Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky:"— Transkript prezentace:

1 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky:
Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. Základní složky TZ – objem a intenzita. Stanovení velikosti TZ, zatížení vnější a vnitřní. Funkce TZ ve sportovním tréninku. Tréninková cvičení a jejich členění.

2 ADAPTAČNÍ PODNĚTY VE ST TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)
Předpokladem zvýšení trénovanosti a sportovní výkonnosti je dosažení řady adaptačních změn. Adaptační podněty mají převážně povahu cílených pohybových činností specifického charakteru. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ) Pohybová činnost vyvolávající žádoucí aktuální změnu funkční aktivity sportovce a ve svém důsledku trvalejší funkční, strukturální a psychosociální změny.

3 Změny úrovně vědomostí Změny úrovně dovedností Změny úrovně schopností
TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení a zatěžování. Změny trénovanosti Změny úrovně vědomostí Změny úrovně dovedností Změny úrovně schopností Změny úrovně stavů Změny úrovně somatických předpokladů

4 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Velikost TZ jako adaptačního podnětu musí odpovídat úrovni trénovanosti sportovce (účelem je narušit homeostázu). Tréninkový efekt = výsledek působení TZ , má dílčí charakter (nevede k adaptaci).

5 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ A ZATĚŽOVÁNÍ
Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat nejen zatížení, ale i zatěžování. ZATĚŽOVÁNÍ Racionální uspořádání adaptačních podnětů (opakování tréninkových zatížení) v souladu s cíli tréninkového procesu.

6 JAK DOSÁHNOUT ADAPTAČNÍCH ZMĚN? Systematické opakování zatížení v ST
Řízené zatěžování Adaptace Růst trénovanosti a sportovní výkonnosti

7 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ SLOŽKY TZ
OBJEM INTENZITA Jsou ve vzájemném protikladu. Jejich vzájemný poměr vytváří předpoklady pro nárůst trénovanosti.

8 Kvalitativní stránka cvičení
INTENZITA TZ Kvalitativní stránka cvičení Vyjadřuje se: fyziologickými charakteristikami (tepová frekvence, spotřeba kyslíku…) rychlostí pohybu -frekvencí pohybů distančními parametry pohybu (výška, vzdálenost) velikostí překonávaného odporu složitostí, přesností pohybů…

9 INTENZITA TZ A ENERGETICKÉ KRYTÍ Submaximálníintenzita
Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením cvičení. Maximální intenzita Anaerobní alaktátové krytí (ATP-CP) Submaximálníintenzita Anaerobní laktátové krytí (LA) Střední intenzita Aerobně-anaerobní krytí (LA – O2) Nízká intenzita Aerobní krytí (O2)

10 TEPOVÁ FREKVENCE A AKTIVACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ
TF (tep/min.) Energetický systém do 150 150 – 180 přes 180 - O2 LA – O2 (ANP) LA ATP - CP

11 INTENTITA TZ A PŘEKONÁVANÝ ODPOR Procento maximálního odporu
Intenzita Procento maximálního odporu Nízká Střední nižší Střední vyšší Submaximální Maximální Supramaximální. 30 – 50 % – 70 % – 80 % – 90 % – 100 % přes 100 %

12 Kvantitativní stránka cvičení POČTEM (opakování cvičení)
OBJEM TZ Kvantitativní stránka cvičení Vyjadřuje se: ČASEM (dobou cvičení) POČTEM (opakování cvičení)

13 VELIKOST TZ Velikost zatížení chápeme jako vícerozměrnou veličinu, kterou lze stanovit pomocí charakteristik zatížení: intenzita cvičení doba trvání cvičení počet opakování cvičení interval a způsob odpočinku mezi cvičením - koordinační složitost cvičení, psychická náročnost Síla adaptačního podnětu: optimální, nad (pod) prahová. Bylo velkého zatížení dosaženo objemem či intenzitou?

