Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Penzijní reforma těsně před startem listopad 2012 Radek Urban +420-257 043.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Penzijní reforma těsně před startem listopad 2012 Radek Urban +420-257 043."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Penzijní reforma těsně před startem listopad 2012 Radek Urban http://www.mfcr.cz radek.urban@mfcr.cz +420-257 043 259

2 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 1.Důchodová reforma nemůže být „drahá“ a)jeden poplatek ve struktuře „úplata za obhospodařování“ („flat fee“) + úplata za zhodnocení („performance fee“) kryje všechny náklady (vč. nákladů na depozitář, … distribuci a propagaci) b)poplatek je zákonem stanoven jako maximální c)poplatek je „přísný“: flat fee je absolutně nízký, performance fee podléhá režimu „high- watermark“

3 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 1a.Jak moc je drahý I. pilíř?

4 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 1b.Jak moc je drahý II. a III. pilíř? orientační srovnání s podílovými fondy 2.pilířdůchodový fond státních dluhopisů 0,3% p.a.0,90% p.a. konzervativní důchodový fond 0,4% p.a. + 10% z výnosů0,70% p.a. vyvážený důchodový fond 0,5% p.a. + 10% z výnosů1,40% p.a. dynamický důchodový fond 0,6% p.a. + 10% z výnosů1,80% p.a. 3.pilířtransformovaný fond 0,6% p.a. + 15% ze zisku0,70% p.a. konzervativní fond 0,4% p.a. + 10% z výnosů0,70% p.a. ostatní fondy 0,8% p.a. + 10% z výnosů1,40% p.a.

5 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 2. pilíř: náklady na jednu smlouvu nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy (830 Kč) – souhrnná výše nákladů penzijní společnosti na uzavření smlouvy nesmí překročit 500 Kč – roční náklady penzijní společnosti na propagaci a reklamu za rok nesmí překročit tisícinásobek průměrné mzdy (23.7 mil. Kč); první rok 3x více 3. pilíř: náklady na jednu smlouvu nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy (830 Kč) – změna strategie spoření 1x ročně zdarma, jinak max. 500 Kč – převod prostředků k jiné společnosti po 5 letech zdarma, jinak max. 800 Kč – ostatní poplatky podle skutečných nákladů 2. Omezení nákladů na zprostředkování, propagaci a reklamu (průměrná mzda v národním hospodářství v r. 2011 byla 23.726 Kč)

6 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY – Osoby: – investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce – vázaný zástupce penzijní společnosti – obchodník s cennými papíry (tj. i banka) a vázaný zástupce – úloha ČNB – odborná péče – odpovědnost za škodu – odborná způsobilost – akreditace 3. Distribuce

7 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 4. Proč stát nereguluje bankovní poplatky nebo ceny povinného ručení, ale chce regulovat odměny zprostředkovatelů ? –argument o maržích v maloobchodě je vadný, protože zprostředkovatel nic nekupuje do své bilance –jsou všechny trhy a produkty stejně likvidní, dokonale konkurenční a cenově transparentní? –existuje při podomním prodeji skutečná konkurence? –jaká je optimální úroveň „disclosure“? –které pobídky už jsou za hranou? –proč chce stát kontrolovat odbornost?

8 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 5. Přispívá regulace k veřejnému blahu, má se všechno nechat tržním silám aneb proč nejsou všude střepy? –co je to veřejné blaho? –kdy je státní zásah ospravedlnitelný? –platí vždycky, že účel světí prostředky? –co když penzijní spoření ve 2. pilíři prodá neškolený prodavač? –a co když ho prodá účastníkovi s podprůměrným platem a na 40 let ho v systému zamkne? –a co když to udělá školený prodavač?

9 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 6. Reforma osobní odpovědnosti jaký je rozdíl mezi I. pilířem (který obsahuje závazek státu) a fondem státních dluhopisů ve II. pilíři (který obsahuje cenné papíry se závazkem státu) ?

10 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 7. Odpovědnost v soukromoprávní rovině: na začátku je výplatní páska před opt-outem účastník II. pilíře hrubá mzda 25.000,- odvod do I.pilíře („pojistné na důchodové pojištění“) 28% -7.000,- hrubá mzda 25.000,- odvod do I.pilíře („pojistné na důchodové pojištění“) 25% -6.250,- odvod do II.pilíře („pojistné na důchodové spoření“) 5% -1.250,-

11 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 8. Odpovědnost v soukromoprávní rovině: smlouva, účet a na konci je výpis Výpis pan/-í XYZ Potvrzujeme že na váš účet důchodového spoření č. nnnnnnn byla v měsíci mmmmmmm připsána částka 1.250,- Kč a máte majetek v hodnotě X Penzijní společnost ABC datum

12 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY 9. A abychom byli korektní za 20 let budete mít nižší penzi z I.pilíře

13 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY TECHNICKÁ PŘÍLOHA TECHNICKÁ PŘÍLOHA

14 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ legenda: = obhospodařování

15 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance TRANSFORMACE 3. PILÍŘE

16 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance KAPITÁL min 50 mil. Kč min 300 mil. Kč

17 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance POPLATKY ZA SPRÁVU 0,3% p.a. 0,4% p.a. + 10% z výnosu* 0,5% p.a. + 10% z výnosu* 0,6% p.a. + 10% z výnosu* 0,6% p.a. + 15% ze zisku 0,4% p.a. + 10% z výnosu* 0,8% p.a. + 10% z výnosu* 0,8% p.a. + 10% z výnosu* x) poplatky jsou maximální *) hi-watermark

