Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr 2004 - 2010 VÚBP, prosinec 2006 Výzkumný záměr 2004 – 2010 BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr 2004 - 2010 VÚBP, prosinec 2006 Výzkumný záměr 2004 – 2010 BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr 2004 - 2010 VÚBP, prosinec 2006 Výzkumný záměr 2004 – 2010 BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury

2 Výzkumný záměr 2004 - 2010

3 Zaměření, cíle a struktura výzkumného záměru Východiska: a)Sociální doktrína ČR b)Politika BOZP ČR c)Akční program d)Trendy EU e)7. Rámcový program výzkumu EU

4 Výzkumný záměr 2004 - 2010 Výzkumné cíle  Zkoumání postavení člověka v pracovním systému a faktorů ovlivňujících jeho bezpečnost a zdraví při práci i jejich vztah k produktivitě a kultuře práce.  Zkoumání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z hlediska proměn, které ji v nejbližších letech čekají v kontextu mezinárodních vazeb, vyplývajících především ze členství v EU a jejího vnitřního vývoje  Sledování vývoje, předvídání změn a odhad jejich dopadů

5 Výzkumný záměr 2004 - 2010 Struktura výzkumného záměru BOZP Člověk a práce Řízení vědomostí a rozvoj lidských zdrojů P3 Řízení vědomostí P4 média a vzdělávací nástroje P1 Pracovní pohoda P2 Podniková kultura Sociálně - ekonomické aspekty BOZP P5 Faktory a ukazatele rozvoje BOZP

6 Výzkumný záměr 2004 - 2010 P1 Pracovní pohoda a spolehlivost lidí v systému práce Předmět výzkumu:  Možnost jednotného posuzování efektů složek pracovního prostředí a pracovních podmínek  Nástroje a metody ke zvýšení úrovně BOZP a spolehlivost LČ v pracovním systému  Nástroje zvýšení produktivity a pracovní pohody

7 Výzkumný záměr 2004 - 2010 P2 Podniková kultura - struktura, vztahy a efekty Předmět výzkumu:  Návrh nástrojů ke zvyšování kultury BOZP  Identifikace klíčových bariér  Nástroje k posuzování podnikové kultury

8 Výzkumný záměr 2004 - 2010 P3 Management znalostí – podmínky úspěšného řízení BOZP Předmět výzkumu:  Efektivní způsoby získávání, zpracování a poskytování informací  Účinné formy zvyšování úrovně vědomostí a znalostí  Vytvoření Kontaktního místa BOZP

9 Výzkumný záměr 2004 - 2010 P4 Média a vzdělávací nástroje pro rozvíjení lidských zdrojů Předmět výzkumu:  Metody a nástroje utváření postojů jednotlivých cílových skupin  Odraz změn v různých cílových skupinách  Efektivní způsoby organizace kampaní BOZP

10 Výzkumný záměr 2004 - 2010 P5 Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP Předmět výzkumu:  Rozvoj vhodných indikátorů, metod a procedur pro charakteristiku stavu a předpověď změn v oblasti BOZP  Nástroje a metody pro sledování a hodnocení vývoje v oblasti BOZP  Identifikování příležitostí a omezení rozvoje BOZP v ČR

11 Výzkumný záměr 2004 - 2010 Struktura výstupů a výsledků výzkumného záměru BOZP Státní správaPodniková sféra Podkladové materiály pro legislativu Veřejnost Informace Znalosti Směrnice Informace Znalosti Odbornost Testy Rozbory Předpovědi Informace Metody a materiály pro management

12 Výzkumný záměr 2004 - 2010 Publikace  JOSE (International Journal of Occupational Safety and Ergonomics), 2006 (v tisku)  VI. Konference BOZP, Ostrava 2006  XIX. Mezinárodní konference, Stará Lesná 2006  Kampaň Evropský týden - Dashöfer ( v tisku)  Publikace „Jak je v Česku vnímána práce“, VÚBP/SÚ ČSAV  Příručka „Osvěta a propagace jako jeden z nástrojů prevence BOZP“, VÚBP  Příručka „Propagace BOZP v malém a středním podniku“, VÚBP


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr 2004 - 2010 VÚBP, prosinec 2006 Výzkumný záměr 2004 – 2010 BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google