Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOSFÉRA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOSFÉRA."— Transkript prezentace:

1 BIOSFÉRA

2 BIOSFÉRA živý obal Země
souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření rostlin ZOOGEOGRAFIE – zkoumá prostorové rozšíření živočichů

3 Ekologický slovníček společenstvo (biocenóza) – soubor jedinců různých druhů organismů žijících na určitém území v určitém čase biotop – relativně stejnorodý prostor, který poskytuje organismům podmínky pro život (pouze neživé faktory) ekosystém (geobiocenóza) – souhrnné označení společenstva a jeho biotopu.

4 Ekosystémy ? Uveďte příklady přírodních
? V čem se navzájem liší přírodní a umělé ekosystémy? ? Uveďte příklady přírodních a umělých ekosystémů:

5 Ekosystémy PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉM UMĚLÝ druhově bohatý druhově chudší
existuje nezávisle na člověku je vytvořen člověkem energeticky i látkově soběstačný energeticky i látkově nesoběstačný schopný autoregulace neschopný autoregulace př. les, jezero, řeka př. pole, zahrada, město

6 Ekologický slovníček klimaxová vegetace –společenstvo rostlin nejlépe přizpůsobené daným podmínkám (v ČR většinou les) biom – souhrn stejných ekosystémů v planetárním měřítku (= vegetační pás) biosféra – souhrn všech biomů na Zemi

7 BIOMY ? Vyhledejte v atlasu světa ? Které faktory nejvíce ovlivňují
rozšíření jednotlivých biomů ? ? Vyhledejte v atlasu světa hlavní biomy na Zemi:

8 Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás
mezi 10°s.š. - 10°j.š. ? Popište podnebí v rovníkovém pásu: Malý teplotní rozdíl mezi létem a zimou, průměrná roční teplota: °C ? Zjistěte podle atlasu roční úhrn srážek v rovníkovém pásu: mm

9 Tropické deštné lesy ? Co je to fotosyntéza
? Proč se deštné lesy nazývají „plícemi planety“? ? Co je to fotosyntéza a jak probíhá?

10 Tropické deštné lesy ? Vyhledejte v atlasu světa, jaké půdy se
vyskytují v deštných lesích: červenozemě a žlutozemě ? Jsou tyto půdy úrodné? Ano i ne. Jistou úrodnost mají pouze tehdy, roste-li na nich deštný les. Pokud dojde k přeměně pralesa na zemědělské plochy, půdy se rychle vyčerpávají a stávají se neúrodnými.

11 Tropické deštné lesy stromy nemají letokruhy, v zimě neopadávají;
lesní patra: spodní - do 10m; podrost, nižší byliny, keře, stromy; drží se zde vlhkost střední - do 36m; souvislá klenba stromů a lián, mnohem hustší než spodní patro nejvyšší - do 50-60m; osamocené vysoké stromy

12 Tropické deštné lesy ? Které faktory ohrožují existenci deštných lesů?
? Vyhledejte v atlasu světa oblasti rozšíření deštných lesů: ? Které faktory ohrožují existenci deštných lesů?

13 Tropické deštné lesy

14 Tropické deštné lesy

15 Tropické deštné lesy ? Přiřaďte k sobě pralesního živočicha a
příslušnou oblast jeho výskytu: anakonda Borneo orangutan Amazonie tygr střední Afrika šimpanz Indie

16 Tropické deštné lesy ? Přiřaďte k sobě pralesního živočicha a
příslušnou oblast jeho výskytu: anakonda Borneo orangutan Amazonie tygr střední Afrika šimpanz Indie

17 Tropické deštné lesy Deštné lesy se vyznačují největší biodiverzitou ze všech suchozemských biomů. ? Uveďte další živočichy, kteří obývají deštné lesy:

18 Tropické deštné lesy Amazonie

19 Tropické deštné lesy Střední Afrika

20 Tropické deštné lesy Indonésie

21 Tropické střídavě vlhké lesy
rozšíření: lemují deštné pralesy v subekvatoriálním pásu v průběhu roku se střídá období dešťů a období sucha společenstva podobná deštným lesům

22 Savany

23 Savany ? Vyhledejte v atlasu světa rozšíření savan:
Rozšířeny jsou převážně ve střídavě vlhkém tropickém pásu s výskytem monzunů. ? Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech:

24 Savany V savanách převažují červenozemě. ? Jak člověk využívá savany?

25 Savany ? Kteří živočichové jsou typičtí pro savany?

26 Savany

27 Savany

28 Savany

29 Savany

30 Pouště a polopouště zabírají téměř 1/3 souše
vyskytují se v suchých tropech podél obratníků ? Jaké jsou průměrné roční srážky na Sahaře? ? Proč jsou v oblastech podél obratníků nízké srážky?

