Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozlišujeme 5 základních klimatických pásem:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozlišujeme 5 základních klimatických pásem:"— Transkript prezentace:

1 Rozlišujeme 5 základních klimatických pásem:
Podnebné oblasti Přes obrovskou rozmanitost podnebí v různých částech světa existují oblasti, které mají podobné základní podnebné rysy – podnebné pásy. vznikly v závislosti na množství dopadajících sluneč.paprsků na zems.povrch Rozlišujeme 5 základních klimatických pásem:

2 Arktický / antarktický / polární
rozkládá se přibližně od polárních kruhů do vyšších zem. šířek trvale nízké teploty ( prům.teplota nejteplejšího měsíce nedosahuje ani 0°C ) V Antarktidě naměřena vůbec nejnižší teplota na Zemi, -89,2°C ) ročně spadne jen 100 až 200 mm srážek, prakticky výhradně sněhových

3 největší zalednění zemského povrchu i hladiny moří ( v ledovcích je soustředěno přes 72% veškeré sladké vody na zemi ) vegetace – téměř žádná, v polárních mrazových pustinách výskyt řas, mechů, lišejníků. Většina života soustředěna k pobřeží a do moří bohatých na plankton Nejméně osídlené oblasti naší planety

4 Subarktický / subantarktický / subpolární
Přechodná oblast mezi pásem polárním a mírným V zimě převládá arktický studený vzduch, v létě poměrně teplý vzduch mírných šířek Dlouhá a chladná zima, krátké a poměrně teplé léto, srážky hlavně v letním období

5 Největší teplotní rozdíly během roku ( až 100°C )
Vegetace – tundra ( křovinná, bylinná, mechová, lišejníková ), lesotundra malý výpar a vsakování ( permafrost ) – rašeliniště

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Mírný podnebný pás Mezi 40°- 66,5°s.z.š.(a 40°- 50°j.z.š)
Střídání 4 výrazně odlišných roč.dob Velká proměnlivost počasí (nejvíce jaro,podzim) Přímořské klima X kontinentální klima Vlhčí sušší Menší výkyvy teplot větší výkyvy teplot Nižší teplot.maxima Vyšší teplot.maxima přechodné klima Lesy listnaté i smíšené stepy, lesostepy

18 Přímořské klima X kontinentální klima
Vlhčí sušší Menší výkyvy teplot větší výkyvy teplot Nižší teplot.maxima Vyšší teplot.maxima přechodné klima Lesy listnaté i smíšené stepi, lesostepi

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Tropický podnebný pás Nejteplejší
Vlhký – podél rovníku, tropické deštné lesy, stálý průběh počasí b) Suchý – podél obratníků, pouště polopouště, velké rozdíly teplot během dne a noci, nejvyšší naměřené teploty na Zemi

30 Mezi tropickým vlhkým a suchým klimatem se vyskytují savany – společenstva trav, keřů a stromů.
Nejrozšířenější jsou v Africe a v Jižní Americe

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Subtropický podnebný pás
Přechodný pás mezi mírným a tropickým klimatickým pásem. Křovinné a stromové formace uzpůsobené dlouhému, horkému a suchému létu (byly téměř vymýceny – nahrazeny travními porosty pro výpas dobytka) Teplá suchá léta, mírné deštivé zimy

41 Kontrolní otázky k následujícím biomům přiřaď klimatické pásy:
tropické deštné lesy, tajga, smíšené lesy, listnaté lesy, pouštní suchomilné rostlinné formace, monzunové lesy, savany, stepi, tundra Které místa na Zemi jsou nejdeštivější a proč? (uveď min.1 př.za každý kontinent) Proč je pásmo tundry na J polokouli vyvinuto jen nepatrně? Ve kterém podnebném pásu jsou suchá a horká léta a deštivé mírné zimy? Kam bys odcestoval, kdybys chtěl zažít téměř stále stejný průběh počasí každý den? Které dva biomy jsou na Zemi plošně nejrozsáhlejší? Které dva biomy jsou na Zemi z hlediska ovlivňování složení atmosféry nejpodstatnější? Vysvětli příčinu vzniku pasátů? Uveďte základní klimatické a vegetační rozdíly mezi východními , středními a západními oblastmi kontinentů? S jakými problémy je spojeno drastické využívání deštných lesů? Vysvětli příčinu vzniku pouští a jejich rozšiřování? Jak se využívají pásy stepí v mírném pásu? Jakým směrem se táhne pás stepí v Asii a v Americe a proč?


Stáhnout ppt "Rozlišujeme 5 základních klimatických pásem:"

Podobné prezentace


Reklamy Google