Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Michal Lehnert.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Michal Lehnert."— Transkript prezentace:

1 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Michal Lehnert

2 OSNOVA PŘEDNÁŠKY Charakteristika kondice a KP. Základní úkoly KP ve sportovním tréninku. Obecná a speciální KP. Metody KP – charakteristika metod přerušovaného a nepřerušovaného zatížení.

3 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Psychologická příprava
Taktická příprava Technická příprava Kondiční příprava

4 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Složka sportovního tréninku zaměřená především na stimulaci kondičních a koordinačních motorických schopností sportovců v souladu s požadavky sportovního výkonu a přípravy na něj.

5 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA KP - úzké vazby na ostatní složky, především na technickou (technicko-taktickou) přípravu. Obsah dán požadavky sportovního výkonu a realizován v rámci obecné a speciální KP. KP rozvíjí rovněž psychickou odolnost na únavu a stresové podmínky.

6 KONDICE Energetický, funkční a pohybový potenciál sportovce determinovaný kondičními motorickými schopnostmi, který je nezbytný pro realizaci techniky a taktiky při podávání sportovního výkonu a pro vyrovnání se s požadavky tréninkového a soutěžního zatěžování.

7 KONDICE Výsledkem systematického tréninku (nejen kondičního), který zohledňuje požadavky sportovního výkonu. Komplex motorických schopností - úroveň a realizace je podmíněna především: -geneticky, -věkem, -dobou provádění tréninku, -koordinací, -osobnostními vlastnostmi…

8 KONDICE Odlišnost požadavků na kondici ve sportovních disciplínách.
Odlišné požadavky na kondici v soutěži a v tréninku. Aktuální úroveň se promítá do dalších součástí (složek) tréninku a do stavby tréninku (ovlivňuje zotavovací procesy, ladění formy).

9 KONDICE SPECIÁLNÍ OBECNÁ Jednotlivé
kondiční schopnosti zastoupeny rovnoměrně Zdůrazněny kondiční schopnosti uplatňující se při SV

10 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Výsledkem metabolických, fyziologických (funkční systémy) a morfologických adaptačních změn vyvolaných KP je především: 1. Schopnost organizmu sportovce vykonávat činnosti vyšší intenzitou nebo potřebnou intenzitou po delší dobu. 2. Zvýšení zatížitelnosti organismu sportovce (adekvátně reagovat na zvyšující se tréninkové a soutěžní zatěžování při zachování zdraví).

11 Úkoly KP Všestranný tělesný rozvoj.
Stimulace specifických motorických schopností a jejich využití při realizaci techniky. Zvyšování zatížitelnosti (efektivně využívat potřebné velikosti tréninkového zatížení a vyrovnávat se s soutěžním zatížením). Prevence zranění (profylaxe).

12 Úkoly KP Ad 1) Všestranný tělesný rozvoj
všestranně rozvíjející cvičení – gymnastika, atletika, plavání, cyklistika, pohybové a sportovní hry Ad 2) Stimulace specifických motorických schopností příklad hokej: rychlé starty na puk, tlačení spoluhráčů, tlaky proti mantinelu, bruslařská cvičení s závažím, cvičení se změnou směru jízdy, specifická rovnovážná cvičení…

13 Úkoly KP Ad3) Zvyšování zatížitelnosti
vhodný výběr cvičení – „jádro“ těla, vazy, šlachy, postupné zvyšování objemu a intenzity kondičních cvičení → morfologické, funkční, metabolické adaptace (obecné i specifické)… Ad 4) Prevence zranění (profylaxe) speciální posilovací cvičení zaměřená na nejvíce zatížené oblasti a slabiny, svalovou rovnováhu, běhy v terénu, protahovací cvičení, obratnostní cvičení…

14 Obecná kondiční příprava
zaměřena na všestranný tělesný rozvoj - uplatnění všech motorických schopností v nespecifických pohybech (všechny svalové skupiny) upřednostňuje cvičení, která, byť nepřímo, respektují požadavky specializace význam především u mládeže (zařazována rovněž u dospělých)

15 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA OBECNÁ SPECIÁLNÍ

16 II. Speciální kondiční příprava
zaměřena na ovlivňování specifických motorických schopností v souladu s požadavky sportovního výkonu vychází z přehledu o: -specifických pohybech, -nejexponovanějších svalových skupinách, -polohách, ve kterých se pohyby uskutečňují, -energetickém sycení, -místech nejčastějších zranění…

17 METODY KP Založené na způsobech střídání zatížení a odpočinku.
Podle doby cvičení, intenzity, intervalu a druhu odpočinku se mění charakter tréninkového zatížení a tím i adaptačního podnětu.