18 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK výše příspěvku účastníka 300 až 999Kč výše státního příspěvku 90Kč + 20 % z částky nad 300Kč výše příspěvku účastníka 1000Kč a víc výše státního příspěvku 230Kč výše příspěvku výše státního účastníka v Kč příspěvku v Kč 100 až 199 50+ 40 % z částky nad 100 200 až 299 90+ 30 % z částky nad 200 300 až 399 120+ 20 % z částky nad 300 400 až 499 140+ 10 % z částky nad 400 500 a více 150

19 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance DAŇOVÁ ODEČITATELNOST od základu daně max 12 000Kč za příspěvky zaplacené účastníkem snížené o 12 000Kč příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu FO až do výše 24 000Kč za rok *) od základu daně max 12 000Kč za příspěvky zaplacené účastníkem snížené o 6 000Kč příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu FO až do výše 24 000Kč za rok *) tři poznámky: (i) příspěvky zaměstnavatele jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, (ii) roční limit osvobození (nyní je 24.000 Kč) je společný i pro ŽP, (iii) v souvislosti s diskusí o předdůchodech se navrhuje zvýšení limitu na 30.000 Kč na rok.

20 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance POPLATKY změna strategie spoření vícekrát než 1x za rok max 500Kč (v transformovaném fondu není možná změna strategie) přechod k jiné penzijní společnosti vícekrát než 1x za 5 let max 800Kč přechod k jinému penzijnímu fondu vícekrát než 1x za 5 let max 800Kč změna strategie spoření vícekrát než 1x za rok max 500Kč přechod k jiné penzijní společnosti vícekrát než 1x za 5 let max 800Kč

21 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance AKVIZIČNÍ NÁKLADY nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy souhrnná výše nákladů PS na uzavření smlouvy nesmí překročit 500Kč náklady PS na propagaci a reklamu za rok nesmí překročit tisícinásobek průměrné mzdy

22 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance OSOBNÍ PENZIJNÍ ÚČET (pouze evidenční charakter) peněžní podúčet majetkový podúčet počet a hodnotu připsaných a odepsaných jednotek např. toky peněz, které přitékají příspěvek účastníka příspěvek zaměstnavatele státní příspěvek peníze za odepsané jednotky připsání jednotek vyplacení dávky, převedení k jiné PS

23 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ oddělené bilance OSOBNÍ DŮCHODOVÝ ÚČET (pouze evidenční charakter) majetkový podúčet počet a hodnotu připsaných a odepsaných jednotek výše platby pojistného na důchodové pojištění, prostředky převedené jako dědictví prostředky převedené od jiné PS peníze za odepsané jednotky připsání jednotek úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu, převedení k jiné PS peněžní podúčet

24 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY DNEŠNÍ STAVBUDOUCÍ STAV jedna bilance prostředky účastníků ostatní prostředky PENZIJNÍ FOND PENZIJNÍ SPOLEČNOST důchodový fond státních dluhopisů konzervativní důchodový fond vyvážený důchodový fond dynamický důchodový fond 2. PILÍŘ: 426/2011 Sb. 3. PILÍŘ: 427/2011 Sb. 3. PILÍŘ transformovaný fond povinný konzervativní fond další fond (podle poptávky) ještě další fond (podle poptávky)… oddělené bilance NÁROKY Z DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ A Z DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ Úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu. Druhy důchodu: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednaným pozůstalostním důchodem po dobu 3 let, starobní důchod na dobu 20 let, nebo sirotčí důchod na dobu 5 let starobní penze na určenou dobu invalidní penze na určenou dobu jednorázové vyrovnání odbytné úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

25 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY FINANČNÍ SPRÁVA Výběr pojistného Evidence období placení a VZ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Správa osobních účtů Výpočet nav Operace na osobních účtech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Správa aktiv Výpočet NAV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FRONT- END ÚČASTNÍCI 2. PILÍŘE Informace o platbách a VZ Platby pojistného Nové smlouvy Žádosti, změny Pojistné Informace ZAMĚSTNAVATELÉ OSVČ Údaje o povinnosti placení a VZ ZÁKLADNÍ SCHEMA PROSCESŮ II. PILÍŘE FS - CENTRÁLNÍ REGISTR SMLUV Evidence účastníků II. pilíře Účinnost smluv, příslušnost k PS Nové smlouvy, převody

26 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TOKY - II. PILÍŘ Vztah subjektůAgenda Účastník  Penzijní společnost (PS)sjednání smlouvy Žádost PS  Centrální registr smluv (CRS)žádost o registraci Rozhodnutí CRS  Účastníkregistrace / odmítnutí  PS dtto Účastník  Zaměstnavatelpotvrzená registrace Zaměstnavatel  Finanční správaplatby pojistného FS  Rozúčtování jednotlivým PS převody pojistného PS  Osobní účet účastníka poskytování informací Účastník  Zaměstnavatelreklamace plateb

27 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Předdůchody

28 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY řádný důchod „dvouletý“ předdůchod „tříletý“ předdůchod „čtyřletý“ předdůchod předčasný důchod

29 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY další „předdůchodové“ ročníky jsou na tom podobně

30 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Počet smluv o penzijním připojištění podle roku narození účastníka stav k 31.12.2011


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Penzijní reforma těsně před startem listopad 2012 Radek Urban +420-257 043."

Podobné prezentace


Reklamy Google