Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

• Náboženství, náboženské složení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "• Náboženství, náboženské složení"— Transkript prezentace:

1 • Náboženství, náboženské složení
- jedna z forem společenského vědomí - systém chování, tradic, zvyků, představ - společné určité skupině lidí - ovlivňuje myšlení a chování lidí (kulturu, vzdělání, hospodář-ství, porodnost, politiku) - státní náboženství (nahrazuje zákony) - spory mezi vyznavači - války (křižácké výpravy, džihád - svatá válka muslimů, Severní Irsko, Blízký východ, bývalá Jugoslávie,...) církev - náboženská organizace, pečuje o jeho rozvoj a šíření - 2 základní skupiny: a/ věřící 85,03 % b/ bez vyznání: 12,53 % ateisté: 2,44 %

2 • světová náboženství (systémy)
= s největším počtem věřících, celosvětová působnost ◦ křesťanská n. - nejrozšířenější (⅓ lidstva; 32,79 %; 1,945 mld.) křesťané → kostel, chrám Velikonoce, Vánoce, desatero přikázání symbol = kříž Bible (svatá kniha  Starý zákon - židovská náboženství a historická témata → Nový zákon - příběhy z Kristova života a počátku křesťanství) vznik přibližně roku 30 n. l. v Jeruzalémě (nynější Izrael) církve: římskokatolická 17,33 % - Vatikán, papež, Evropa (J - JZ - Z), LA protestantské (evangelické) 5,62 % - Evropa (S - Z), SA, Austrálie = reformy v církvi v 16. století: luteráni - kalvinisté - anglikáni - bap- tisté - adventisté - československá c. husitská - českobratrská c. evangelická;

3 5,62 % - Evropa (S - Z), SA, Austrálie
• světová náboženství (systémy) = s největším počtem věřících, celosvětová působnost ◦ křesťanská n. - nejrozšířenější (⅓ lidstva; 32,79 %; 1,945 mld.) křesťané → kostel, chrám Velikonoce, Vánoce, desatero přikázání symbol = kříž Bible (svatá kniha  Starý zákon - židovská náboženství a historická témata → Nový zákon - příběhy z Kristova života a počátku křesťanství) vznik přibližně roku 30 n. l. v Jeruzalémě (nynější Izrael) církve: římskokatolická 17,33 % - Vatikán, papež, Evropa (J - JZ - Z), LA protestantské (evangelické) 5,62 % - Evropa (S - Z), SA, Austrálie

4 = reformy v církvi v 16. století:
luteráni - kalvinisté - anglikáni - baptisté - adventisté - československá c. husitská - českobratrská c. evangelická více prosazují svobodu jednotlivce a jeho vlastní vůli  odloučení státu od vlivu církve pravoslavná (ortodoxní) 3,51 % - Evropa (V - JV), Istanbul (Konstantinopol), patriarcha

5 ◦ muslimské (mohamedánské - islám) 19,6 % (1,168 mld; )
vznik roku 600 n. l. v městě Mekka (dnešní Saúdská Arábie) zakladatel Mohamed (Muhammad; ) islám znamená „podřízení se boží vůli“, pět pilířů (povinnosti): 1/ víra v Alláha 2/ pravidelná modlitba (5 x denně) 3/ měsíční půst (ramadán; září, od svítání do soumra- ku; byl napsán korán) 4/ dobročinnost (náboženská daň, nejméně čtyřicetina platu) 5/ jednou za život pouť do Mekky (rodiště Mohameda, svatyně Kaaba ve Velké Mešitě - svatý kámen, meteorit) korán (sbírka výroků proroka Muhammada) symbol = hvězda a půlměsíc džihád („svatá válka“, představuje úsilí o vše, co se líbí Alláhovi podoba ozbrojeného boje proti vyznavačům jiných náboženství),