18 I. Metody nepřerušovaného zatížení
METODY KP I. Metody nepřerušovaného zatížení 2. Střídavá metoda charakteristika: cvičení probíhá bez přerušení (desítky minut až několik hodin) , intenzita se mění - plynulý přechod z nižší do vyšší a opačně, příklad: běh na 2 km – sportovec střídavě běží 200m na 60% a 200m na 90% kyslíkový deficit je uhrazován při snížení intenzity tréninkový efekt: aerobní vytrvalost

19 I. Metody nepřerušovaného zatížení
METODY KP I. Metody nepřerušovaného zatížení Souvislá (rovnoměrná) metoda charakteristika: cvičení probíhá bez přerušení (desítky minut až několik hodin) stejnou intenzitou příklad: 30 minut jízdy na kole, běh 5 km…) intenzita zatížení střední až submaximální tréninkový efekt: vytrvalost (aerobní kapacita, silová vytrvalost)

20 II. Metody přerušovaného zatížení
METODY KP II. Metody přerušovaného zatížení Součástí metody je doba a druh intervalu odpočinku mezi jednotlivými sériemi nebo opakováními cvičení.

21 II. Metody přerušovaného zatížení
METODY KP II. Metody přerušovaného zatížení Rozlišení intervalu odpočinku (IO) podle délky intervalu: Plný IO - relativně plné zotavení (cca 2-5 min) Optimální IO - další cvičení ve stavu neúplného zotavení (kyslíkový deficit není plně uhrazen) Zkrácený IO - umožňuje sportovci jen částečné zotavení (zařazován pouze u vyspělých sportovců)

22 II. Metody přerušovaného zatížení
METODY KP II. Metody přerušovaného zatížení b) Rozlišení intervalu odpočinku podle pohybového obsahu: Pasivní IO - leh, sed… Aktivní IO - pohyb nízké intenzity (strečink, klus)…

23 II. Metody přerušovaného zatížení
METODY KP II. Metody přerušovaného zatížení 1) Opakovaná metoda charakteristika: cvičení probíhá krátce a maximální intenzitou, následuje plný interval odpočinku, při nástupu únavy trénink ukončit příklad: sprinty tréninkový efekt: rychlost a síla (maximální, rychlá a výbušná)

24 ad 1) Opakovaná metoda

25 II. Metody přerušovaného zatížení
METODY KP II. Metody přerušovaného zatížení 2) Intervalová metoda charakteristika: organizmus přivykáme pracovat co nejdéle v podmínkách kyslíkového dluhu (snaha udržet intenzitu cvičení) mezi jednotlivými nástupy optimální nebo zkrácený IO příklad: 90 s běh, 90 s odpočinek tréninkový efekt: vytrvalost (všechny druhy), síla (vytrvalostní)

26 ad 2) Intervalová metoda

27 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ
Uplatňovat v průběhu celého ročního tréninkového cyklu! Uplatňovat funkční trénink (zaměření na pohyb, ne na svaly)! Individualizovat a diferencovat tréninkové zatížení dospělých)! Klást důraz na kvalitu činnosti! Při manipulaci se zatížením vycházet z výsledků diagnostické činnosti!

28 KONDIČNÍ PŘÍPRAVA - TRENDY
Funkční trénink: - cvičení, které učí ovládat tělo ve všech rovinách pohybu - trénink pohybů, ne svalů – vychází se ze specifických pohybů při sportovním výkonu - východiskem kinematické řetězce (skupiny svalů a kloubů spolupracujících na zajištění pohybu) - uzavřené svalové řetězce (chodidla v kontaktu s podložkou)

29 Funkční trénink (pokračování):
- základem zaměření na zlepšení funkce stabilizátorů - klíčové skupiny, které potřebují stabilizační trénink: hluboké břišní (příčný a vnitřní šikmý), abduktory a rotátory kyčle, stabilizátory lopatky - nejdříve zvládnout cv. v základních podmínkách, začít s jednoduchými cv., menšími odpory, končit složitými cv. (na nestabilních plochách).

30 Rozvoj kondice - řazení mikrocyklů
ÚVODNÍ Rozvíjející Rozvíjející Rozvíjející STABILIZAČNÍ Rozvíjející Rozvíjející STABILIZAČNÍ Rozvíjející Rozvíjející STABILIZAČNÍ KONTROLNÍ

31 KONTROLNÍ OTÁZKY Charakterizujte kondici a KP jako složku sportovního tréninku. Objasněte základní úkoly ve sportovním tréninku, uveďte příklady ve zvoleném sportu. Jaký je rozdíl mezi obecnou a speciální KP? Charakterizujte metody KP, uveďte základní metody ze skupiny metod přerušovaného a nepřerušovaného zatížení.


Stáhnout ppt "KONDIČNÍ PŘÍPRAVA Michal Lehnert."

Podobné prezentace


Reklamy Google