Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo DUM 13 Předmět Ekonomika Tematický okruh Pojišťovnictví Název materiálu Podnikání v pojišťovnictví Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 1. 5. 2013Ročník 3. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma podnikání v pojišťovnictví. Obsahuje charakteristiku pojišťovny, předmět podnikání v pojišťovnictví, instituce v pojišťovnictví, význam pojištění a základní pojmy. Součástí je samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti pojišťovnictví a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

3 POJIŠŤOVNA zařazení: podnikatelský subjekt → cíl: zisk → vznik zisku z rozdílu mezi: vybraným pojistným vyplacenými náhradami škod náklady na provoz instituce napomáhající odstraňovat nebo mírnit následky škod v důsledku nepříznivých událostí (př. odcizení, vandalismus)

4 POJIŠŤOVNA pojišťovnictví patří do terciárního sektoru → nevýrobní obor národního hospodářství zabývá se komerčním (obchodním) pojištěním založena na principu solidarity a rozložení rizika příklad: Česká pojišťovna, a. s. Kooperativa pojišťovna, a. s.

5 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 1. Pojišťovací činnost - zahrnuje: správu a sjednávání pojištění vyřizování pojistných událostí výplatu pojistných plnění 2. Zajišťovací činnost - pojišťovna na základě povolení Ministerstva financí přebírá část rizika od jiné pojišťovny (závazky z pojistných smluv se pojistí u jiné finanční instituce) - zajišťovna = pojišťovna pro pojištění rizik pojišťoven

6 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 3. Zábranná činnost - cíl: prevence → předcházení škod (př. osvěta) 4. Poradenská činnost - poskytování informací (o možnostech, druzích, rozsahu pojištění a doplňkovém připojištění) 5. Asistenční služby - komplexní zajištění klienta v případě pojistné události (př. zajištění opravy, odtahu vozidla, odvoz do hotelu)

7 INSTITUCE V POJIŠŤOVNICTVÍ pojišťovny a zajišťovny zprostředkovatelé pojištění (př. banky, brokeři) poradenské firmy Česká asociace pojišťoven (ČAP) - zájmové sdružení komerčních pojišťoven - hájí zájmy pojišťoven Ministerstvo financí (státní dozor) - kontroluje činnost pojišťoven - hájí zájmy pojištěných - uděluje povolení = koncesi k pojišťovací činnosti

8 PODMÍNKY UDĚLENÍ KONCESE povolená právní forma (př. a. s.) žádost (předkládá se podnikatelský záměr, obchodní plán) složení kauce určitá výše základního kapitálu (liší se dle pojištění - př. životní, neživotní) předložení Všeobecných pojistných podmínek (jsou součástí pojistné smlouvy, tj. smlouvy o finančních službách → vydává ji pojistitel)

9 VÝZNAM POJIŠTĚNÍ 1. pro jednotlivce - př. úraz, léčba v cizině 2. pro organizace - př. požár výrobní haly, odcizení majetku 3. pro hospodářství - př. omezení počtu bankrotů (podpora plynulého chodu národního hospodářství)

10 ZÁKLADNÍ POJMY POJISTITEL - subjekt (právnická osoba), jehož předmětem podnikání je pojišťovací činnost → pojišťovna POJISTNÍK - subjekt (osoba fyzická nebo právnická), který uzavřel smlouvu s pojistitelem POJIŠTĚNÝ (POJIŠTĚNEC) - subjekt, na který se pojistná smlouva vztahuje (je pojištěn) - nemusí být pojistníkem (př. dítě)

11 ZÁKLADNÍ POJMY OPRÁVNĚNÁ OSOBA (OBMYŠLENÝ) - subjekt, kterému vznikne nárok na pojistné plnění v případě pojištění ve prospěch jiné osoby (př. vdova) POJISTNÁ SMLOUVA - právní dokument, na jehož základě pojištění vzniká - součástí jsou Všeobecné pojistné podmínky

12 ZÁKLADNÍ POJMY POJISTNÁ DOBA - časové období, na které se pojištění vztahuje POJISTNÉ - částka za poskytování pojistné ochrany - platí pojistník v dohodnutých lhůtách SPOLUÚČAST - limit (dohodnutá částka), do kterého pojistitel škodu nehradí

13 ZÁKLADNÍ POJMY POJISTNÁ UDÁLOST - skutečnost se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit pojistné plnění POJISTNÉ PLNĚNÍ - částka vyplacená pojistitelem v případě pojistné události BONUS - sleva na pojistném MALUS - přirážka k pojistnému

14 ZÁKLADNÍ POJMY NETTO POJISTNÉ - základní pojistné POJISTNÁ MARŽE - přirážka k základnímu pojistnému - důvod: pojišťovna je podnik → musí hradit náklady a vytvořit zisk BRUTTO POJISTNÉ - celkové (skutečné) pojistné

15 ÚKOLY - zadání 1. Určete pomocí následujícího zadání, kdo bude pojištěným, pojistníkem a oprávněnou osobou. Pan Novák uzavřel v České pojišťovně, a. s. životní pojistku pro svou manželku, přičemž pojistná náhrada by byla vyplacena jemu a jejich dceři. 2. Uveďte, kolik by činila maximální výše náhrady škody od pojistitele, jestliže došlo k požáru v domácnosti se škodou 500 000 Kč, přičemž byla při uzavření pojistné smlouvy sjednána pojistná částka ve výši 350 000 Kč.

16 ÚKOLY - řešení 1. pojištěný - paní Nováková oprávněné osoby - pan Novák a dcera pojistník - pan Novák 2. maximální výše náhrady škody od pojistitele by činila 350 000 Kč (pojištěná hodnota v pojistné smlouvě)

17 ZDROJE KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-033-8. BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky: podle právní úpravy platné od roku 2007. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 310 s. ISBN 978-80-7168- 989-8. NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ. Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 36Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google