Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nádory jícnu Esophageální karcinom: Adenokarcinom (oblast distálního jícnu) Spinoceluární karcinom (oblast horních 2/3 jícnu) Pohlaví: výskyt 7x více.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nádory jícnu Esophageální karcinom: Adenokarcinom (oblast distálního jícnu) Spinoceluární karcinom (oblast horních 2/3 jícnu) Pohlaví: výskyt 7x více."— Transkript prezentace:

1 Nádory jícnu Esophageální karcinom: Adenokarcinom (oblast distálního jícnu) Spinoceluární karcinom (oblast horních 2/3 jícnu) Pohlaví: výskyt 7x více u mužů Věk: max. výskyt nad 60 let Geografie: 20 – 30x vyšší výskyt v Číně než USA a Evropě Příčinou je spojení vlivu zevního prostředí a způsobu života Přežití: Většina pacientů přichází s pokročilým nálezem 1/3 – ½ pacientů léčena chemoradioterapií a chirurgií se dožívá 2 let

2 Nádory jícnu Etiologie: 1. Spinocelulární karcinom
- spojen se synergickým působením kouření a excesu alkoholu 2. Adenokarcinom - 2x častější u kuřáků 3. Dieta - vysoké množství tuků - nízká hladina proteinů - nízkokalorické diety 4. Barrettův esophagus - adenomatózní metaplasie distálního jícnu je spojena s vyšším výskytem adenokarcinomu (skríningová studie) - 833 pac. prokázala 13% incidenci Barrettova esophagu) 5. Gastroesofageální reflux 6. Faktory s možným spojením s výskytem adenokarcinomu - Tylóza - Plummer – Vinson syndrom 7. Faktory s možným spojením s výskytem spinocelulárního karcinomu - Anamnéza nádoru hlavy a krku - Achalázie

3 Nádory jícnu Příznaky: Většina nádorů jícnu je diagnostikována v pokročilém stádiu, protože věšina symptomů se objevuje v pokročilém stádiu 1. Dysfagie (74%) - způsobena poruchou motility a elastycity stěny jícnu 2. Ztráta váhy (57%) - více jak 10% váhy - velmi špatná prognóza 3. Reflux (20%) 4. Odynophagie a bolest (17%) - radiální šíření bolesti na hrudi - sygnalizuje pokročilé onemocnění s šířením do mediastína 5. Kašel (12%) - vyvolaný polknutím sygnalizuje prorůstání do trachei a vznik tracheo-esophageální fistuly

4 Nádory jícnu Diagnóza: 1. Endosonografie - >90% přesnost stanovenÍ T klasifikace invaze do stěny - 70% - 80% stanovení postižení uzlin - Bioptické ověření tumoru 2. RTG vyšetření - Polykací akt 3. Bronchoskopie 4. CT hrudníku 5. Thorakoskopie / Laparoskopie

5 Léčba a přežití podle stádiií esophageálního karcinomu
Nádory jícnu Léčba a přežití podle stádiií esophageálního karcinomu Stádium Standardní léčba let přežití (%) Stádium 0 (Tis N0 M0) Chirurgie >90% Stádium I. (T1 N0 M0) Chirurgie >70% Stádium II.a (T2-3 N0 M0) Chirurgie % - 30% Chemoradioterapie nebo kombinace Stádium II.b (T1-2 N0 M0) Chirurgie % - 30% Stádium III. (T3 N0 M0) Chemoradioterapie <10% (T4 jakékoli N M0) Paliativní resekce T3a Stádium IV. (jakékoli T a N M1) Radioterapie ± zavedení zřídka stentu + chemoterapie

6 Nádory jícnu Léčba nepokročilého onemocnění
Chirurgická léčba: u stádia I. a II.a nejvhodnější jéčba Chirurgická léčba + Chemoradioterapie: u 40% - 50% zbývá residuální onemocnění a chemoradioterapie prodlouží jejich přežití Předoperační chemoradioterapie: Radioterapie Gy Chemoterapie 5-FU + cis DDP Předoperační radioterapie: 50 – 60 Gy Brachytherapie: Intraluminární (intracavitární) radioterapie dosáhne vysoké dávky radiace v malém objemu ozařované tkáně (zlepšuje lokální kontrolu nádoru)

7 Nádory jícnu Léčba pokročilého onemocnění
Léčba paliativní: Lokální léčba Radioterapie Chemoradioterapie Chemoterapie – 5FU, cisDDP, Taxol, Irinotecan Photodynamická terapie – pomocí Photofrínu a argonového laseru odstraňuje dysfagii u pokročilého nálezu Experimentální léčba – Inhibitory protein kinásy C (bryostatin)

8 Nádory žaludku Adenokarcinom: Dominantní forma (95% případů)
Hystologicky: Intestinální forma na podkladě atrofické gastritídy, dietních vlivů a H.pilory – vyšší věk Dyfusní forma bez gastritídy – mladší věk, horší prognóza Makroskopicky: Polypózní Ulceriformní připomíná chronický vřed Ulcerózně infiltrující infiltrace omezena na určitý úsek Difusně infiltrující postihuje celý žaludek

