Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_G3 - 11 Voda Opakovací otázky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_G3 - 11 Voda Opakovací otázky"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_G3 - 11 Voda Opakovací otázky Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 1) Jaké druhy vody můžeme najít v přírodě?
- sladká a slaná (té je 97%) - povrchová a podzemní - podle skupenství (vodní pára, řeky, ledovce...) - měkká a tvrdá (obsahuje hodně rozpuštěných solí)

3 2) Jaká všechna skupenství vytváří voda?
Má tři skupenství (kapalné, pevné, plynné).

4 3) Čím se liší voda měkká a tvrdá?
Množstvím rozpuštěných minerálů – solí.

5 4) Jaký druh vody má v sobě rozpuštěn nejvíce solí?
Minerální voda.

6 5) Rozděl vodu podle použití.
pitná voda užitková destilovaná minerální odpadní

7 6) Čím je charakteristická voda pitná?
Musí být zdravotně nezávadná.

8 7) Čím je charakteristická voda užitková ?
Nesmí obsahovat choroboplodné zárodky, např. na zalévání, mytí, splachování apod. Není pitná.

9 8) Čím je charakteristická voda destilovaná?
Vzniká destilací vody, používá se v laboratořích, není pitná.

10 9) Čím je charakteristická voda minerální ?
Obsahuje rozpuštěné minerály (soli) ve formě iontů – má léčivé vlastnosti.

11 10) Čím je charakteristická voda odpadní ?
Je znečištěná voda, před vypuštění do přírody se musí čistit do kvality užitkové vody, to se děje v čističkách odpadních vod (ČOV).

12 11) Jaký je rozdíl mezi úpravnou pitné vody a čističkou odpadních vod?
Pitná voda z úpravny PV musí být zdravotně nezávadná, v čističce se voda čistí přibližně na takovou kvalitu, jakou měla v řece.

13 12) Kde byste v našem městě našli ČOVku a úpravnu pitné vody?
ČOVka je za Třebší směrem na Vysokou, úpravna je u budovy Povodí Labe. (Tam je podnik VAK).

14 13) Nakresli a popiš schéma úpravny pitné vody.
vločko-tvorná a usazovací nádrž pískový filtr nádrž na čistou vodu chlór

15 14) Co se děje ve vločkotvorné nádrži?
Do vody se sypou chemikálie, které nabobtnávají, vytvářejí vločky, ty na sebe nabalují plovoucí nečistoty z vody. Tím vločky zvětšují hmotnost a klesají ke dnu, tam se usazují.

16 15) Co znamená pojem vločky při úpravě pitné vody?
Tyto vločky vznikají tím, že se do vody sypou chemikálie, které nabobtnávají a tím vytvářejí tzv.vločky.

17 16) Jaký je rozdíl mezi odstraňováním viditelných nečistot a odstraňováním neviditelných mikroorganizmů ve vodě? Nečistoty z vody, které jsou viditelné, se odstraňují mechanickým čištěním (např. pomocí sít, pískového filtru, vloček, dalších filtrů apod). Choroboplodné zárodky a mikroorganismy, které ve vodě jsou, i když voda na první pohled může vypadat jako čistá, se ničí např. chlórem.

18 17) Které látky se používají k biologickému čištění? Znáš jich více?
Chlór, ozonizace vody, UV záření.

19 18) Jak probíhá samočištění vody v přírodě?
a) usazování b) hnilobný rozklad látek pomocí kyslíku a mikroorganismů

20 19) Jak probíhá čištění vody v ČOVkách?
a) usazování větších nečistot b) chem. čištění pomocí chem. látek c) biologické čištění pomocí mikroorg. a kyslíku ( jako samočištění v přírodě)

21 20) Jaké 2 vedlejší produkty v ČOVkách vznikají?
Kaly a bioplyn.

22 21) K čemu se využívá bioplyn?
Palivo do aut, na topení (vytápění hal, ohřev vody... ).

23 22) K čemu se využívají kaly?
Používají se jako hnojivo.

24 23) Popiš koloběh vody v přírodě.
Voda se odpařuje do atmosféry, tam se vytvářejí mraky, deštěm se dostává na zem, vsakuje se do země do spodní vody. Odtamtud pak vyvěrá na povrch a hromadí se v řekách, rybnících, mořích...

25 24) Jaké hrozí ekologické katastrofy v souvislosti s vodou?
Povodně, ropné katastrofy na moři, únik jedovatých látek do řek, tsunami, kyselé deště...


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_G3 - 11 Voda Opakovací otázky"

Podobné prezentace


Reklamy Google