31 Pouště a polopouště Hamada
kamenitá poušť (nejčastější typ pouště na světě)

32 Pouště a polopouště Serir štěrkovitá poušť

33 Pouště a polopouště Erg písečná poušť

34 Pouště a polopouště ? Vyjmenujte nejznámější pouště světa:

35 Pouště a polopouště Sahara největší poušť světa (9 mil. km2)

36 Pouště a polopouště Kalahari

37 Pouště a polopouště Namib

38 Pouště a polopouště Atacama

39 Pouště a polopouště Velká písečná poušť

40 Pouště a polopouště Některé pouště se vlivem podnebí vyvinuly i v mimotropických oblastech. ? Uveďte příklady mimotropických pouští:

41 Pouště a polopouště Gobi

42 Pouště a polopouště ? Vysvětlete pojmy: oáza vádí desertifikace

43 Pouště a polopouště ? Vysvětlete pojmy:
oáza – zelená místa v poušti s výskytem vody vádí – vyschlé koryto občasného toku desertifikace – rozšiřování pouště

44 Pouště a polopouště Pouštní fauna a flóra

45 Subtropické lesy a křoviny
rozšíření: subtropické oblasti ? Popište typické středomořské klima: Horké suché léto a mírná deštivá zima. Původně se zde vyskytovaly tvrdolisté lesy, které byly člověkem přeměněny v křoviny.

46 Subtropické lesy a křoviny
? Ve kterých evropských státech můžeme vidět tvrdolisté křovinaté porosty?

47 Stepi ? Co je to step? Termín step (který pochází z ruštiny) označuje travnatá společenstva v mírném pásu. ? Jak se nazývají stepi v Severní a Jižní Americe? V Severní Americe se nazývají prérie a v Jižní Americe pampy.

48 Stepi Evropská step

49 Stepi Prérie

50 Stepi Pampa

51 Stepi ? V jakém typu podnebí se vyskytují stepi?
V kontinentálním typu mírného pásu. ? Proč ve stepích nerostou stromy? Limitujícím faktorem pro růst stromů je nedostatek srážek ve vegetačním období.

52 Stepi Charakteristickým půdním typem ve stepích jsou černozemě.
? Zopakujte si, jak vypadá půdní profil černozemě:

53 Stepi Mezi charakteristické živočichy v eurasijských stepích patří býložraví savci jako sysli, křečci, osli. Pro prérie jsou typičtí bizoni a kojoti, pro pampy například pštrosovitý nandu.

54 Opadavé listnaté lesy Zaujímají značnou část mírného pásu na severní polokouli, zatímco na jižní polokouli až na malé výjimky (jižní Chile) chybí. ? Proč listnaté stromy v mírném pásu shazují na zimu listí? Brání se tím ztrátám vody v zimě, kdy je půda zmrzlá.

55 Opadavé listnaté lesy Klima je charakteristické střídáním čtyř ročních období Převažujícím půdním druhem jsou kambizemě.

56 Tajga ? Jaký je rozdíl mezi tajgou a tundrou?
Tajga je označení pro rozsáhlé jehličnaté lesy mírného pásu a tundra znamená bezlesá krajina. rozšíření: Na severní polokouli tvoří souvislé lesní pásmo (přerušené pouze oceány) v chladnějších částech mírného podnebí. Je to nejrozsáhlejší biom na Zemi (cca 12 mil. km2).

57 Tajga Přes svou obrovskou rozlohu je tajga poměrně jednotvárná.

58 Tajga Hlavním půdním typem jsou podzoly.
Typický je výskyt permafrostu. Charakteristickými živočichy v tajze jsou vedle běžných evropských lesních druhů například bobr, medvěd grizzly nebo los.

59 Tundra Název pochází z finštiny (tunturi = plochý bezlesý pahorek)
? Proč v tundře chybí stromy? Stromy vyžadují ve vegetačním období teplotu minimálně 10°C, což v tundře není. Rostlinstvo je tvořeno především mechy, lišejníky, bylinami a zakrslými dřevinami.

60 Tundra

61 Tundra Půdy tunder zůstávají většinu roku trvale zmrzlé (permafrost)
I přes nepříznivé podmínky žije v tundře mnoho živočichů (sob, medvěd lední, liška polární, sovice sněžní, lumík apod.) Nepříjemným jevem v letním období je obrovské množství bodavého hmyzu.

62 Tundra

63 Tundra

64 Polární pustiny V tomto biomu převládá neživá příroda
- věčný sníh a led – který znemožňuje výskyt vyšších forem života.

65 Polární pustiny Většina živočichů polárních pustin žije v moři, kde je dostatek planktonu, nebo na pobřeží Typickými zástupci arktických pustin jsou mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou faunu reprezentují například tučňáci.

66 Polární pustiny


Stáhnout ppt "BIOSFÉRA."

Podobné prezentace


Reklamy Google