Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovisko TV Nova K TPP 15. 8. 2008. 2 TV Nova podporuje digitalizaci  Společnost CET 21 se jako jeden z vůdčích subjektů procesu přechodu zemského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovisko TV Nova K TPP 15. 8. 2008. 2 TV Nova podporuje digitalizaci  Společnost CET 21 se jako jeden z vůdčích subjektů procesu přechodu zemského."— Transkript prezentace:

1 Stanovisko TV Nova K TPP 15. 8. 2008

2 2 TV Nova podporuje digitalizaci  Společnost CET 21 se jako jeden z vůdčích subjektů procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání rozhodla podpořit další postup procesu podle nařízení vlády č. 161/2008 Sb. o technickém plánu přechodu (TPP) a splnit podmínky pro získání tzv. kompenzační licence  A to i navzdory k dosavadním výhradám k TPP a Digitální novele, které nedostatečně eliminují potenciální negativní dopady procesu Přechodu na diváky  Hlavní prioritou CET 21 je zajištění takových podmínek, které zaručí, že stávající diváci nebudou procesem Přechodu negativně dotčeni (ztrátou signálu)

3 3 Aktivní účast CET 21 v procesu digitalizace  V rámci procesu přijetí TPP poskytl CET 21 ČTÚ a státním orgánům ucelený komentář, který vycházel z technických podmínek, situace na trhu, základních principů a podmínek procesu Přechodu podle Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR, z Ústavy ČR a souvisejících právních předpisů  Většina připomínek nebyla v konečném znění TPP a Digitální novely akceptována

4 4 Hlavní výhrady k dosavadnímu průběhu  Neexistují dostatečné záruky, že v průběhu procesu Přechodu nedojde k výpadkům možnosti sledovat zemské televizní vysílání  Rozsah, intenzita i obsah informační kampaně je definována převážně v obecné rovině, chybí závazné zakotvení v příslušných předpisech  Chybí právní záruka synchronizovaného postupu při budování jednotlivých sítí tak, aby k vypnutí analogového TV vysílání mohlo dojít k jednomu okamžiku  Podmínka dosažení dostatečné penetrace domácností zařízením pro příjem zemského digitálního televizního vysílání není v právních předpisech v souvislosti s vypnutím analogového vysílání zohledněna

5 5 Současná situace při naplňování TPP  Díky průtahům v procesu výběru provozovatele veřejné služby dochází již nyní k nedodržení termínů, které jsou v TPP stanoveny pro zahájení vysílání v síti 1 (v oblasti Plzně je skluz dva měsíce, k dalšímu zpoždění dochází v oblastech České Budějovice a Praha, otázka dodržení termínu je nejasná i v oblastech Ústí n/Labem, Brno město a Praha město).  Závažné porušení TPP již v počátku jeho platnosti může mít dopad i na vysílání CET 21. Není jasné, zda Česká televize opustí vysílání v síti 2 nejpozději k 30. září 2008, jak jí ukládá TPP. Omezení provozu sítě 2 ovlivní spuštění vysílání CET 21 na základě kompenzační licence.

6 6 Současná situace při naplňování TPP  Většina subjektů, kterým byly Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleny licence k digitálnímu vysílání, ještě vysílání nezahájila ani nepožádala Radu o vydání licencí. K rozšíření programové nabídky, jež má být jedním z hlavních cílů procesu Přechodu, nedochází. Neobsazený prostor v digitálních sítích je Nova připravena pokrýt.  Novela ZEK: ustanovení o odebrání analogových frekvencí v případě, že by souběžné zemské analogové a digitální vysílání CET 21 překročilo dobu stanovenou v TPP. Jednalo by se o bezprecedentní zásah do zákonem garantovaných práv provozovatelů zemského analogového TV vysílání.

7 7 Garance dalšího postupu Chceme, aby…  byl v každé etapě přechodu zajištěn transparentní, rovný a nediskriminační přístup k současným provozovatelům zemského analogového TV vysílání  žádný divák nepřišel o televizní signál  byla zajištěna odpovídající a efektivní informační kampaň ze strany státu  nedocházelo ke změně právního rámce procesu Přechodu v neprospěch jednotlivých účastníků  nedocházelo k narušení hospodářské soutěže nebo vynucenému zhoršení postavení současných provozovatelů zemského analogového TV vysílání  nedocházelo ke zvýhodnění provozovatelů zemského analogového TV vysílání, kteří se procesu Přechodu dle TPP nezúčastní

8 8 Konec Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Stanovisko TV Nova K TPP 15. 8. 2008. 2 TV Nova podporuje digitalizaci  Společnost CET 21 se jako jeden z vůdčích subjektů procesu přechodu zemského."

Podobné prezentace


Reklamy Google