Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní základy státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní základy státu."— Transkript prezentace:

1 Právní základy státu

2 Obsah znaky státu typy a formy státu státní občanství ČR Ústava ČR
složky státní moci

3 Stát a jeho znaky Stát = organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území Znaky státu: obyvatelstvo obývající státní území (občané) státní aparát (moc) – soustava orgánů vykonávajících státní moc a správu právní subjektivita – způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích navenek i uvnitř státu svrchovanost (stání suverenita) – stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu ozbrojená moc – policie, armáda ohraničené území

4 Formy států Rozlišení podle výkonu státní moci:
Demokracie – státní moc je vykonávána účastí občanů na správě a řízení státu Diktatura – státní moc neomezeně vykonává jednotlivec(diktátor) nebo skupina osob (politická strana), občané nemají možnost podílet se na správě a řízení státu

5 Formy států Rozlišení podle toho, kdo stojí v čele:
teokracie – v čele stojí vládce, který je považován za vykonavatele boží vůle (např. Vatikán) monarchie – doživotní vláda panovníka (monarcha) – knížectví, království, císařství konstituční monarchie – moc panovníka omezena ústavou republika – v čele stojí na určité volební období prezident

6 Druhy států Rozlišení podle struktury:
Unitární stát – jednotný stát, jediné řídící centrum Federace – pevný svazek států,celek vystupuje jednotně (jednotlivé státy nemají suverenitu) Konfederace – volný svazek států, členské státy mají svoji suverenitu

7 Úkol: Uveďte příklad evropských království a knížectví
Znáte nějaké současné císařství? Uveďte, které evropské státy jsou unitární: Uveďte příklady federace

8 Test: Formy států 1. část Co je to demokracie?
účast občanů na řízení státu možnost dělat si volně co chceme rovnost zákonů svoboda myšlení 2. Co je to federace? volný svazek států, každý stát zůstává samostatný jeden stát s jedním čídícím centrem značná část státní moci je přenechána samosprávným územním celkům pevný svazek států, celek vystupuje jednotně 3. Co je monarchie? státní moc vykonává duchovní vůdce státní moc se odvíjí od občanů, je zde vláda, prezident a parlament volný svazek států doživotní vláda jednoho panovníka

9 Test: Formy států 2. část 4. Co je to konfederace?
volný svazek států, každý stát zůstává svrchovaný stát s jedním řídím centrem účast občanů na řízení státu je omezena pevný svazek států, celek vystupuje jednotně 5. Který z těchto států není monarchií? Belgie Irsko Lucembursko Norsko 6. Který z těchto států není unitárním státem? Francie Polsko Japonsko Švýcarsko

10 Státní občanství ČR státní občanství = příslušnost jedince k určitému státu doklady o státní příslušnosti v ČR – platný občanský průkaz a platný cestovní pas nabývání státního občanství – narozením , má-li aspoň jeden z rodičů státní občanství ČR cizinci – žádost o udělení občanství,nepřetržitý trvalý pobyt (minimálně 5 let) v ČR, prokázání znalosti českého jazyka, propuštění ze státního svazku cizího státu, nebyl v posledních 5 letech souzen pro úmyslný trestný čin

11 Státní občanství ČR Zjistěte na obecním úřadě, co je potřeba předložit k vyřízení občanského průkazu Na dalším snímku uvidíte vzor žádosti o občanský průkaz (přední a zadní stranu) . Společně se svým vyučujícím si jej zkuste vyplnit.

12

13 Práva a povinnosti občanů ČR
práva občanů ČR – vymezena v Ústavě (Listina základních práv a svobod) povinnosti občanů ČR: – dodržovat zákony - výdělečně činní a majetní občané povinnost platit daně a různé poplatky

14 Ústava ČR ústavní zákon č.1/1993 ze dne Ústava ČR a k ní připojená Listina základních práv a svobod Charakterizuje ČR jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát Lid je zdrojem veškeré státní moci Státní moc je rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní Politický systém je založen na dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů státní symboly ČR – velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna

15 Státní symboly

16 Státní moc

17 Zákonodárná moc legislativní
oprávnění usnášet se na zákonech a zákonných opatření zákonodárnou moc má Parlament Parlament tvoří Poslanecká sněmovna a Senát

18 Parlament Senát 81 senátorů voleni na období šesti let
Poslanecká sněmovna tvoří ji 200 poslanců voleni na dobu čtyř let starší 21 let voleni poměrným volebním systémem Senát 81 senátorů voleni na období šesti let každé dva roky se 1/3 senátorů obměňuje většinový dvoukolový systém

19 Výkonná moc exekutivní
zastupování státu, jednání jménem státu a řízení státního administrativního aparátu výkonnou moc má prezident republiky a vláda

20 Prezident republiky volen Parlamentem na pětileté období starší 40 let
může být zvolen jen dvakrát za sebou pravomoci prezidenta: zastupuje stát navenek jmenuje a odvolává premiéra a ostatní členy vlády vrchní velitel ozbrojených sil jmenuje - soudce, generály, členy bankovní rady ČNB … propůjčuje a uděluje státní vyznamenání odpouští a zmírňuje tresty, uděluje amnestii …

21 Vláda kolektivní orgán státní moci a správy
tvoří ji -premiér, místopředsedové vlády a ministři úkolem je řídit administrativní aparát

22 Soudní moc justiční soustava soudů – okresní, krajské, Vrchní soudy (Praha, Olomouc), Nejvyšší soud v Brně zvláštní postavení – Ústavní soud v Brně

23 Úkol: otázky na téma ústavní právo
Je účast na parlamentních volbách pro voliče povinná? Komu je odpovědna vláda? Co je základním zákonem České republiky? Mají voliči příslušného volebního obvodu právo nařizovat poslanci, jak má hlasovat? Kdo může rozpustit Poslaneckou sněmovnu? Kdo má právo vykonávat kontrolu nad hospodařením státu se státním majetkem? Kolik je stáních symbolů ČR? Co to je interpelace? Jaké je nejmenší množství hlasů, které je potřebné k odhlasování zákona? Komu je prezident odpovědný?

24 Test: Dělba státní moci 1. část
Kdo má v ČR zákonodárnou moc? a) Parlament b) Vláda c) Prezident d) Nejvyšší soud 2. Na kolik let se volí senátoři? Na 2 roky Na 4 roky Na 5 let Na 6 let 3. Od kolika let se můžeš stát poslancem? Od 18 let Od 21 let Od 30 let Od 40 let 4. Čím je tvořen Parlament Poslaneckou sněmovnou a vládou Senátem a vládou Vládou a prezidentem Poslaneckou sněmovnou a Senátem

25 Test: Dělba státní moci 2. část
5. Kdo má v ČR výkonnou moc? Parlament vláda a prezident vláda prezident 6. Kolik senátorů má Senát? 81 100 150 200 7. Jak dlouhé je funkční období prezidenta? 10 let 6 let 5 let 4 roky 8. Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna?


Stáhnout ppt "Právní základy státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google