Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Recyklace odpadu v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Recyklace odpadu v ČR."— Transkript prezentace:

1 Recyklace odpadu v ČR

2 VZNIK ODPADŮ Projev života organismu Cílevědomá lidská činnost
Průmyslové odpady Těžba surovin Výroba Spotřebitel

3 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Podle skupenství Plynná Ovzduší Výpary Oxidace paliv
Částice prachu

4 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Kapalná Vodní zdroje Tuhá Těžba Stálost materiálu
Louhy, kyseliny Splaškové vody Tuhá Těžba Stálost materiálu

5 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Podle nebezpečnosti Nebezpečný
Jedna a více nebezpečných vlastností Ekotoxicita Žíravost Hořlavost Výbušnost Infekčnost Radioaktivitu

6 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Ostatní Malá rizika ohrožení Komunální odpad
Směsný netoxický odpad

7 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Podle možnosti dalšího použití Využitelný
Existence vhodné technologie pro další zpracování Nevyužitelný Není v současné době vyvinuta technologie zpracování

8 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Podle druhů Rostlinné Živočišné
Především v zemědělství, potravinářství Tuky Zbytky rostlin

9 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Minerální Rekonstrukce staveb a spalování
Stavební suť Asfaltová hmota Popílek Škvára Struska

10 ROZDĚLENÍ ODPADŮ Chemické Náplně výrobků Komunální Vznik Kyseliny
Louhy Rozpouštědla Komunální Vznik Na území obce při činnosti fyzických osob Čištění a údržbě veřejných komunikací a prostranství

11 TŘÍDĚNÍ ODPADU Tříděný odpad Netříděný odpad Náklady na třídění nese
Stejnorodé látky Netříděný odpad Nestejnorodé látky Náklady na třídění nese Původce Zpracovatel

12 TŘÍDĚNÍ ODPADU Donáškové třídění komunálního odpadu Dotřídění

13 TŘÍDĚNÍ ODPADU Recyklační dvory Namáhavé ruční třídění
Třídění na automatické třídící lince

14 RECYKLACE ODPADU Nejvhodnější řešení zpracování odpadního materiálu přímo na místě jeho vzniku Odvozem odpadu na místo zpracování vznikají dopravní náklady Rozhodující ekonomická hlediska při ukládání nebo recyklaci Mobilní drtící linky

15 RECYKLACE ODPADU MINERÁLNÍ ODPAD Beton, stavební suť, asfalt
Drcení použitého tříděného betonu pomocí drtiče

16 RECYKLACE ODPADU MINERÁLNÍ ODPAD Nižší pevnost betonu o 10 až 15%
Použití většího množství cementu Sloučení dodavatel, zpracovatel Recyklace betonu vozovek Semimobilní drtící linky Místní zpracování

17 RECYKLACE ODPADU PLASTY Třídění, drcení, tavení
Použití na obalový materiál, vlákna, konstrukční prvky

18 RECYKLACE ODPADU PLASTY PET polyetyléntereftalát
Jednodruhové plasty jsou lépe zpracovatelné Směsné plasty jsou obtížně zpracovatelné, využívá se fyzikální cesta zpracování

19 RECYKLACE ODPADU KOVY Množství povolených příměsí v materiálu
Ocelový šrot Barevné kovy Vzácné kovy Obalový materiál

20 RECYKLACE ODPADU ELEKTROODPAD
Snížení množství nebezpečných látek použitých při výrobě spotřebičů Mechanická demontáž

21 RECYKLACE ODPADU ELEKTROODPAD Hrubé drcení
Jemné drcení ve mlýně s kapalným dusíkem Magnetické dělení Areace Cyklónová separace

22 RECYKLACE ODPADU ELEKTROODPAD Chemické zpracování PC obrazovky
V tavenině olova Loužení roztoky alkalických kyanidů PC obrazovky Luminofory a sklo z použitých televizních obrazovek, prach s obsahem 10 % yttria, 2 % europia

23 RECYKLACE ODPADU SKLO Hrubé ruční vytřídění, drcení, laserové dotřídění Malá spotřeba energie oproti výrobě z přírodních zdrojů Úspora energie až 90%

24 RECYKLACE ODPADU PAPÍR Vhodný materiál Nevhodný materiál Sešity Noviny
karton Nevhodný materiál Tera pack Mastný papír

25 RECYKLACE ODPADU PAPÍR Namáčení Rozvláknění Hrubé třídění Dotřídění
Filtrace a sběr nečistot

26 RECYKLACE ODPADU VODA Sběr odpadních vod Mechanické čištění
Chemická úprava

27 RECYKLACE ODPADU VODA PH Tvrdost Vodíkové ionty
Kationty vápníku a hořčíku

28 RECYKLACE ODPADU VODA UV reaktory Ozonizace Použití chloru

29 Vypracoval Radomír Stránský 23. 10. 2006
ZÁVĚR Shora uvedený materiál podává všeobecný pohled na téma recyklace odpadů v ČR. Nenárokuje si však v žádném případě podání dané tématiky vyčerpávajícím způsobem. Použitý materiál včetně obrazové dokumentace byl získán z internetu. Vypracoval Radomír Stránský


Stáhnout ppt "Recyklace odpadu v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google