Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585
NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE Materiál je vhodný pro žáky 8. ročníku chemie
Seznámení a poskytnutí informací o významu vody, jejím výskytu, skupenstvích a různých druzích. Všímá si fyzikálně chemických vlastností a biologických aspektů.

3 Voda

4 Spolu se vzduchem (zemskou atmosférou) tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.
Vodu můžeme nazvat životodárnou kapalinou, protože bez ní by přestal na Zemi existovat život. Člověk vydrží bez vody jen dny. Lidské tělo obsahuje 70 %, rostliny až 90 % vody.

5 koloběh vody v přírodě

6 71% povrchu Země tvoří voda

7 voda na Zemi: - oceány, moře, povrchová voda - ledovce - atmosféra
2,2 % 97,2 % - oceány, moře, povrchová voda - ledovce - atmosféra - podzemní voda 0,001 % 0,6 %

8 v jakých skupenstvích se voda vyskytuje:

9 Druhy vody VODA destilovaná Podle obsahu měkká minerálních látek tvrdá
slaná pitná Podle obsahu nečistot užitková odpadní

10 Destilovaná voda Destilace v laboratoři
Destilovaná voda je bezbarvá, čirá kapalina, bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Nejlehčí metodou získání skoro čisté vody ze směsi je destilace. Užívá se hlavně v laboratořích, do chladičů aut a do napařovacích žehliček.

11 Měkká voda obsahuje málo rozpuštěných látek.

12 tvrdá voda Naopak voda procházející vrstvami zemské kůry obsahuje značné množství minerálních látek – tvrdá voda

13 slaná voda 35 g Pitná voda méně než 1 g Minerální voda více než
Množství rozpuštěných látek v 1 l vody Pitná voda méně než 1 g Minerální voda více než Mořská voda přibližně 35 g Slaná voda se vyskytuje především v mořích a oceánech.

14 Minerální voda Minerální voda je voda se zvýšeným obsahem minerálních látek. Má často léčivé účinky, ale dlouhodobé pití pouze minerálek se nedoporučuje, jelikož pro svůj velký obsah minerálních složek mohou zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak. Minerální vody se často ještě dělí na přírodní minerální vody léčivé a přírodní minerální vody stolní.

15 Pitná voda Pitná voda musí být zdravotně nezávadná. To znamená, že ani dlouhodobým užíváním nezpůsobí poruchy zdraví. Získává se z podzemní nebo úpravou povrchové vody ve vodárnách, kde se usazuje a filtruje přes pískový filtr a zbaví choroboplodných zárodků desinfekcí chlórem nebo ozónem. model vodárenského filtru ze štěrku, hrubého a jemného písku.

16 voda užitková Voda z podzemních a povrchových zdrojů, která neobsahuje látky poškozující lidské zdraví, je voda užitková. Používá se v domácnostech, zemědělství i průmyslu, ale nesmíme ji používat k pití.

17 voda odpadní Činností člověka vzniká v domácnostech, průmyslu i zemědělství voda odpadní. Před vypuštěním do řeky je ji potřeba vyčistit tak, aby její čistota byla alespoň taková jako odebírané vody. V čističkách odpadních vod se čistí voda mechanicky (usazováním), chemicky (pomocí chemických látek) a biologicky (pomocí mikroorganismů a kyslíku).

18 Biologické aspekty vody
V organismech je voda hlavním prostředníkem při dopravě a přijímáním živin a při vylučování nepotřebných a škodlivých látek. Rostlinné buňky obsahují přes 90 % a lidské tělo kolem 70 % vody. Pro zajištění svých základních biologických funkcí jí spotřebuje člověk denně 2,5 - 3 litry.

19 Fyzikálně chemické vlastnosti vody
Doplň text: Voda H2O, je nejrozšířenější sloučenina ……… a .……... Čistá voda je kapalina bez …... a ……. Při 0 0C přechází v ….. skupenství - ……., při 100 0C v …… skupenství - …. . Chemicky čistá voda nevede ………. proud. V laboratoři vzniká prudkým sloučením ……. a ……. Výběr: vodíku, kyslíku, chuti, zápachu, pevné, led, plynné, páru, elektrický, vodíku, kyslíku.

20 použité zdroje Water droplet blue bg05.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Watercycleczechhigh.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: The Earth seen from Apollo 17.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: North Sea 01 ubt.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Pohořský-potok-57.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Alte prager huette pano.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Cumulus cloud.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Morningfog.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Simple chem distillation.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

21 22 Regen ubt. jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
22 Regen ubt.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Volynka-Riverhead.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Tasman Sea from Hokianga.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Water pollution.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Wonga wetlands sewage plant.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: H2O (water molecule).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google