Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilance české digitalizace Ing.Pavel Hanuš Manager programu digitalizace ČT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilance české digitalizace Ing.Pavel Hanuš Manager programu digitalizace ČT."— Transkript prezentace:

1 Bilance české digitalizace Ing.Pavel Hanuš Manager programu digitalizace ČT

2 Nikdy v historii nebyla fragmentace diváckých priorit tak vyhraněná jako nyní Náklady digitalizace Výchozí stav DA Digitální domorodci Digitální Přistěhovalci Marc Prensky Harvard Nikdy v minulosti nebyl v přístupu k novým technologiím tak velký rozdíl jako v případě digitálních technologií. To vytváří nerovné podmínky v přístupu k jejich implementaci a užití (Digital divide)

3 Náklady digitalizace Výchozí stav Pilíře vládní koncepce přechodu na digitální televizní vysílání : 1.Minimální účast státu na financování přechodu 2.Dobrovolné vrácení kmitočtů současnými vysílateli 3.Bezproblémové dosažení pokrytí digitálním vysíláním odpovídající současnému analogovému vysílání 4.Rozšířená programová nabídka Koncepce předpokládá maximální snahu o dobrovolný přechod motivovaný programovou nabídkou a informační kampaní s cílem minimalizovat možné poruchy a počet diváků nucených k přechodu hrozbou vypnutí analogového vysílání Základním cílem je minimalizovat negativní dopady na diváky i za cenu pomalejšího postupu Realita: Přechod pod hrozbou vypnutí analogového vysílání se stále více stává hlavní metodou přechodu Nikdy v historii nebylo zavádění nové technologie podmíněno nucenou likvidací funkční a masově používané technologie staré

4 Náklady digitalizace Destabilizace mediálního trhu Analogový ustálení stav Oligopolní a ekonomicky stabilní mediální trh Stabilní tržní podíly a omezená konkurence. Minimální možnost vstupu nových subjektů na trh Relativně rovné podmínky Fungující legislativa Technologicky stabilní prostředí Analogový ustálení stav Oligopolní a ekonomicky stabilní mediální trh Stabilní tržní podíly a omezená konkurence. Minimální možnost vstupu nových subjektů na trh Relativně rovné podmínky Fungující legislativa Technologicky stabilní prostředí Stav přechodu na digitální vysílání Ekonomicky nestabilní mediální trh Nestabilní tržní podíly a omezená konkurence. Významná omezení vstupu nových subjektů na trh Nerovné podmínky Nedokonale fungující či nefungující legislativa Technologicky nestabilní prostředí Stav přechodu na digitální vysílání Ekonomicky nestabilní mediální trh Nestabilní tržní podíly a omezená konkurence. Významná omezení vstupu nových subjektů na trh Nerovné podmínky Nedokonale fungující či nefungující legislativa Technologicky nestabilní prostředí Digitální ustálený stav Standardní a ekonomicky stabilní mediální trh Relativně stabilní tržní podíly a rozšířená konkurence. Vyšší možnost vstupu nových subjektů na trh Relativně rovné podmínky Fungující legislativa Technologicky stabilní prostředí s výrazně rychlejším inovačním cyklem Digitální ustálený stav Standardní a ekonomicky stabilní mediální trh Relativně stabilní tržní podíly a rozšířená konkurence. Vyšší možnost vstupu nových subjektů na trh Relativně rovné podmínky Fungující legislativa Technologicky stabilní prostředí s výrazně rychlejším inovačním cyklem Neexistuje žádný propracovaný ekonomický model pro období přechodu a cílový stav digitálního mediálního trhu Společné problémy : Nedostatečná legislativa Rezervovaný postoj stávajících komerčních vysílatelů Nedostatečné zdroje na financování – výstavba sítí Průměrný zájem diváků

5 Náklady digitalizace Struktura nákladů Digitalizace v sobě zahrnuje z hlediska vysílání náklady na : 1.Přechod z analogového na digitální pozemní vysílání 1.Výstavba sítí DVB-T a vlastní přechod 2.Souběh analogového a digitálního vysílání 3.Řešení regionálního vysílání 4.Řešení krizových stavů 5.Programový obsah 2.Rozvoj digitálního vysílání 1.Rozvoj všech typů digitální distribuce 2.Programový obsah 3.HDTV 4.Služby spojené s vysíláním 3.Rozvoj aplikací 1.Komerčních služeb 2.Veřejných služeb 1.T-Education - vzdělávání 2.T-Government-státní správa 3.T-Health-zdravotnictví 4.T-Region – regionální informační systémy Digitalizace v sobě zahrnuje z hlediska příjmu náklady na : 1.Udržení příjmu 1.Nákup STB či vhodného televizního přijímače 2.Revize a případná obnova individuální přijímací soustavy 3.Revize a případná úprava STA 2.Zlepšení kvality 1.Nákup HDTV(televize s vysokým rozlišením) 2.Nákup PVR(digitální recorder) 3.Placené služby (placené kanály,VOD) 3.Plné využití digitálního vysílání 1.Nákup zařízení se standardem MHP 2.Připojení na Internet 3.Placené služby Struktura nákladů je variabilní. Existují potenciální možnosti,ale neexistují žádné jistoty pramenící z digitalizace. Rozsah digitálního vysílání i služeb se bude v příštích letech průběžně měnit.

6 Náklady digitalizace Přechod na digitální vysílání v DVB-T Zvýšené náklady Digitální vysílací sítě Řešení krizových problémů Programový obsah Technické investice Vícenáklady spojené s přechodem a regionálním vysíláním Zdroje na krytí zvýšených nákladů Optimalizace nákladů Růst reklamního trhu Zvýšení koncesionářského poplatku ČT – uvolnění reklamy (od 1.1.2008) Investice stávajících vysílatelů Investice nových vysílatelů Investice telekomunikačních operátorů Placené programy a služby Granty+fondy+dotace Je vysoce pravděpodobné, že v období přechodu a stabilizace digitálního mediálního trhu nebude bilance vyrovnaná. + - 4-5 krát větší prostor pro televizní vysílání

7 Náklady digitalizace Vyrovnání bilance 1.Optimalizace nákladů a výnosů 1.Omezení výstavby sítí a tedy i vysílání- optimalizace distribučního systému 2.Snížení nákladů na program 3.Zavedení placených služeb 2.Podpora procesu digitalizace- digitalizační fond 3.Nové obchodní modely

8 Náklady digitalizace Rozvoj nových služeb Digitalizace otevírá prostor,ale nezaručuje automatickou existenci nových programů a služeb T-Banking T-Payment Servisní organizace Vysílatel Telekomunikační operátor Divák/Klient Peněžní ústav Servisní organizace Vysílatel Telekomunikační operátor Divák/Občan T-GovernmentT-Education ? Bez vyřešení legislativních a ekonomických otázek některé nové služby nevzniknou Bankovní poplatky Úhrada banky Dotace na STB 1 2

9 Bilance české digitalizace Ing.Pavel Hanuš Manager programu digitalizace ČT Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bilance české digitalizace Ing.Pavel Hanuš Manager programu digitalizace ČT."

Podobné prezentace


Reklamy Google