / STAKEHOLDEŘI 7.ZÁVĚR / SOUHRN

3 POPIS OBLASTI A ANALÝZA POTŘEB  Kooperace ve výzkumu a vývoji klade důraz na dvě klíčové části základního výzkumu: na odborné bádání o činnosti Cyrila a Metoděje v období Velké Moravy a na výzkum odkazu cyrilometodějské tradice v 19. a 20. století  Nutná provázanost s dalšími aktivitami v rámci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje  Primární roli bude ve výzkumné části aktivit spojených s kulturní stezkou hrát základní výzkum z hlediska charakteru vědecké práce.  Následně budou výsledky základního výzkumu aplikovány do aktivit, jež budou mít kulturní a vzdělávací dopad na širokou veřejnost OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

4 SPECIFICKÉ CÍLE OBLASTI Cíl 1 Komplexní zhodnocení života Konstantina a Metoděje v evropské histografii.  Konstantin a Metoděj před příchodem na Velkou Moravu, misijní působení na Velké Moravě, vliv misie Konstantina a Metoděje na vztahy Velké Moravy k východofrancké Říši, k Římu a k Byzanci, náboženské, kulturní, církevní, právní dopady cyrilometodějské mise Cíl 2 Využití odkazu sv. Cyrila a Metoděje v emancipaci národních identit jednotlivých slovanských národů.  vliv cyrilometodějské tradice na formování národních identit ve střední a jihovýchodní Evropě  role cyrilometodějské tradice v 20. století, její přeměna v symboly protinacistického a protikomunistického odboje  současná recepce cyrilometodějské idey v postkomunistické společnosti a jejich role jako patronů Evropy OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

5 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 a 2  Vytvoření základní monografie a bibliografie o životě a díle sv. Cyrila a Metoděje  Pořádání workshopů, mozioborových konferencí  Vytvoření interaktivních map  Vysokoškolské přednášky a přednášky pro veřejnost  Realizace komiksů  Vytvoření putovních výstav OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

6 CÍLOVÉ SKUPINY Cílová skupina 1 - Odborná veřejnost Pedagogové, badatelé, výzkumní pracovníci atd., kteří se budou moci aktivně zapojit do výzkumu, přednášek, seminářů a workshopů Cílová skupina 2 - Žáci a studenti žáci základních a středních škol a studenti historických a společenskovědních oborů Cílová skupina 3 – laická veřejnost Lidé se zájmem se blíže seznámit s příchodem věrozvěstů a jejich činností OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

7 GARANT OBLASTI Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Akademie věd ČR AV ČR patří mezi nejstarší a nejvýznamnější vědecké organizace v České republice, jejíž kořeny sahají do konce 18. století. Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

8 PARTNEŘI / STAKEHOLDEŘI  Jedná se především o univerzitní pracoviště v Evropě (jako např. Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, Universita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, University of Macedonia, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje  Dále o vědecká pracoviště, která se zabývají Cyrilem a Metodějem a cyrilometodějskou tradicí (např. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitře, Výzkumné centrum Cyrila a Metoděje při Bulharské akademii věd apod.)  Domácí pracoviště: FF MU v Brně, MZM v Brně, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, Národní muzeum OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

9 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Oblast Kooperace ve výzkumu a vývoji má za hlavní cíl odborný výzkum a jeho následnou aplikaci do vzdělávacích a kulturních aktivit. Úkolem je ukázat význam působení Cyrila a Metodějem na Velké Moravě a vliv, které mělo jejich dílo po zániku Velké Moravy v rámci „nástupnických“ středověkých států a následně v 19. a 20. století. Výsledky budou mít dopad nejenom mezi odbornou veřejností, ale jejich aplikace posílí historickou paměť odkazující k Cyrilu a Metodějovi mezi širokou veřejností. OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

10 Děkuji za pozornost. Marek Junek Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Marek.Junek@ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "OBLAST 1: KOOPERACE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Marek Junek Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google