6 velký politický vliv - státním náboženstvím mnoha arabských ze-
neprošel reformačním obdobím (společenské struktury z období feudalismu = nerovnoprávné postavení žen) velký politický vliv - státním náboženstvím mnoha arabských ze- mí Afrika (S), Asie (JZ, JV); územní expanze Afrika, Kavkaz, střední Asie dva směry: sunnismus (sunnité; 16,2 %) šíismus (šíité; 3,1 %; převaha v Íránu, jinde v menšině) islámský fundamentalismus - přísně podle koránu, odmítá jiná ná- boženství a moderní civilizaci jako dílo ďábla Arabové (muslimové, mohamedáni), mešita, sváteční den je pátek - dovoleno: mnohoženství (až 4 manželky) - zakázáno: alkohol - hazardní hry - vepřové - antikoncepce

7 ◦ buddhismus 5,88 % (355 mil.; ) Asie (J - JV - Japonsko) staré let, vznik v Indii (kolem roku 500 př. n. l.) princ Siddhárta Gótamovec se všeho vzdal (ženy, bohat- ství, ...) - hledal pravdu pomocí modliteb a meditace → Buddha (= Probuzený, Osvícený; př.n.l.) reforma hinduismu, velmi tolerantní

8 národní (etnická) náboženství
- méně věřících, většinou v jedné zemi ◦ hinduismus (brahmanismus) = 13,31 % (765 mil.; ↓) jedno z nejstarších náboženství na světě - vznik kolem roku 1750 př. n. l. v Indii (z bráhmanismu)  téměř celá Asie, dnes jen Indie, Nepál, komunity v LA, Africe, Evropě hinduisté = Indie (hinduistou se musí člověk narodit) vyznávají dharmu (jedinou správnou životní cestu) věří v reinkarnaci (převtělování duší - člověk nebo zvíře), mokšu (ideální stav, vysvobození, nejvyšší cíl duše vymanění se z koloběhu životů mimo prostor a čas, už se znovu nenarodí) zákaz násilí a ubližování živým organismům (posvátná kráva) symbolem je posvátná slabika ÓM bráhmany (obřady) náboženské texty: védy ( stol. př.n.l.) upanišady (8 stol. př.n.l. - 0 n.l) kasty (do ní se narodí a v ní zůstane - trest za hříchy v mi-

9 nulých životech) asketismus (odříkání) - formou je jóga ◦ taoismus, konfucianismus = Čína ◦ šintoismus = Japonsko ◦ judaismus (židovské) všude tam, kde žijí Židé (18 mil., USA 5,8 mil.) bůh (nevyslovovat jeho jméno nebo Hospodin), vybral si Židy za vyvolený národ zakladatel Mojžíš - desatero přikázání Bible (Tóra = Starý zákon; Proroci; Spisy) jarmulka (čepička) - rabín - synagoga - sabat (den odpo- činku) Izrael; od 135 n.l. diaspora (rozptýlení - vzpoura proti Říma- nům) zákaz: vepřové, konina

10 primitivní náboženství
= u etnik na nižším stupni společenského vývoje (přírodní národy), značně se od sebe liší (projevy, představami, kulty): nadpřirozené, přírodní jevy, zvířata, duchové předků šamanismus animismus (voodoo) totenismus magie sekty = malé náboženské skupiny oddělily se od určitého náboženství (odlišují se učením - organizací - náboženskou praxí, mohou stát v opozici nebo se uzavírají) nebezpečné hlavně pro mladé lidi: - pomoc, pochopení, spasení - ovlivňování lidské psychiky, strach, závislost, manipulace s lidmi, jejich majetkem, … jehovisté moonisté scientologové

11 - četné konflikty: Severní Irsko (protestanti x katolíci) v bývalé Jugoslávii (ortodoxní Srbové x katoličtí Chorvati) Kašmír, Paňdžáb, vztahy mezi Indií a Pákistánem (hinduisté x muslimové) Srí Lanka (hinduističtí Tamilové x buddhističtí Sinhálci)


Stáhnout ppt "• Náboženství, náboženské složení"

Podobné prezentace


Reklamy Google