14 STANOVENÍ VELIKOSTI TZ VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM ZATÍŽENÍM
Vnější zatížení – vztahuje se k vnějším parametrům pohybové činnosti. Vnitřní zatížení – určeno velikostí reakce organizmu na provedená cvičení. Trenér: brát v úvahu rozdíly mezi vnějším a vnitřním zatížením dané trénovaností, pohlavím, aktuálním stavem, prostředím…

15 PŘÍKLAD CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZATÍŽENÍ
Vnější zatížení Vnitřní zatížení Běh na okruhu Čas: 5 min Opakování: Odpočinek: 5 min Tepová frekvence – 175 tepů za minutu

16 ODHAD VELIKOSTI TZ VZHLEDEM K OBSAHU ČINNOSTI
Trénink koordinace, techniky, zatížení lokálního charakteru… NÍZKÉ Trénink rychlosti, výbušné síly, aerobní vytrvalosti, technicko-taktický ve stresových podmínkách… STŘEDNÍ Trénink síly (hypertrofie), intenzivní vytrvalostní trénink, využití supertstresoru… VYSOKÉ

17 Předem určit, jakou z uvedených funkcí má tréninkové zatížení plnit!
FUNKCE TZ Rozvoj Renovace Stabilizace Regenerace postupné zlepšení sportovního výkonu a jeho faktorů Obnovit trénovanost či sníženou výkonnost Udržení dosažené trénovanosti a sportovní výkonnosti Zkvalitnění a urychlení zotavování,nevyvolává větší únavu POZOR! Předem určit, jakou z uvedených funkcí má tréninkové zatížení plnit!

18 TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ (TC) JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY
Ve sportovním tréninku se k vyvolání adaptačních změn využívá specifické formy pohybové činnosti - tréninkových cvičení. TC: účelově uspořádaná forma pohybové činnosti zaměřená na vyvolání změn trénovanosti sportovců.

19 TC JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY
Při posuzování TC jako adaptačního podnětu je nezbytné určit a vymezit: Druh podnětu Sílu podnětu Dobu působení podnětu Frekvenci opakování podnětu

20 TC JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚT
Míra specifičnosti Míra specifičnosti Shoda (podobnost či odlišnost) příslušného cvičení s finální sportovní činností - s pohybovým obsahem sportovního výkonu ve specializaci. Intenzita Intenzita Charakterizuje důležitý aspekt zatížení stupněm úsilí.

21 ČLENĚNÍ TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI Všeobecně rozvíjející
Jsou od obsahu i struktury specializace vzdálené (doplňkové sporty a cvičení), napomáhají celkovému rozvoji sportovce, ovlivňují sportovní výkon nepřímo. Všeobecně rozvíjející Nízko intenzivní, obvykle odlišná od specializace, podporují zotavné procesy, plní funkci aktivního odpočinku. Regenerační

22 ČLENĚNÍ TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI
Provádí se se v tréninkových podmínkách – cvičení se shodují v plném rozsahu se soutěžním provedením (komplexní charakter). Závodní Vysoká shoda se specializací, cíleně a výběrově ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu (analytický charakter). Speciální

23 DALŠÍ KRITÉRIA KLASIFIKACE TC
Příslušnost ke sportovním odvětvím - cvičení gymnastická, herní, atletická atd.. Anatomické hledisko - cvičení pro rozvoj svalstva paží, nohou, trupu atd.. Činnost svalů - cvičení statická, dynamická. Pohybové schopnosti - cvičení rychlostní, vytrvalostní, silová atd.. Stupeň obtížnosti (podle nároků na přesnost, složitost atd.)

24 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Kontrolní otázky:
Charakterizujte tréninkového zatížení (TZ) jako adaptační podnět, objasněte proces zatěžování. Jaké jsou základní složky TZ a jak se v tréninkové praxi hodnotí? Jak lze stanovit velikost TZ? Vysvětlete rozdíl mezi zatížením vnějším a vnitřním. Jaké funkce plní TZ? Uveďte význam klasifikace tréninkových cvičení.


Stáhnout ppt "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky:"

Podobné prezentace


Reklamy Google