9 Nádory žaludku Pohlaví: výskyt 2x více u mužů
Věk: nezávislé na věkových skupinách s vyšším věkem narůstá Geografie: Vyšší v Japonsku a Číně Příčinou je spojení vlivu zevního prostředí a způsobu života Přežití: Většina pacientů přichází s pokročilým nálezem 20% pacientů přichází s lokálním nálezem % pacientu se dožívá 5 let (nezávislé na stádiu) V ČR pokles výskytu od roku 1975 o 1/3 Paradoxní vzestup úmrtnosti v 70. – 80. letech (prvotní nález patologem) V 90. letech vymizel

10 Nádory žaludku Etiologie: 1. Dieta: - malé množství ovoce a zeleniny
- vysoká hladina solí a nitrátů - vysoká hladina niklu - přítomnost pryže a dřeva 2. Intestinální metaplasie - výskyt v 80% resekovaných nádorů 3. Krevní skupina A - častější výskyt infiltrativního typu 4. Resekce žaludku - nejčastěji pro vředovou chorobu žaludku - souvislost není dostatečně objasněna 5. Perniciózní anémie 6. Positivní anamnéza - pacienti s anamnézou karcinomu žaludku v rodině mají 2x-3x vyšší riziko vzniku této nemoce 7. Genetické abnormality - mutace genů pro E-cadherín (doporučována dokonce prophylaktická gastrektomie) - mutace genů pro adenomatózní polypósu (APC) se vyskytuje u karcinomu žaludku v 50%

11 Nádory žaludku Příznaky: Většina nádorů žaludku je diagnostikována v pokročilém stádiu, protože věšina symptomů se objevuje v pokročilém stádiu 1. Anorexie 2. Ztráta váhy - více jak 10% váhy 3. Bolest - vázána na příjem potravy jako u vředové choroby žaludku 4. Nevolnost, epizodické zvracení -postupně narůstá a objevuje se častěji 5. Hemateméza, meléna 6. Fyzikální nález - uzlinové metastázy v nadklíčku (Virchowova uzlina)

12 Nádory žaludku Diagnóza: 1. Endoskopie - bioptické ověření tumoru
2. RTG vyšetření - dvojí kontrast u žaludku - vyšetření plic 3. CT břicha a malé pánve - u postižení kardie žaludku i CT htudníku 4. Laparoskopie - u pacientů s plánovanou předoperační chemoradioterapií 5. Scintigrafie skeletu 6. Prognostické faktory - CEA (Karcinoembrinoální antigen) - velmi špatná prognóza u vysoké hladiny peritonálního výplachu - DPD (Dyhidropyrimidine – dehydrogenáza) - nízká hladina je spojena s delším přežitím - VEGF (Vaskulární endoteliální růstový faktor) - vysoká hladina v plazmě je spojena se špatnou prognózou

13 Léčba a přežití podle stádiií karcinomu žaludku
Nádory žaludku Léčba a přežití podle stádiií karcinomu žaludku Stádium Standardní léčba let přežití (%) Stádium 0 (Tis N0 M0) Chirurgie >90% Stádium I.a (T1 N0 M0) Chirurgie % - 80% Stádium I.b (T1 N1 M0) Chirurgie ± % - 60% (T2 N0 M0) Chemoradioterapie Stádium II (T1-3 N0-2 M0) Chirurgie ± % - 40% Chemoradioterapie Stádium III.a (T2 N2 M0) Chirurgie ± % (T3 N1 M0) Chemoradioterapie (T4 N0 M0) Stádium III.b (T3 N2 M0) Chirurgie ± % + předoperační CRT Stádium IV. (T4 N1-3 M1) Paliativní chemoterapie <5% + radioterapie a/nebo chyrurgie neoadjuvantní chemoradioterapie

14 Nádory žaludku Léčba nepokročilého onemocnění Chirurgická léčba
- u stádia I.a nejvhodnější jéčba (subtotální ,nebo totální gastrektomie) Chirurgická léčba + Chemoradioterapie - u stádia I.b – III.b Předoperační chemoradioterapie - Radioterapie Gy - Chemoterapie 5-FU, Taxol, Taxotere Intraoperační radioterapie - 10 – 20 Gy u stádia II. a III. Adjuvantní chemoterapie - neovlivňuje prognózu (nedoporučena)

15 Nádory jícnu Léčba pokročilého onemocnění
Léčba paliativní: Chemoterapie - 5FU, cisDDP, Adriablastin, Vepezid, Carboplatina, Mitomycin, Metotrexát Kombinace: FAM, EAP, EC, ELF, Nové léky: Taxotere (docetaxel) Xeloda (Capecitabin) Chemoradioterapie Radioterapie - pouze hrubá paliace (krvácení) Chirurgická léčba - pouze paliativní při závažném krvácení


Stáhnout ppt "Nádory jícnu Esophageální karcinom: Adenokarcinom (oblast distálního jícnu) Spinoceluární karcinom (oblast horních 2/3 jícnu) Pohlaví: výskyt 7x více."

Podobné prezentace


Reklamy Google